[anysurfer.logo]

Stage

Stage

Stel je kandidaat om een stage te volgen op De Ambrassade

Als referentie voor alles wat kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangt wil De Ambrassade ook aan studenten met verschillende profielen een kans bieden om een stage te volgen. We willen dat de stage zowel voor de student als voor De Ambrassade een meerwaarde biedt. Want een jong en nieuw iemand in de organisatie brengt nieuwe frisse ideeën en externe know-how met zich mee. Voor de student is De Ambrassade een plek om werkervaring op te doen, om van je fouten te leren en om van je creatieve ideeën iets concreets te maken.

We engageren ons om een leeromgeving te zijn voor studenten. Daarbij hoort een degelijke opvolging: een stagebegeleider volgt je van nabij op, houdt contact met je school, volgt je werk op en zit tussentijds met je samen.

We proberen een stagiair een vastomlijnde opdracht te geven, met een eindpunt tijdens de stage. Dat geeft houvast aan de student en maakt het achteraf tastbaar wat precies de bijdrage van de stagiair is. Dit kan een deelproject zijn binnen een groter project.

Opgelet: Voor het schooljaar 2024-2025 zijn er nog beschikbare plaatsen. Stel je kandidaat via het formulier rechts en mail dit naar stage@ambrassade.be . 

GEZOCHT: stagiaire sociale media en campagnes. Meer info zie stage bij team jeugdinfo (WAT WAT).

De Ambrassade biedt verschillende soorten stages aan:  

 • administratie en logistiek team (A-team)
 • communicatie (club communicatie) 
 • jeugdwerkondersteuning (team jeugdwerkondersteuning)
 • de generatiedoelen of breed jeugdbeleid (club generatiedoelen)
 • jeugdbeleid of de Vlaamse Jeugdraad (team Vlaamse Jeugdraad)
 • jeugdinformatie (team jeugdinfo)

Stage gelinkt aan administratie en logistiek team (A-team)

De stagiair draait mee met de administratieve en logistieke medewerkers van de organisatie.

Voorbeelden van opdrachten & taken:

 • Onthaal (permanentie & doorschakelen telefoon, ontvangst gasten, vergaderzalen klaarzetten, …)
 • Verslag nemen van vergaderingen
 • Logistiek ondersteunen van events
 • Praktische ondersteuning bieden aan inhoudelijke medewerkers
 • Inschrijvingen van studiedagen opvolgen
 • Databank – CRMsysteem (admiraaf) beheren
 • IT-ondersteuning
Wie komt hiervoor in aanmerking?
 • Logistiek management
 • Office management – Kantooropleiding
 • Management assistentie
 • IT
 • … 

Stage gelinkt aan communicatie (club communicatie) 

De stagiair werkt samen met de communicatiemedewerkers van de organisatie en maakt deel uit van de club communicatie.

Voorbeelden van opdrachten & taken:

 • Website updaten
 • Een website of digitale tool ontwerpen
 • Teksten en artikels, (eind)redactie, copywriting, …
 • Contacten met pers en media onderhouden
 • Persberichten schrijven
 • Actualiteit opvolgen (Bundel Jeugd – Go Press)
 • Vormgeven van promotiemateriaal voor evenementen, studiedagen, vormingen, …
 • Foto en videomateriaal ontwikkelen
 • Een (communicatie)campagne uitwerken
 • Nagaan hoe een bepaalde doelgroep door De Ambrassade nog beter bereikt kan worden, …


Wie komt hiervoor in aanmerking? 

 • Opleiding communicatie
 • Opleiding rond multimedia
 • Opleiding grafisch vormgeving
 • … 

Stage gelinkt aan jeugdwerkondersteuning (team jeugdwerkondersteuning)

De stagiair werkt mee aan de ondersteuning van de meer dan 100 Vlaams erkende jeugdverenigingen. De stagiair zal deel uitmaken van team jeugdwerkondersteuning. 

Voorbeelden van opdrachten & taken: 

 • Inspiratiedagen, collegagroepen en vormingen mee uitwerken/organiseren/geven 
 • Opvolgen van de Commissie Jeugdwerk, deelname aan specifieke beleidswerkgroepen van CJW • Nieuwe dienstverlening uitwerken
 • Producten uitwerken ter ondersteuning van het jeugdwerk
 •  Bevragen van noden en behoeften bij het jeugdwerk
 •  Meewerken aan visieontwikkeling voor het jeugdwerk

Enkele voorbeelden uit het verleden:

 • Mee organiseren van Fourage (groot vormingsmoment)
 • Uitwerken van een gastles over jeugdwerk voor het Hoger Onderwijs
 • Evaluatiemethodieken uitwerken voor onze inspiratiedagen, collegagroepen en vormingen … 

 Wie komt hiervoor in aanmerking?

