[anysurfer.logo]

Toolbox Diversiteit

Een bundeling van tools en methodieken voor diversiteitsmedewerkers in het jeugdwerk.
Home

Interlevensbeschouwelijke dialoog

Wat?

Interlevensbeschouwelijke dialoog, het is een serieuze mond vol. Kort gezegd: het is samen met anderen uitwisselen over wat zin geeft aan het leven, waar je in gelooft en wat jij belangrijk vindt. Levensbeschouwing is terug van nooit weg te zijn geweest. Waar mensen zijn, is levensbeschouwing aanwezig. Ook in het jeugdwerk. Soms heel bewust, soms meer op de achtergrond. 

Grote tradities

Aan de ene kant zijn er de grote tradities, gemeenschappen, waar mensen zich aan verbinden of via geboorte, familie, cultuur aan verbonden zijn: islam, christendom, jodendom, boeddhisme, hindoeïsme, vrijzinnig-humanisme… En ook binnen die grote tradities zijn er nog verschillende kerken, stromingen of instituten. In de wereld tellen we meer dan 4200 stromingen en dat aantal blijft stijgen. 

Hoeveel levensbeschouwingen er precies zijn in België? Dat weten we niet. Door de godsdienstvrijheid in ons land, ben je vrij om te geloven wat jij wil en ben je niet verplicht dit te delen met anderen. Er zijn dus geen cijfers over het aantal levensbeschouwingen in België. Valt het trouwens op dat we de term ‘levensbeschouwing’ gebruiken? Die term is breder dan religie of godsdienst. Onder levensbeschouwingen vallen bijvoorbeeld ook atheïsten, vrijzinnig-humanisten en agnosten. 

Persoonlijke invulling

Aan de andere kant heeft levensbeschouwing ook een heel persoonlijk en individueel aspect. Eigenlijk zijn er evenveel levensbeschouwingen als er mensen zijn. Want niemand anders kan jouw leven leiden. Sommige mensen zijn er zeer regelmatig mee bezig, anderen slechts heel af en toe, bijvoorbeeld op een breukmoment, bij een overlijden of net op een heel fijn moment.

 • TIP: In de DVD ik levensbeschouw jou getuigen jongeren tussen 16 en 26 jaar over hun levensbeschouwing, wat geeft zin aan hun leven? Wat betekent levensbeschouwing voor hen? En wanneer zijn ze er mee bezig?
 • TIP: Wat vinden jongeren vandaag echt belangrijk in hun leven? Wat doet hen goesting krijgen om ‘s ochtends uit bed te komen? Hoe gaan ze om met een dipje? Pimento vroeg het hen zelf in hun onderzoek rond identiteit, zingeving en keuzes bij jongeren.   

Klaar voor dialoog?

In dialoog herken je het woord logos (oud-Grieks voor “woord”). Toch is dialoog veel meer dan enkel woorden gebruiken. Het is praten én luisteren, samen spelen, samen dingen doen, samen dingen beleven. Hierbij is het niet de bedoeling om de andere te overtuigen, maar om de andere echt te leren kennen: Waar geloof je in? Wat vind jij belangrijk? Hoe kunnen wij samen leven? 

Dialoog in 1-2-3

Wil je aan de slag gaan rond het thema levensbeschouwing en hierover in dialoog gaan? De volgende vragen zetten je op weg: 

 1.  Wanneer plan je de activiteit?
  Wanneer wil je aan de slag met dialoog? Je kan het bewust inplannen in je programma: op een namiddag in het jaar, een avond op kamp, een uurtje op het einde van een activiteit. Levensbeschouwelijke feesten zoals Pasen, Eid al Fitr, Yom Kippoer, Diwali of Wereldhumanismedag kunnen een aanleiding zijn. Maar ook breukmomenten of overgangsmomenten in het leven, zoals een afscheid of een overlijden zijn momenten waarop iedereen over het leven nadenkt. Soms ontstaat de dialoog ook niet gepland en kan een plotse gebeurtenis in de groep of de actualiteit een aanleiding zijn voor een spontaan dialoogmoment.

 2. Wat wil je bereiken?
  Bepaal wat je wil bereiken met je dialoogmoment. Wil je voor verbinding zorgen binnen de groep? Is er een conflict of onbegrip binnen de groep? Of wil je de leden laten kennismaken met de diversiteit in de maatschappij?

 3. Welke methodiek ga je gebruiken?
  Je kiest een methodiek die past bij de groep. Er bestaan klassieke dialoogtafels of gespreksvragen, maar je kan evengoed werken met een spel, quiz, film, bezoeken, stadsverkenning, kunst en knutselactiviteit, een uitwisseling met een andere groep… Het thema levensbeschouwing kan je bovendien op een directe manier ter sprake brengen of via maatschappelijke thema’s die er ook mee verbonden zijn, zoals solidariteit, armoede, geweld, ecologie…

  Op zoek naar inspiratie?
  TIP: Axcent experimenteerde een jaar lang met methodieken om aan interlevensbeschouwelijke dialoog te doen. Het resultaat lees je in de brochure Interface.
  TIP: ORBIT verzamelde enkele kijk- en leestips over levensbeschouwing, racisme en migratie.  

Eerste Hulp bij Dialoog

Heb je een vraag of zoek je een partner om een dialoogactiviteit te organiseren? Axcent vzw is sinds 2004 in de weer voor dialoog en samenwerking tussen religies en levensbeschouwingen in Brussel en in Vlaanderen. Verwacht geen kant-en-klare mirakeloplossing, maar wel ondersteuning op maat van jouw vraag.

Contactpersoon voor jeugd: Fien Ingelbrecht