[anysurfer.logo]

Toolbox Diversiteit

Een bundeling van tools en methodieken voor diversiteitsmedewerkers in het jeugdwerk.
Start where you are,
use what you have,
do what you can

Wat mag je verwachten van deze toolbox?

Welkom op de Toolbox diversiteit in het jeugdwerk! Deze website helpt jou en je organisatie op weg naar een inclusievere jeugdwerking. Je vindt er allerlei tools, methodieken en werkvormen op maat van diversiteitsmedewerkers. We behandelen er tal van thema’s die het werken met diverse kinderen en jongeren vergemakkelijkt. Wil je je jeugdwerking laagdrempeliger maken, dan kan je in deze toolbox enkele methodieken terugvinden. Je vindt hier antwoorden terug op onderstaande vragen:

 • Hoe overtuig je je leidinggevende over het belang van diversiteit? Wij geven je enkele tips uit veranderingsmanagement mee.
 • Hoe laat ik meer diverse stemmen aan het woord? Wij geven jouw do’s en don’ts mee.
 • Wat moet ik weten over racisme, intersectionaliteit, vluchtproblematiek, armoede…? We inspireren je over elk van deze thema’s.
Deze toolbox bevat een aantal algemene tips over het doorvoeren van een verandering. Verschillende managementsboeken en filmpjes op het internet geven je een aantal algemene kapstokken over het begeleiden van of het omgaan met veranderingsprocessen. Als je deze tips al kent, moet je ze alleen toepassen op het werken aan laagdrempeligheid.

Ben je opzoek naar inspiratie? Laat je inspireren door tal van voorbeelden uit het jeugdwerk en ruimer. Maar we geven vooral specifieke tips over het werken aan laagdrempeligheid. We starten met een gouden tip: 

Start where you are, use what you have, do what you can

Wat bedoelen we met diversiteit?

Wie ‘diversiteit’ opvolgt merkt dat deze term zeer breed kan gaan. Met het jeugdwerk hebben we hier getracht om een meer specifieke invulling aan het begrip te geven. We leggen de focus op meer diepgaande of fundamentele verschillen in de levensomstandigheden waarin kinderen en jongeren opgroeien. De verschillende levensomstandigheden en referentiekaders leiden tot breuklijnen en zitten vertaald in ‘doelgroepen’ of ‘kansengroepen’. Met het jeugdwerk beschrijven we de volgende doelgroepen:

 • Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede
 • Kinderen en jongeren met een beperking 
 • Laaggeschoolde jongeren
 • Kinderen en jongeren met een migratieachtergrond
 • Holebi’s en transgenders 

Hoe is deze toolbox tot stand gekomen?

Een inclusief jeugdwerk is een onderwerp dat al enige tijd het jeugdwerklandschap weet te boeien. Met verschillende ‘golven’, maatschappelijke tendensen en soms nieuwe begrippen kent het jeugdwerk een zeer dynamisch en bewogen traject. Om het vatbaar te houden gaf de commissie jeugdwerk van De Ambrassade begin 2015 de opdracht om een nieuwe, inspirerende visietekst over dit onderwerp te ontwikkelen. De laatste visie ‘Een simpel plan’ dateerde van 2010.   

Visienota diversiteit in/en het jeugdwerk

Vijf jaar later kwam de sector met een nieuwe visie. Een nieuw manier van kijken naar het jeugdwerk, die vertrekt vanuit de ontwikkelingen in de samenleving en/in interactie met het jeugdwerk. We lieten ons inspireren door onderzoek en maatschappelijk tendensen die plaatsvonden in de jeugdwerksector en –beleid.

Wat is nieuw aan de visie?

 • De manier van kijken naar het jeugdwerk is veranderd: men spreekt niet langer over doelgroep specifiek- en regulier jeugdwerk, maar van jeugdwerk die zich in de periferie en/of centrum van zijn lokale context bevindt
 • Organisaties worden uitgedaagd: om de diversiteit die zich vaak nog in de niche van de organisaties bevindt, te laten evolueren naar de kern van de organisatie
 • Nieuwe, hybride en experimentele jeugdwerkvormen krijgen erkenning een volwaardige plaats in het jeugdwerklandschap
 • En de kracht van de samenwerkingen tussen verschillende jeugdwerkvormen wordt in de verf gezet 
Genoeg visie, tijd voor een masterplan

Nu dat er een ‘nieuwe’ visie, strategieën om die te realiseren en engagement van de brede sector was konden we een stap verder gaan... Het Departement Jeugd Cultuur & Media, De Ambrassade, Bataljong en de brede jeugdsector vertaalde de visie in een masterplan. Een beleidsinstrument waar jeugdwerkorganisaties, beleidsmakers en partners uit andere sectoren mee aan de slag kunnen. Een 3 jaren plan die concrete acties bevat zodat zaken duurzaam kunnen veranderen. Het bevat een waslijst van ambitieuze acties rond diversiteit, zowel naar kinderen en jongeren toe als meer specifiek in het jeugdwerk zelf. Het plan bundelt alle lopende acties van het Burgerkabinet en de Ronde tafel Diversiteit en stemt ze op elkaar af.

Het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk gaf ook de concrete opdracht aan de sector om een toegankelijk centraal expertise plaats te creëren waar we tools, methodieken en werkvormen kunnen bundelen voor diversiteitsmedewerkers en jeugdwerkers. Dit om diversiteitsmedewerkers te versterken in hun opdracht m.b.t. het toegankelijker maken van het jeugdwerklandschap.  

Voor wie is deze toolbox?

 • Diversiteitsmedewerkers & (bovenlokale) jeugdwerkers
 • Andere geïnteresseerde medewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
 • Geïnteresseerde professionals die rond diversiteit werken, uit allerlei beleidsdomeinen.  

Wie werkte mee aan deze toolbox?

De input van de toolbox werd verzameld door de werkgroep diversiteitsbeleid van De Ambrassade onder begeleiding van Pieter Verbanck (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk) en Kris De Visscher (Demos). Don Pandzou van De Ambrassade en Kris De Visscher van Demos schreven het leeuwendeel van de teksten.

Verschillende jeugdwerkorganisaties zorgden voor bijkomende input: extra informatie, ‘good- en bad practices’, expertise en/of beeldmateriaal: Tumult, Stampmedia, Uit De Marge/CMGJ, Graffiti, Jeugd, Cultuur en Wetenschap, JINT, UNIA, vzw Oranje, PAJ, Jeugdwerk Voor Allen, Konekt, Wel Jong Niet Hetero, Bataljong, VDS, Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Formaat, Partage en Couleurs, ROJM, BAZZZ, Jeugd Rode Kruis, BIZON vzw en JNM.

Logo DA
Logo Demos

Met de visienota diversiteit in/en het jeugdwerk, het masterplan diversiteit én de toolbox diversiteit ligt er genoeg op tafel om aan de slag te gaan met diversiteit in jouw jeugdorganisatie. Yes, you can! In onderstaand filmpje leggen we het je nog eens uit:

Kapotte link?

In deze Toolbox zijn heel veel links opgenomen. Heb je een kapotte link ontdekt? Je doet er ons een groot plezier mee om dit te melden aan dorien.verhavert@ambrassade.be