[anysurfer.logo]

Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk

Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk

Kracht van Diversiteit

Jeugdwerk ligt al lang wakker van diversiteit in de samenleving. Met vallen en opstaan namen jeugdwerkorganisaties de afgelopen decennia initiatieven om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te bereiken met jeugdwerk.

Cover visienota

Vanuit een sterke visie 

Twee jaar geleden verenigde het traject van de visienota ‘Diversiteit in/en het jeugdwerk’ de jeugdsector. Deze visienota is het kroonstuk van een intensief traject. Veel jeugdwerkorganisaties bouwden en discussieerden mee aan een gezamenlijke visie op diversiteit. Een visie die alle initiatieven naar waarde schat en waardeert, maar ook pijnpunten benoemt en ambities formuleert. Maar iedere droom heeft een stappenplan nodig: een visie, strategieën en wat moed. 

Cover Masterplan diversiteit

Naar een krachtig stappenplan

Op 23 februari 2018 lanceerden minister Sven Gatz, het departement CJM, VVJ en de brede jeugdwerksector het masterplan 'Diversiteit in/en het jeugdwerk. Het masterplan moet dingen duurzaam in beweging zetten. Het overstijgt de huidige legislatuur en bevat een waslijst van ambitieuze acties rond diversiteit, zowel naar kinderen en jongeren toe als meer specifiek in het jeugdwerk zelf. Het plan bundelt alle lopende acties van het Burgerkabinet en de Rondetafel Diversiteit en stemt ze op elkaar af. Ook de acties uit de verschillende doelgroepgerichte beleidsplannen krijgen er een plaats. Hoewel het masterplan een gezamenlijk engagement is van de jeugdsector en de Vlaamse overheid, worden ook lokale overheden en eventuele andere actoren uit het middenveld, andere sectoren of andere beleidsniveaus uitgenodigd zich te engageren en acties te formuleren. 

De Ambrassade hield de pen mee vast van het masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk. Het formuleert ambitieuze acties voor de komende 3 jaar en biedt antwoord op noden uit het jeugdwerk. Bovendien zorgt het masterplan ervoor dat ook de volgende minister wakker ligt van diversiteit. Geen woorden dus, maar daden. 

Tekening Dag van de diversiteit

Hieronder een kort videoverslag van de Dag van de Diversiteit in het jeugdwerk op 23 februari 2018 (geproduceerd door het Departement Cultuur, Jeugd, Media).

Met regelmatige updates

Het Masterplan wordt jaarlijks geüpdatet naar aanleiding van de jaarlijkse Dag van de Diversiteit. De eerste dag van de diversiteit was een belangrijke dag voor àlle kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel. Het Masterplan werd die dag gelanceerd met de duidelijke doelstelling om meteen 3 mooie jaren te werken aan een samenleving waarin jeugdwerk àlle kinderen en jongeren laat genieten van de kracht van jeugdwerk. Door drempels te verlagen en ontmoeting te stimuleren. Zodat alle kinderen en jongeren genieten van vriendschap, kansen, ruimte om te experimenteren met vallen en opstaan, spelen, debatteren en zo veel meer.