[anysurfer.logo]

Stage

Stage

Stel je kandidaat om een stage te volgen op De Ambrassade

Als referentie voor alles wat kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangt wil De Ambrassade ook aan studenten met verschillende profielen een kans bieden om een stage te volgen. We willen dat de stage zowel voor de student als voor De Ambrassade een meerwaarde biedt. Want een jong en nieuw iemand in de organisatie brengt nieuwe frisse ideeën en externe know-how met zich mee. Voor de student is De Ambrassade een plek om werkervaring op te doen, om van je fouten te leren en om van je creatieve ideeën iets concreets te maken.

We engageren ons om een leeromgeving te zijn voor studenten. Daarbij hoort een degelijke opvolging: een stagebegeleider volgt je van nabij op, houdt contact met je school, volgt je werk op en zit tussentijds met je samen.

We proberen een stagiair een vastomlijnde opdracht te geven, met een eindpunt tijdens de stage. Dat geeft houvast aan de student en maakt het achteraf tastbaar wat precies de bijdrage van de stagiair is. Dit kan een deelproject zijn binnen een groter project.

Opgelet: WIj aanvaarden momenteel geen stages meer voor het voorjaar van 2024. Enkel voor het schooljaar 2024-2025 zijn er nog beschikbare plaatsen. Stel je kandidaat via het formulier rechts en mail dit naar stage@ambrassade.be . 

De Ambrassade biedt verschillende soorten stages aan:  

Stage binnen het administratief team 

Je draait mee met de administratieve en logistieke medewerkers van de organisatie. Het onthaal verzorgen, logistieke ondersteuning bij de organisatie van events, bestellingen plaatsen, verslagen maken van verschillende vergaderingen, databanken beheren, IT-ondersteuning … zijn enkele zaken uit je gevarieerde takenpakket. We bekijken samen met jou welke zaken je wil leren en passen je takenpakket daarop aan.

Stage binnen de club communicatie 

Je werkt mee aan de website van De Ambrassade of andere deelwebsites, verzorgt de social media van De Ambrassade en werkt mee aan de visuele vormgeving van campagnes en events. Dit doe je in nauwe samenwerking met de andere medewerkers communicatie.

Stage binnen het team jeugdwerkondersteuning

Je werkt mee aan de ondersteuning van de meer dan 100 Vlaams erkende jeugdverenigingen. Je organiseert vorming voor individuele jeugdwerkers, werkt trajecten uit om jeugdwerkorganisaties te ondersteunen en volgt de commissie jeugdwerk op. Op die manier ondersteun je de brede jeugdwerksector in Vlaanderen en zet je in op jeugdwerkbeleid.

Stage binnen de club generatiedoelen

Kies je om mee te werken aan onze generatiedoelen, dan werk je mee aan breed jeugdbeleid. We werken rond drie thema’s: 

 • Ruimte: meer ruimte voor kinderen en jongeren
 • Recht op vrije tijd: meer vrije tijdskansen voor meer kinderen en jongeren.
 • Mentaal welzijn: de kracht van jeugdwerk inzetten zodat kinderen en jongeren zich goed voelen en positief kunnen ontwikkelen.
Dat zijn thema’s waar we langdurig en impactgericht het verschil willen blijven maken. Als lid van team Generatiedoelen help je een collega bij het opzetten van een veldanalyse van het beleidsdomein, werk je kwalitatief onderzoek uit en creëer je samen een netwerk van organisaties en overheden om zo het beleid te beïnvloeden en maximaal impact te creëren.

We werken daarbij steeds vanuit het perspectief van kinderen, jongeren en hun organisaties rond die 3 thema’s. Soms worden ook projecten uitgewerkt. Naargelang de jaarplanning en de taakinhoud zoeken we een bachelor of master.

Stage binnen het team van de Vlaamse Jeugdraad

De Ambrassade ondersteunt de werking van de Vlaamse Jeugdraad. Je ondersteunt de vrijwilligers van de jeugdraad, begeleidt mee de verschillende werkgroepen, volgt de adviesraad op, werkt mee aan het schrijven van de adviezen, … . Kiezen voor een stage binnen de Vlaamse Jeugdraad is kiezen voor jeugdbeleid en ervoor zorgen dat de stem van kinderen, jongeren en hun organisaties tot bij de beleidsmakers reikt.

Stage binnen het team jeugdinfo (WAT WAT)

WAT WAT is het nieuwe jeugdinfomerk. Team WAT WAT coördineert het jeugdinfolandschap in Vlaanderen. Als stagiair(e) bij WAT WAT kan je je skills op verschillende manieren aanscherpen:

 • een redactiestage waarbij je zowel informatieve artikels op maat van jongeren schrijft als verhalen en getuigenissen van jongeren zelf omzet tot krachtige artikels voor onze website.
 • een productiestage waarbij je instaat voor de social media van WAT WAT en zelf grappige, verrassende én informatieve digitale content produceert.
 • een projectstage waarbij je meewerkt aan een specifiek project zoals bv. onze campagne voor De Week Tegen Pesten. Je doet mee met de creatieve brainstorms, denkt samen met ons een campagneplan uit, biedt ondersteuning bij de roll-out van de campagne en steekt de handen uit de mouwen waar nodig.

De Ambrassade biedt jou als stagiair:

 • Een vergoeding voor je vervoersonkosten voor woon-werk verkeer 
 • Ondersteuning, begeleiding van een stagebegeleider 
 • Regelmatige feedback en evaluatiemomenten 
 • Flexibele werkuren 
 • Tewerkstelling binnen een jong en gedreven team van +/-30 medewerkers  
Interesse? 

Vul het kandidatenformulier in en stuur het naar stage@ambrassade.be.
Aanvragen moeten minstens twee maanden voor de start van je stage ons bereiken.
Binnen de twee weken kan je van ons antwoord verwachten of een uitnodiging voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

 Heb je nog vragen over een stage binnen De Ambrassade? Contacteer dan Peter:

Peter           Bosschaert
Peter Bosschaert
 • Beleidsmedewerker ruimte & mobiliteit