[anysurfer.logo]

Stage

Stage

Stel je kandidaat om een stage te volgen op De Ambrassade

Als referentie voor alles wat kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangt wil De Ambrassade ook aan studenten met verschillende profielen een kans bieden om een stage te volgen. We willen dat de stage zowel voor de student als voor De Ambrassade een meerwaarde biedt. Want een jong en nieuw iemand in de organisatie brengt nieuwe frisse ideeën en externe know-how met zich mee. Voor de student is De Ambrassade een plek om werkervaring op te doen, om van je fouten te leren en om van je creatieve ideeën iets concreets te maken.

We engageren ons om een leeromgeving te zijn voor studenten. Daarbij hoort een degelijke opvolging: een stagebegeleider volgt je van nabij op, houdt contact met je school, volgt je werk op en zit tussentijds met je samen.

We proberen een stagiair een vastomlijnde opdracht te geven, met een eindpunt tijdens de stage. Dat geeft houvast aan de student en maakt het achteraf tastbaar wat precies de bijdrage van de stagiair is. Dit kan een deelproject zijn binnen een groter project.

De Ambrassade biedt verschillende soorten stages aan:  

Stage binnen het administratief team 

Je draait mee met de administratieve en logistieke medewerkers van de organisatie. Het onthaal verzorgen, logistieke ondersteuning bij de organisatie van events, bestellingen plaatsen, verslagen maken van verschillende vergaderingen, databanken beheren, IT-ondersteuning … zijn enkele zaken uit je gevarieerde takenpakket. We bekijken samen met jou welke zaken je wil leren en passen je takenpakket daarop aan.

Stage binnen de club communicatie 

Je werkt mee aan de website van De Ambrassade of andere deelwebsites, verzorgt de social media van De Ambrassade en werkt mee aan de visuele vormgeving van campagnes en events. Dit doe je in nauwe samenwerking met de andere medewerkers communicatie.

Stage binnen het team jeugdwerkondersteuning

Je werkt mee aan de ondersteuning van de meer dan 100 Vlaams erkende jeugdverenigingen. Je organiseert vorming voor individuele jeugdwerkers, werkt trajecten uit om jeugdwerkorganisaties te ondersteunen en volgt de commissie jeugdwerk op. Op die manier ondersteun je de brede jeugdwerksector in Vlaanderen en zet je in op jeugdwerkbeleid.

Voor werkjaar 2019-2020 hebben we 2 specifieke opdrachten binnen team jeugdwerkondersteuning waar je een plaats in kan krijgen als stagiair:

Fourage 2020: het vormingsevent voor jeugdwerkers & vrijwilligers

Je werkt mee aan het grootste vormingsevenement van het jaar: Fourage. Op vrijdag, zaterdag en zondag 7,8 en 9 februari palmen maar liefst 300 jeugdwerkers het Scoutshuis in Antwerpen in om er vorming te volgen rond allerhande thema’s zoals vrijwilligersbeleid, coaching, social media skills enzovoort. 

 • Jij neemt de logistieke kant van deze driedaagse voor jouw rekening. Je zorgt voor de catering, maakt praktische afspraken met de locatie, puzzelt het programma met de workshops in elkaar, je zorgt voor randanimatie en inkleding en je werkt, in samenwerking met onze communicatiemedewerker, een strak communicatieplan uit.
 • Dit doe je door gedetailleerde draaiboeken en materiaallijsten op te stellen, veel contacten op te bouwen en tijdens het evenement de touwtjes in handen te nemen.
 • Nadien sta je in voor de nazorg. Je evalueert alles grondig en haalt hieruit tips voor de volgende editie. Je stage start idealiter in oktober en eindigt eind februari. Fourage is een evenement van team jeugdwerkondersteuning. Jij zal hier dan ook deel van uitmaken. 

Ondersteuningstraject beleidsplanning 2019-2020

Elke 4 jaar moeten de Vlaams erkende jeugdverenigingen een nieuwe beleidsnota schrijven. Met De Ambrassade werken we hiervoor een uitgebreid ondersteuningstraject uit. Dat bestaat uit o.a.

 • een online toolbox en poster over de 7 fases die je doorloopt bij het opstellen van deze nieuwe beleidsnota 2022-2025.
 • 7 open vormingen over één van deze fases
 • een publicatie voor de omgevingsanalyse
 • een poule van freelancers en organisaties die individueel en op maat kunnen begeleiden
 • een online uitwisselingsplatform
Als stagiair ben je mee verantwoordelijk om dit ondersteuningstraject mee uit te werken, de vormingen te ontwikkelen en het hele beleidsplanningsproces mee te volgen. Je stage start idealiter in september 2019, maar het hele ondersteuningstraject loopt tot einde 2020 en je kan ook in een andere periode instappen. Voor deze opdracht is een goede kennis over jeugdwerk- en organisatiebeleid, beleidsplanningsprocessen en kennis over de Vlaamse jeugdwerksector een must. 

Stage binnen de kerndoelen voor breed jeugdbeleid

Kies je om mee te werken aan onze kerndoelen, dan werk je mee aan breed jeugdbeleid. Rond vier thema’s worden er elke 2 jaar verschillende projecten uitgewerkt waar jij een bijdrage aan kan leveren: armoede, werk, ruimte en brede leeromgevingen.

Stage binnen het team van de Vlaamse Jeugdraad

De Ambrassade ondersteunt de werking van de Vlaamse Jeugdraad. Je ondersteunt de vrijwilligers van de jeugdraad, begeleid mee de verschillende werkgroepen, volgt de adviesraad op, werkt mee aan het schrijven van de adviezen, … . Kiezen voor een stage binnen de Vlaamse Jeugdraad is kiezen voor jeugdbeleid en ervoor te zorgen dat de stem van kinderen, jongeren en hun organisaties tot bij de beleidsmakers reikt.

Stage binnen het team jeugdinfo (WAT WAT)

WAT WAT is het nieuwe jeugdinfomerk. Team WAT WAT coördineert het jeugdinfolandschap in Vlaanderen. Als stagiair(e) bij WAT WAT kan je je skills op verschillende manieren aanscherpen:

 • een redactiestage waarbij je zowel informatieve artikels op maat van jongeren schrijft als verhalen en getuigenissen van jongeren zelf omzet tot krachtige artikels voor onze website.
 • een productiestage waarbij je instaat voor de social media van WAT WAT en zelf grappige, verrassende én informatieve digitale content produceert.
 • een projectstage waarbij je meewerkt aan een specifiek project zoals bv. onze campagne voor De Week Tegen Pesten. Je doet mee met de creatieve brainstorms, denkt samen met ons een campagneplan uit, biedt ondersteuning bij de roll-out van de campagne en steekt de handen uit de mouwen waar nodig.

De Ambrassade biedt jou als stagiair:

 • Een vergoeding voor je vervoersonkosten voor woon-werk verkeer 
 • Ondersteuning, begeleiding van een stagebegeleider 
 • Regelmatige feedback en evaluatiemomenten 
 • Flexibele werkuren 
 • Tewerkstelling binnen een jong en gedreven team van +/-30 medewerkers  
Interesse? 

Vul het kandidatenformulier in en stuur het naar stage@ambrassade.be.
Aanvragen moeten minstens twee maanden voor de start van je stage ons bereiken.
Binnen de twee weken kan je van ons antwoord verwachten of een uitnodiging voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

 Heb je nog vragen over een stage binnen De Ambrassade? Contacteer dan onze verantwoordelijke medewerker.

Timmy          Boutsen
Timmy Boutsen
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning