[anysurfer.logo]

Toolbox Diversiteit

Een bundeling van tools en methodieken voor diversiteitsmedewerkers in het jeugdwerk.
Home

Soorten en voorbeelden samenwerken

Samenwerken in/aan diversiteit

Op je eentje werken aan diversiteit, dat lukt niet. Diversiteitsbeleid vergt interne processen in je organisatie, maar ook processen naar of met externe partners. 

 • Zonder interne processen loop je het risico dat je organisatie niet klaar is om een meer divers publiek te verwelkomen, met misschien negatieve gevolgen voor je eigen werking en voor de kinderen en jongeren die je wil bereiken.
 • Zonder processen naar externen loop je het risico dat interne maatregelen de doelgroep niet bereiken. Of dat je niet het nodige vertrouwen geniet om kinderen en jongeren over de streep te trekken. Ook bestaat de kans dat je niet genoeg maatregelen neemt of niet de juiste. En je loopt het risico dat je je onvoldoende bewust wordt van de blinde vlekken in je organisatie.     

Samenwerking is onmisbaar. De complexiteit van diversiteit zorgt ervoor dat geen enkele dienst of organisatie dit probleem op z’n eentje kan aanpakken. Partners kunnen naar jou doorverwijzen/toeleiden. Op jouw beurt kan je mensen doorverwijzen naar gespecialiseerde ondersteuning. Je krijgt een beter zicht op de leefwereld, de vragen en de noden van de kinderen en jongeren. Je kan advies en steun vragen. Externe partners houden je scherp, wijzen op blinde vlekken, helpen om engagementen na te komen. Je versterkt mee het draagvlak voor een bepaald thema door oplossingen aan te reiken en hulpbronnen in te brengen en je maakt hier ook mee gebruik van. 

Organisaties in het jeugdwerk werken samen om verschillende redenen: 

Contact bestaande aanbod

Om diverse kinderen en jongeren in contact te brengen met het bestaande aanbod of om het bestaande aanbod tot bij kinderen en jongeren te brengen.

 • Zo werkt Karavaan samen met Hannibal en de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) om een inclusieve reis buiten Europa aan te bieden.
 • In verschillende projecten binnen de oproep Sociale Integratie  van het Departement Cultuur, Jeugd en Media werken organisaties samen in functie van toeleiding.
  • Cultureghem laat jongeren die ze bereikt in de wijken via een mobiele werking doorstromen naar andere jeugdwerkpartners zoals Scouts en Gidsen Vlaanderen.
  • KSA start in partnerschap met Chirojeugd Vlaanderen een samenwerking op met een instelling uit de bijzondere jeugdzorg met als doel die jongeren toe te leiden naar het reguliere jeugdwerk.
  • AFYA maakt haar kampwerking toegankelijk voor jongeren met autisme, in samenwerking met de Liga Autisme Vlaanderen. De Liga verwerkt de verworven inzichten in een vorming voor het jeugdwerk.  
  • Doelgroep kennen Om gedeelde expertise te ontwikkelen over een bepaalde doelgroep, om het (ondersteunings-)aanbod af te stemmen op het aanbod van andere organisaties en/of om gezamenlijke producten te ontwikkelen.

Doelgroep kennen

Organisaties in het jeugdwerk werken samen om gedeelde expertise te ontwikkelen over een bepaalde doelgroep, om het (ondersteunings-)aanbod af te stemmen op het aanbod van andere organisaties en/of om gezamenlijke producten te ontwikkelen:

Logo konekt
Wereldspelers
Jeugdwerk voor Allen

 • Zo werkt Konekt samen met verschillende jeugdwerkorganisaties aan de uitwerking van cursus co-animator in het jeugdwerk.

 • Binnen Wereldspelers werkten verschillende organisaties vanuit jeugdwerk mee aan het onthaal van jonge vluchtelingen in ons land. Vrijwilligersteams deden een weekend lang activiteiten met jonge vluchtelingen in de opvangcentra van Dendermonde en Lint. Zij deelden daarna hun ervaringen en tips.

