[anysurfer.logo]

Visienota diversiteit in/en het jeugdwerk

Visienota diversiteit in/en het jeugdwerk

Kracht van Diversiteit

Jeugdwerk ligt al lang wakker van diversiteit in de samenleving. Met vallen en opstaan namen jeugdwerkorganisaties de afgelopen decennia initiatieven om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te bereiken met jeugdwerk. 

De visietekst

In 2016 schreven De Ambrassade en heel wat partners uit het jeugdwerk een visienota diversiteit in/en het jeugdwerk onder begeleiding van Demos. Wij zijn trots dat we na een hele periode van overleg met verschillende partners uit het jeugdwerk naar buiten kunnen komen met deze gezamenlijke visie 'diversiteit in/en het jeugdwerk'. Deze visietekst is gebaseerd op ontwikkelingen in de samenleving, wetenschappelijk onderzoek, de jeugdwerksector en het jeugdwerkbeleid. Deze nota bestaat uit twee delen. Het eerste deel schets het conceptueel kader. In het tweede deel wordt dit kader verder uitgewerkt in concrete voorstellen en aanbevelingen. 

Toekomst

Deze visienota is het kroonstuk van een intensief traject. Een visie die alle initiatieven naar waarde schat en waardeert, maar ook pijnpunten benoemt en ambities formuleert. Maar iedere droom heeft een stappenplan nodig: een visie, strategieën en wat moed.

Het masterplan diversiteit in en het jeugdwerk 2018 - 2020

De visienota bood een goed kader om beleidsmatig met deze thema aan de slag te gaan. De minister honoreerde dan ook de inspanningen van de sector door een masterplan aan de visienota te koppelen. Het masterplan biedt ons de kans om de vele uiteenlopende, waardevolle genomen initiatieven m.b.t. diversiteit in/en de jeugdsector te bundelen, maar ook de mogelijkheid om extra stappen vooruit zetten en zaken in beweging te zetten en dit op een duurzame manier. Dit plan moet ervoor zorgen dat het jeugdwerk een plek wordt waar álle kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel, ongeacht afkomst, sociaaleconomische situatie, lichamelijke of psychische toestand, zich thuis voelen. Het is een gezamenlijk engagement van de minister van Jeugd, het departement CJM, De Ambrassade, VVJ en de brede jeugdwerksector.