[anysurfer.logo]

Toolbox Diversiteit

Een bundeling van tools en methodieken voor diversiteitsmedewerkers in het jeugdwerk.
Home

Vluchtelingen - Wereldspelers

De afgelopen jaren kwamen steeds meer jonge vluchtelingen in Vlaanderen aan. Sommige met hun ouders of familieleden, anderen helemaal alleen. Vanuit alle windhoeken kwamen ze ons land binnen, op zoek naar een veilig onderkomen en een toekomst.

De tocht is voor de meesten onder hen niet gemakkelijk geweest, en ook de weg die ze nog moeten afleggen is bezaaid met moeilijkheden. Wennen aan een nieuw land, een nieuwe taal, omgaan met trauma’s… het is niet simpel. Contact met andere jongeren in deze nieuwe omgeving is van cruciaal belang. Spelen, hangen, gewoon ‘kind of jongere’ mogen zijn. Het helpt hen integreren enerzijds, en het opent de blik van jongeren hier anderzijds. 

De jeugdsector kwam eind 2015 samen omdat ze iets concreet wilden betekenen in dat proces. Als er iets is waar het jeugdwerk goed in is, dan is het kinderen en jongeren sterker maken. Het jeugdwerk is een plaats waar je onbezorgd jong mag zijn, plezier maakt, contact legt. Die sterktes willen wij inzetten voor de jonge vluchtelingen die hier een plaats vonden. 

Logo Wereldspelers
Wereldspelers

Van april 2016 tot juni 2017 streek om de twee weken een vrijwilligersploeg van een jeugdwerkorganisatie een volledig weekend neer in een opvangcentrum. Dat gebeurde zowel in het centrum voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen van Dendermonde als in het opvangcentrum van Lint. Dankzij deze weekends konden meer dan 300 jonge jeugdwerkers ervaring opdoen in het omgaan met deze doelgroep. Elk weekend werd geëvalueerd.

Daarnaast werkte Wereldspelers aan een lokale samenwerking tussen leefgroepen waar jonge vluchtelingen verbleven en jeugdwerk uit de buurt. Al deze ervaringen resulteerden in veel nieuwe kennis over de noden van de jonge vluchtelingen, maar ook over de vragen die jeugdwerkers zich stellen wanneer ze met jonge vluchtelingen aan de slag gaan. 

Alle ervaringen van het Wereldspelersproject werden gedeeld met andere jongeren, via de website www.wereldspelers.be. Naast de ervaringen uit het project, baseren we ons op het boekje ‘Samen één’, dat uitgegeven werd door Tumult vzw. Je kan bovendien ook de bijhorende vorming “Jeugdwerk zonder grenzen” aanvragen voor je groep.

We haalden ook heel wat inspiratie uit een brochure van het Oost-Vlaams diversiteitscentrum. We werkten nauw samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Dankzij het jongerenproject Altochtonen van de toekomst kregen we meer inzicht in de leefwereld van jonge nieuwkomers. Deze groep van ongeveer 40 jongeren die naar België zijn gevlucht, komen geregeld samen. Ze zijn tussen de 15 en 23 jaar en komen uit veel verschillende landen: Syrië, Afghanistan, Iran, Pakistan, Irak, Rwanda, Mozambique, Servië, Armenië, Albanië, Venezuela, Kosovo, Eritrea, Palestina, Libanon,... De jongeren brengen hun verhaal in beeld en denken na over de rechten van jonge vluchtelingen. Hun doel is dat alle jonge vluchtelingen het goed hebben in België, daarom denken ze na over hoe het onthaal van jonge nieuwkomers verbeterd kan worden en maken ze aanbevelingen aan het beleid.

Uiteraard bouwen we ook verder op expertise van verschillende jeugdwerkpartners en concrete ervaringen en vragen van tal van andere jeugdwerkorganisaties.

Ook binnen de sport groeien er initiatieven naar jonge vluchtelingen. De meest voorkomende vragen rond aansluiting, verzekering, medische kosten, vrijwilligerswerk … werden gebundeld in dit document.

Het Jeugd Rode Kruis ontwikkelde een specifieke spelenbundel om te spelen met kinderen uit andere culturen.