 • De meetingpoint van BAZZZ vzw begeleiden jongeren in het ontwikkelen van hun weerbaarheid om zelfbewuste keuzes te kunnen maken en dit met de nodige gevoeligheid voor de cultuurspecifieke elementen die hiermee kunnen samenhangen. Deze methodiek is focus zich op het ondersteunen van de identiteitsontwikkelingsprocessen bij jongeren. De meetingpoint zijn ontstaan vanuit een samenwerking tussen BAZZZ en Formaat vzw.  

 • Jeugdwerk voor Allen (JWVA) is een netwerkorganisatie tussen diverse organisaties die werken met kinderen en jongeren die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden en/of een beperking hebben. Dit vraaggestuurd netwerk wordt betoelaagd en gecoördineerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en vzw Oranje zijn Vlaamse partners in de realisatie van dit project. Op regionaal niveau organiseert Jeugdwerk Voor Allen regionale netwerktafels. De regionale netwerken bestaan uit diverse organisaties en individuen met expertise rond diversiteit en jeugdwerk.

Bredere groep en/of actie voeren

Organisaties in het jeugdwerk werken samen om samen een bredere groep te vertegenwoordigen en/of actie te voeren.

 • Met YouthWork@Pride probeert Wel Jong Niet Hetero het jeugdwerk samen te verenigen in een actie voor holebi- en transacceptatie. Meer info via hun Facebook.
 • Elf Antwerpse jeugdorganisaties hebben de J100 opgericht om samen met hun jongeren antwoorden te zoeken op de verdeeldheid in de stad. Met dit project nemen de jongeren hun positie in de stad. Zij spreken over wat hen aanbelangt en hoe zij willen samenleven in Antwerpen. De J100 bouwt bruggen tussen de jongeren uit de verschillende jeugdwerkingen, maar ook tussen de jeugdwerkers en jeugdwerkorganisaties.  

Blik verruimen

Organisaties in het jeugdwerk werken samen om ontmoeting tussen diverse kinderen en jongeren op te zetten, om in contact te komen met verschillende referentiekaders en kruisbestuiving mogelijk te maken.

 • Oog voor armoede: In 2017 stelde De Ambrassade een handleiding voor om de dialoog tussen jeugdwerkers en begeleiders van kinderen, jongeren en gezinnen in armoede te faciliteren. Deze handleiding verzamelt goede voorbeelden en handvatten voor jeugdwerkers die een laagdrempelige dialoog willen opzetten met armoedeorganisaties. 

 • Scoutsgroep de Vleermuis van FOS open scouting zette een samenwerwerking op met de Circusplaneet uit Gent. De scoutsgroep hielp mee met een circusfestival in de Brugse Poort en organiseerde er een scoutsactiviteit. Dit partnerschap had voornamelijk tot doel om kinderen en jongeren met elkaar in contact te brengen. De kinderen en jongeren van de Brugse poort zijn vaak niet vertrouwd met het concept scouting. Door het organiseren van “typische” scoutspelletjes kregen de jongeren van de Brugse poort de kans om uit hun comfort zone te treden en een namiddag mee te draaien met de jongeren van de Vleermuis. Op hun beurt konden de kinderen en jongeren van de Brugse poort tonen wat ze waard zijn. Ze leerden de scouts van Dikkelvenne enkele circustechnieken aan.

 • In deze reportage zie je een ontmoeting tussen een scoutsgroep uit Herent en jeugdhuis Centrum West uit Molenbeek:  

Een nieuwe werking?

Organisaties in het jeugdwerk werken samen om samen een nieuw jeugdwerkinitiatief uit de grond te stampen. 

 • PAJ en Scouts en Gidsen Vlaanderen starten nieuwe jongerengroepen in Antwerpen en West-Vlaanderen. Daarbij leert Scouts en Gidsen van de laagdrempelige en diverse werking van PAJ. Op haar beurt leert PAJ van de vrijwilligersondersteuning en managementexpertise van Scouts en Gidsen.  

Ook op lokaal vlak ontwikkelen zich verschillende netwerken, vooral tussen beroepskrachten, rond de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede, rond jeugdwelzijn en rond kinderarmoede. Deze netwerken hebben ook potentieel voor jeugdwerkorganisaties. Meer informatie: