[anysurfer.logo]

Toolbox Diversiteit

Een bundeling van tools en methodieken voor diversiteitsmedewerkers in het jeugdwerk.
Home

Bruggen bouwen

Lokale besturen en organisaties zetten steeds meer in op brugfiguren, bruggenbouwers, bemiddelaars, toeleiders ... Organisaties werken ook meer met buddy’s, vertrouwensfiguren, meters en peters, aanspreekpersonen ... Vooral in de grote ste den wordt er volop gewerkt met brugfiguren. In Gent zijn al 20 jaar brugfiguren actief in het onderwijs, in Leuven bouwt men bruggen binnen welzijn en in Antwerpen zijn de vrijetijdsbemiddelaars aan de slag. Maar ook in landelijke gebieden werken er brugfiguren. Brugfiguren zijn vooral beroepskrachten, maar sommige organisaties werken ook met vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld: de Talentcoaches in Genk. 

Bruggen bouwen in en naar jeugdwerk

Binnen het jeugdwerk zijn jeugdopbouwwerkers een bekende vorm van brugfiguren. Organisaties als Uit De Marge, Arktos en Lejo hebben medewerkers in verschillende Vlaamse steden en gemeenten. Ze werken outreachend, zetten bottom-up jeugdwerk op, maar bouwen ook bruggen naar allerlei diensten en naar andere vormen van jeugdwerk.

Meer lezen?

Onderzoeken en projecten

De laatste jaren werden verschillende projectoproepen gelanceerd om bruggen te bouwen tussen jeugdwerk en gezinnen in armoede. Daar werd telkens een onderzoeks- en ondersteuningsopdracht aan gekoppeld.

  • In 2012 subsidieerde de Vlaamse Minister van Armoedebestrijding vier pilootprojecten om de participatie van kansarme kinderen en jongeren aan het jeugdwerk te stimuleren. De Vlaamse minister van Jeugd gaf daarna aan Demos en Vlaamse Vereniging voor Jeugddiensten (nu Bataljong) de opdracht om de pilootprojecten in hun praktijkontwikkeling te ondersteunen en te begeleiden. De opdracht leidde tot de opmaak van een publicatie, waarin de resultaten en bevindingen van de begeleidingstaak werden opgenomen. 

  • Ook de volgende Minister van Armoedebestrijding ondersteunt 19 projecten die bruggen bouwen tussen sport en/of jeugdwerk en gezinnen in armoede, van 2016 tot 2019 . De projectoproep ondersteunt in hoofdzaak lokale besturen om bruggen te bouwen in de vrije tijd. Demos en ISB, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, kregen van de Vlaamse overheid de opdracht om deze projecten te ondersteunen. Meer informatie over de 19 projecten vind je op de website van Demos.

  • In 2016 lanceerde ook de Minister van Jeugd een projectoproep om een brug te slaan tussen bestaande jeugdwerkingen in de vrije tijd en organisaties die kinderen en jongeren in hun brede diversiteit bereiken. Twaalf projecten werden geselecteerd. AP Hogeschool kreeg een ondersteunings- en onderzoeksopdracht toegewezen. De resultaten worden voorgesteld in het voorjaar van 2019.

Meer lezen?

In dit artikel krijg je een overzicht van verschillende types brugfiguren, de taken die ze opnemen en de ondersteuning die ze nodig hebben om hun job te doen.

“Als we bruggen willen bouwen over rivieren van ontkenningen heen, dan hoef ik geen bruggenbouwer te zijn"
Anissa Boujdaini

Kritiek op 'bruggen bouwen'

In een wereld waar armoede, racisme, discrimatie en abelism nog steeds welig tieren, is het jeugdwerk geen utopisch kinderparadijs. Dat moeten we blijven onder ogen zien en blijven thematiseren. Sociale inclusie zonder sociale rechtvaardigheid levert misschien wel individuele succesverhalen op (en sust hier en daar het geweten), maar structurele maatregelen blijven nodig om echt gelijke kansen te creëren.

Daarom uiten sommigen zich erg kritisch over het idee van ‘bruggen bouwen’ zoals schrijfster en dichteres Anissa Boujdaini: “Als we bruggen willen bouwen over rivieren van ontkenning van problemen, ontkenning van machtsstructuren, ontkenning van racisme en ontkenning van beperkingen van vrijheden, als we bruggen willen bouwen naar de andere kant waar diezelfde elementen aanwezig zijn, dan hoef ik helemaal geen bruggenbouwer te zijn.”

Waarom zou iemand die onderdrukt wordt en met sociale uitsluiting in aanraking komt, de brug oversteken als er aan de andere ‘kant’ niets verandert? Waarom geloven in een ‘wij’ verhaal als dit enkel de comfortabele positie in stand houdt van zij die de macht en de privileges bezitten?