[anysurfer.logo]

Beleidsnota

Beleidsnota

Hierboven kan je onze plannen voor de komende jaren (2021-2025) lezen. Onze beleidsnota geeft een goed zicht op onze missie, visie, waarden, methoden, strategie├źn, bereik en doelstellingenkader. Gebruik de interactieve inhoudstafel om snel naar dat deel van jouw interesse te gaan. Of download onze beleidsnota hiernaast (interactieve pdf).

Hieronder lees je een overzicht van onze strategische (SD) en operationele doelstellingen (OD).

SD1: Jeugdwerkondersteuning

De Ambrassade versterkt de maatschappelijke positie van jeugdwerk en realiseert het recht op jeugdwerk voor alle kinderen en jongeren in Vlaanderen.

 • OD1.1: Agenda voor de toekomst Jeugdwerkorganisaties werken samen aan de agenda voor de toekomst om de maatschappelijke positie van jeugdwerk te versterken.
 • OD 1.2: De Ambrassade versterkt samen met jeugdwerkers en jeugdwerkorganisaties participatief en kwaliteitsvol jeugdwerkbeleid.
 • OD 1.3 De Ambrassade verbindt jeugdwerkorganisaties op basis van noden en evoluties in het jeugdwerklandschap.
 • OD 1.4: De Ambrassade versterkt de professionele ontwikkeling van jeugdwerkers en de ontwikkeling van jeugdwerkorganisaties.
 • OD 1.5:  De Ambrassade versterkt jeugdorganisaties in hun vrijwilligersbeleid en zet in op een kwaliteitsvolle beleidscontext mbt kadervorming en maatschappelijke waardering van vrijwilligers. (JKP prioriteit)
 • OD 1.6: De Ambrassade stimuleert diversiteitsbeleid bij organisaties en vernieuwende praktijken op kruispunten van beleidsdomeinen om het recht op jeugdwerk te realiseren voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.
 • OD 1.7: De Ambrassade versterkt jeugdtoerismebeleid opdat kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan kampen en vakanties in kwaliteitsvolle infrastructuur en omgeving.
 • OD 1.8 De Ambrassade bouwt mee aan het beleid over jeugdwerkinfrastructuur, zodat vrijwilligers jeugdwerkers en organisaties over duurzame (gedeelde) infrastructuur beschikken.

SD2: Jeugdinfo

De Ambrassade realiseert samen met haar intersectoraal netwerk kwaliteitsvolle jeugdinformatie in Vlaanderen.

 • OD 2.1: WAT WAT weet wat leeft onder jongeren tussen 11 en 24 jaar. 
 • OD 2.2: WAT WAT ondersteunt jongeren tussen 11en 24 jaar in hun identiteitsontwikkeling met antwoorden op hun vragen en jongereninformatiecampagnes op maat.
 • OD 2.3: Jongeren tussen 11en 24 jaar kennen WAT WAT en vinden de WAT WAT info. 
 • OD 2.4: WAT WAT bestaat uit een actief netwerk van intersectorale partners die het merk WAT WAT mee uitdraagt.
 • OD 2.5: Jeugdinformatiespelers verstrekken kwaliteitsvolle informatie op maat van kinderen en jongeren.
 • OD 2.6: De Ambrassade versterkt met een intersectorale groep experts kwaliteitsvol jeugdinformatiebeleid.
 • OD 2.7: WAT WAT innoveert en experimenteert, onder meer gebruik makend van mediaruimte en een influencerstrategie, om een grotere en meer diverse groep jongeren te bereiken en kwaliteitsvol te informeren. 

SD3: Vlaamse Jeugdraad

De Ambrassade ondersteunt de Vlaamse Jeugdraad in het kwaliteitsvol realiseren van zijn opdracht.

 • OD 3.1: De Vlaamse Jeugdraad realiseert kwaliteitsvolle participatietrajecten voor en door kinderen, jongeren en hun organisaties om tot sterker jeugd-en kinderrechtenbeleid te komen.
 • OD 3.2: De Vlaamse Jeugdraad adviseert beleidsmakers en verkondigt de stem van kinderen, jongeren en hun organisaties op diverse beleidsfora.
 • OD 3.3: De Vlaamse Jeugdraad versterkt de stem van kinderen , jongeren en hun organisaties en weegt zo op het maatschappelijke debat.
 • OD 3.4: De Vlaamse Jeugdraad is een betrokken vrijwilligersorganisatie met een duidelijke structuur die jongeren en jeugdwerkers engageert en ondersteunt in hun rol als ambassadeurs voor alle kinderen, jongeren en hun organisaties.

SD4: Generatiedoelen

De Ambrassade realiseert generatiedoelen om de positie van kinderen en jongeren in de samenleving te versterken.

 • OD 4.1: De Ambrassade realiseert haar generatiedoelen op een kwaliteitsvolle impactgerichte manier door in te zetten op jeugdwerk, jeugdinfo en jeugdbeleid.
 • OD 4.2: Jeugdwerk en beleid gaan actief aan de slag met de perspectieven van kinderen en jongeren over ruimte om jong te zijn in kwaliteitsvolle buurten. (JKP prioriteit)
 • OD 4.3: Beleidsmakers maken beter werk van een arbeidsmarkt die tegemoet komt aan de noden en behoeften van jongeren.
 • OD 4.4: Jeugdwerkorganisaties, jeugdinformatieactoren en beleid maken werk van vernieuwende praktijken op kruispunten van beleidsdomeinen om het recht op vrije tijd te realiseren voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren in Vlaanderen en hen hierover te informeren. (JKP prioriteit)
 • OD 4.5: Jeugdwerk, beleid en jongereninformatiepartners maken werk van mentale gezondheid, weerbaarheid en veerkracht bij kinderen en jongeren waarbij het perspectief van kinderen en jongeren centraal staat.

SD5: Kwaliteitsvolle organisatie

De Ambrassade is een kwaliteitsvolle netwerkorganisatie met een divers en gedreven medewerkersbeleid.

 • OD 5.1: De Ambrassade realiseert vanuit oog voor het geheel een warme en motiverende werk- en leeromgeving voor haar medewerkers.
 • OD 5.2: De Ambrassade zet actief in op ge├»ntegreerd diversiteitsbeleid.
 • OD 5.3: De Ambrassade verhoogt haar expertise door actief in te zetten op netwerkbeleid en kennismanagement.
 • OD 5.4: De Ambrassade werkt met integrale en duurzame kwaliteitszorgsystemen in functie van haar IT-en communicatiebeleid.
 • OD 5.5: De Ambrassade houdt de vinger aan de pols bij kinderen en jongeren met behulp van de jeugdbarometer.