[anysurfer.logo]

Publicaties

Publicaties

Hieronder kan je een overzicht vinden van onze publicaties. Deze publicaties zijn gratis ter beschikking. Je kan ze altijd online raadplegen. Heb je liever een geprint exemplaar, dan sturen we met plezier een exemplaar naar je op. Voor meer informatie over onze publicaties en om jouw exemplaar te bestellen stuur je een mailtje naar bestel@ambrassade.be

Strips Maak tijd vrij

Voor het project Maak tijd vrij maakten we 4 stripverhalen met jongeren die getuigen over de rol van vrije tijd/jeugdwerk in een voorziening. Het zijn stuk voor stuk sterke verhalen van Jordi, Angelo, Chelsea en Fabriscio. Ze zijn enkel per bundel van 4 te bestellen. 

Ambrasmagazine

Ambrasmagazine (4e editie)

In deze 4e editie ontkrachten we enkele clichés van jeugdwerk, brengen we 5 a-typische jeugdorganisaties in beeld, getuigt een jongere en jeugdambtenaar over de kracht van jeugdwerk in jeugdhulp, gingen we op de laatste koffie bij minister Gatz, delen 4 jongeren hun mening over diversiteit in de media en blikken we terug op 1 jaar WAT WAT. Veel leesplezier!

 • Clichés ontkracht met de kracht van jeugdwerk - Kwesities uitgeklaard...klaar voor de volgende klussen
 • Gezocht: jongeren die zoeken - WAT WAT hielp Sana en Tumult iets te vinden
 • Snapshots van een generatie - Wat zeggen en doen beelden, volgens 4 jongeren?
 • 'Jeugdbeleid gaat over meer dan spelen in een korte broek' - Het laatste gesprek met minister Gatz
 • Bruggen, zijpaadjes en verrekijkers - 'Maak tijd vrij': meer vrije tijd voor jongeren uit jeugdhulp
 • Ook dit is jeugdwerk - Vijf verrassende voorbeelden

#Jeugdwerkwerkt folder

In deze folder kan je het hele #jeugdwerkwerkt verhaal lezen. Waarom werkt jeugdwerk eigenlijk? Wat is de rol van jeugdwerk in de samenleving? Naar aanleiding van het jeugdwerkcongres in 2018 ontwikkelden we, samen met de sector, een missie, DNA van de jeugdwerker en uitdagingen voor de toekomst van het jeugdwerk. We geven jeugdwerkers een taal om hiermee aan de slag te gaan. Benieuwd naar dat verhaal? Lees en download hem hier.

Cover Ambrasmagazine 3e editie

Ambrasmagazine (3e editie)

Deze editie staat volledig in het teken van #Jeugdwerkwerkt. Je leest er meer over de missie, het DNA en de agenda van het jeugdwerk. Je ontdekt waarom Hans Bourlon jeugdwerk zo belangrijk vind, waarom we onze stem meer moeten laten horen, hoe mijnLeuven Stelplaats tot een echte experimenteerplek maakt, 2 coördinatoren uit het jeugdwerk hun gedacht zeggen over meer mix in medewerkers en hoe Finland omgaat met kruispuntwerken. Ideaal jeugdwerkleesvoer!

Cover Ambrasmagazine 3e editie

Ambriage 2018-2019

Benieuwd naar de dienstverlening van 2018-2019? Je kan de digitale versie hier lezen. Ambriage is een gevarieerd aanbod aan vormingen, studiedagen, netwerkmomenten en intervisietrajecten. Op die manier kan je groeien, ontwikkelen, verhalen horen en delen, inspirerende sprekers ontmoeten, meer kennis en expertise opdoen en zinvol leergierig netwerken. 

Visienota diversiteit in/en het jeugdwerk

Visienota Diversiteit in/en het jeugdwerk

In 2016 schreef De Ambrassade met en heel wat partners uit het jeugdwerk een visienota diversiteit in/en het jeugdwerk. Wij zijn trots dat we na een hele periode van overleg met verschillende partners uit het jeugdwerk naar buiten kunnen komen met deze gezamenlijke visie 'diversiteit in/en het jeugdwerk'. Deze visietekst is gebaseerd op ontwikkelingen in de samenleving, wetenschappelijk onderzoek, de jeugdwerksector en het jeugdwerkbeleid. Deze nota bestaat uit twee delen. Het eerste deel schets het conceptueel kader. In het tweede deel wordt dit kader verder uitgewerkt in concrete voorstellen en aanbevelingen.  