 • Opleiding Sociaal-Cultureel Werk
 • Opleiding Agogische/Pedagogische wetenschappen
 • … 

Stage gelinkt aan de generatiedoelen of breed jeugdbeleid (club generatiedoelen)

Je werkt mee aan onze generatiedoelen of de projecten die hierin kaderen. Je uitvalsbasis is club generatiedoelen. De generatiedoelen? Dat zijn thema’s waar we langdurig en impactgericht het verschil willen blijven maken. Want als we met z’n allen tien jaar lang op dezelfde nagels blijven kloppen, bouwen we aan een samenleving die de stem en kansen van alle kinderen en jongeren versterkt. Meer info vind je hier

Vanaf 2022 werken we samen aan 3 generatiedoelen: 

 1. Ruimte: meer ruimte voor kinderen en jongeren. 
 2. Recht op vrije tijd: meer vrije tijdskansen voor meer kinderen en jongeren. 
 3. Mentaal welzijn: de kracht van jeugdwerk inzetten zodat kinderen en jongeren zich goed voelen en positief kunnen ontwikkelen. 

Voorbeelden van opdrachten & taken: 

 • (Deel)Onderzoek in het kader van een generatiedoel
 • Mee uitwerken van een projectplan
 • Mee uitvoeren van een project
 • Mee schrijven aan adviezen over brede jeugdbeleidsthema’s

Enkele voorbeelden uit het verleden:

Stage gelinkt aan jeugdbeleid of de Vlaamse Jeugdraad (team Vlaamse Jeugdraad)

De stagiair werkt mee aan sterk jeugdbeleid en de ondersteuning van de Vlaamse Jeugdraad. Je uitvalsbasis is team Vlaamse Jeugdraad. 

Voorbeelden van opdrachten & taken: 

 • Opvolgen van de adviesraad
 • Begeleiden van werkgroepen
 • Ondersteunen van vrijwilligers
 • Mee schrijven aan adviezen
 • Mee werken aan participatieprojecten voor de Vlaamse Jeugdraad
 • Mee organiseren van evenementen van de Vlaamse Jeugdraad
Wie komt hiervoor in aanmerking?
 • Opleiding Sociaal-Cultureel Werk
 • Opleiding Agogische/Pedagogische wetenschappen
 • Opleiding Sociale Wetenschappen
 • Opleiding Politieke Wetenschappen
 • Opleiding Overheidsbeleid
 • Opleiding Rechten
 • … 

Stage gelinkt aan jeugdinformatie (team jeugdinfo)

De stagiair werkt mee aan jeugdinformatie. WAT WAT is het nieuwe jeugdinfomerk. Je uitvalsbasis is team Jeugdinfo, die het jeugdinfolandschap coördineert in Vlaanderen.

GEZOCHT: Stagiair(e) sociale media en campagnes:
Voor het schooljaar 2024-2025 zoekt team Jeugdinfo een stagiair(e) Sociale media en campagnes.

Iets voor jou?
Meer info over de stage vind je hier

Als stagiair(e) bij WAT WAT kan je je skills op verschillende manieren aanscherpen.

Voorbeelden van opdrachten & taken:

 • Redactiestage. Je schrijft informatieve artikels op maat van jongeren. Je zet ook verhalen en getuigenissen van jongeren zelf om tot krachtige artikels voor watwat.be.
 • Productiestage. Je maakt content voor de social media en/of campagnes van WAT WAT. Je maakt zelf informatieve digitale content zoals een infopost op Instagram of videocontent op TikTok. Je denkt mee na over fysiek campagne- en promomateriaal zoals posters, stickers… Je werkt mee aan de grafische uitwerking.
 • Projectstage. Je werkt mee aan een specifiek project, zoals een WAT WAT-campagne, een inspiratiedag voor partners of ons jaarverslag. Je denkt samen met ons een plan uit en verzamelt feedback bij partners en jongeren. Je doet mee met de creatieve brainstorms en biedt ondersteuning bij de communicatie, verspreiding en lancering van het project.
 • Onderzoekstage. Je werkt mee aan een imagobevraging bij jongeren via het uitvoeren van diepte-interviews om te weten wat zij van WAT WAT vinden, je voert gebruikerstesten uit voor watwat.be, voert focusgesprekken uit met jongeren om hun informatienoden te kennen en om hun feedback en mening te verzamelen over onze campagnes.

Wie komt hiervoor in aanmerking?
 • Opleiding Communicatiewetenschappen
 • Opleiding Journalistiek
 • Opleiding Communicatie- of Eventmanagement
 • Opleiding over (Grafische en Digitale) Media
 • Opleiding Grafische vormgeving
 • Opleiding Sociale wetenschappen
 • … 

De Ambrassade biedt jou als stagiair:

 • Een vergoeding voor je vervoersonkosten voor woon-werk verkeer 
 • Ondersteuning, begeleiding van een stagebegeleider 
 • Regelmatige feedback en evaluatiemomenten 
 • Flexibele werkuren 
 • Tewerkstelling binnen een jong en gedreven team van +/-30 medewerkers  
Interesse? 

Vul het kandidatenformulier ( of zie rechtsboven) in en stuur het naar stage@ambrassade.be.
Aanvragen moeten minstens twee maanden voor de start van je stage ons bereiken.
Binnen de twee weken kan je van ons antwoord verwachten of een uitnodiging voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

 Heb je nog vragen over een stage binnen De Ambrassade? Contacteer dan Peter:

Peter           Bosschaert
Peter Bosschaert
 • Beleidsmedewerker ruimte & mobiliteit