Deze visienota is enkel nog digitaal beschikbaar.

Ambrasmagazine 2e editie

Ambrasmagazine (2e editie)

In dit magazine: 

 • "Geen ambras maken, hé" - Eva heet je welkom
 • Gewoon doen, dat spreekt vanzelf - Een wereldspeler wordt Mediaraaf
 • Weten wat ze willen - De Vlaamse Jeugdraad doet 't anders 
 • Zoet, gepeperd en ongezouten -Els Cuisinier leert ons een lesje
 • Optimaal radicaal digitaal - Praktijktips van communicatiedurvers
 • Niet vies van verandering- Innoveren kun je leren
 • Ruimte delen is ruimte creëren - Samen onder één dak: 10 tips
 • Stoefen en fier zijn, dat mag en moet - Fréderique wil een jeugdwerkmarkt 

Ambrasmagazine 1e editie

Ambrasmagazine (1e editie)

Ambras, expertiseblad over vier thema’s die volgens onze partners essentieel zijn voor kinderen, jongeren en hun organisaties: jeugd-vriendelijke ruimte, exit kinderarmoede, duurzaam en kwaliteitsvol werk en betere leeromgevingen. De eerste editie van ons Ambras magazine is uitverkocht. Je kan het magazine wel digitaal bekijken via Issue. Veel leesplezier!

Deze editie is uitverkocht. Je kan hem nog enkel online raadplegen.

Cover onderzoeksrapport ruimte delen

Onderzoeksrapport ruimte delen

Gedurende meer dan drie jaar – van zomer 2014 tot eind 2017 – zette het project ‘Ruimte Delen is Ruimte creëren’ van De Ambrassade het delen van ruimte met kinderen, jongeren en hun organisaties op de kaart. Deze publicatie geeft een aantal aanbevelingen voor het delen van ruimte met kinderen, jongeren en hun organisaties op basis van een praktijkonderzoek naar gedeeld ruimtegebruik in Brussel, Aalst en Genk. 

Dit onderzoeksrapport is enkel digitaal beschikbaar.

Onderzoeksrapport De weg naar kwaliteitsvol werk

De stem van jongeren is vaak opvallend afwezig in de debatten over werk. Met dit belevingsonderzoek wil De Ambrassade de stem van jongeren luider laten klinken en het beleid ten goede veranderen. Het onderzoeksrapport biedt een aantal aanbevelingen van jongeren voor o.a. het onderwijs, werkgevers en beleidsmakers. 

Publicatie Wereldspelers

Beleidsaanbevelingen voor meer vrijetijdskansen voor jonge nieuwkomers

In deze publicatie presenteren we 10 beleidsaanbevelingen. Deze aanbevelingen komen voort uit obstakels die we zelf ondervonden tijdens het project Wereldspelers. We, dat zijn alle betrokkenen bij dit project. Zowel professionele beroepskrachten van de partnerorganisaties als vrijwilligers die een weekend in Dendermonde of Lint meemaakten, gaven ons voortdurend feedback.

Handleiding OOG voor armoede

Handleiding OOG voor armoede

Deze handleiding verzamelt goede voorbeelden en handvatten voor jeugdwerkers die een laagdrempelige dialoog willen opzetten met armoedeorganisaties. Want als jeugdwerker heb je echt wel invloed op het leven van een kind of jongere in armoede. Met deze handleiding willen we jeugdwerkers op weg zetten om te praten met hen en hun organisaties. Je komt meer te weten over het maatschappelijke kader van kinderarmoede, leert bij over wat het jeugdwerk kan doen en krijgt een praktisch stappenplan dat je op weg zet. 

Publicaties jeugdlokalen

Jeugdlokalen brochures

Op de website www.jeugdlokalen.be kan je verschillende jeugdlokalenbrochures doorbladeren. Bestellen doe je via jeugdlokalen.be. 

 • Jeugdlokalen & het bouwproces
 • Jeugdlokalen & financiën
 • Jeugdlokalen & de kerk
 • Jeugdlokalen & overeenkomsten
 • Jeugdlokalen & brandveiligheid
 • Jeugdlokalen & verhuur
 • ...