[anysurfer.logo]

Commissies

Commissies

commissie jeugdwerk -sept 2022

Commissie Jeugdwerk

De commissie jeugdwerk is een maandelijkse vergadering en vertegenwoordigt alle organisaties die erkend en/of gesubsidieerd worden onder het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het is een inhoudelijk sturend orgaan voor alles wat te maken heeft met het jeugdwerkbeleid en de ondersteuning van de jeugdwerksector.

De commissie jeugdwerk is een open vergadering maar werkt met een op naam verkozen kerngroep van vijftien personen. Voor de samenstelling hiervan baseert ze zich op de decretale diversiteit tussen organisaties. De commissie jeugdwerk heeft als doelstellingen standpunten en adviezen rond jeugdwerkbeleid formuleren voor de Vlaamse Jeugdraad en De Ambrassade adviseren over haar dienstverlening.  

Kerngroep

De kerngroep van de commissie jeugdwerk is opgericht om de commissie jeugdwerk werkbaar te maken, zodat agenda’s niet overvol zitten. Daarom nemen zij enkele verantwoordelijkheden op. 

Doelstelling kerngroep

De kerngroep maakt de brug tussen verleden, heden en toekomst van jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel. De kerngroep bouwt langetermijnvisie op en zet die om in prioriteiten voor de jeugdsector. Daarnaast bepaalt de kerngroep welke jeugdwerkers welke vertegenwoordiging kunnen opnemen. 

Structuur

De kerngroep bestaat uit 15 verkozen jeugdwerkers:

 • 8 vertegenwoordigers uit landelijk georganiseerd jeugdwerk 
 • 3 vertegenwoordigers uit verenigingen participatie en informatie
 • 3 vertegenwoordigers uit cultuur educatieve verenigingen
 • 1 vertegenwoordiger uit politieke jongerenbewegingen
De kerngroep vergadert iedere derde woensdag van de maand in De Ambrassade. We doen dat telkens aansluitend op de Commissie Jeugdwerk van 14u tot 16u. De vergaderdata staan in onze kalender.

Leden kerngroep
 • Nick Beerens – Formaat
 • Lot de Kimpe – KLJ
 • Benjamin Verhegge – KSA
 • Stef Vanderspikken – Scouts & Gidsen Vlaanderen
 • Ellen Volon - Chirojeugd Vlaanderen
 • Hoa Lambrechts – Trill
 • Amber Vansintjan – Bamm
 • Franka Foré - Joetz
 • Jan Verbeure - FOS Open Scouting
 • Virginie Bauveroy - Groep intro
 • Rutger Schraeyen - Link in de kabel
 • Elise Willaert - Passerelle vzw

Resultaat
De kerngroep hakte de knoop door in de beslissing van de prioritaire werkgroepen van de commissie jeugdwerk. Ze stond mee aan de wieg van de inhoudelijke focus van het congres #Jeugdwerkwerkt. En verkoos verschillende jeugdwerkers om diverse vertegenwoordigingen op te nemen. 

Interesse?
Heb je interesse in een engagement in de kerngroep van de Commissie Jeugdwerk? Geef dan een seintje aan Frederique Loones. Hij geeft je graag meer uitleg. 

Commissie Jeugdinformatie

De Commissie Jeugdinformatie bespreekt, analyseert en beïnvloedt de jeugdinformatie-wetgeving. Ze bestaat uit 10 vaste organisaties uit de sectoren jeugd, onderwijs, welzijn en media. Ze doet dit door:

 • Input te geven over actuele beleidsthema’s
 • Adviezen of standpunten voor de Vlaamse Jeugdraad voor te bereiden
 • Acties (open brief, persbericht, ludieke actie…) op te zetten 
Stuurgroep WAT WAT 

De Commissie Jeugdinformatie is meteen ook de stuurgroep van WAT WAT. Zij evalueren jaarlijks de werking van WAT WAT en sturen bij waar nodig. Op die manier geven we het samenwerkingsverband dat WAT WAT is ook in de praktijk vorm. 

Leden Commissie Jeugdinformatie 

 • Andy Demeulenaere, Mediawijs
 • Annemie Stevens, Stampmedia
 • Bavo Wouters, Klasse
 • Els Van Hemelrijck, Kinderrechtencommissariaat
 • Joos Callens, Mediaraven
 • Marie Van der Cam, SAM
 • Sofie Devarwaere, Awel
 • Wannes Magits, Sensoa 
 • Davy Buntinx, Vlaamse Scholierenkoepel
 • Katelijne Moreel, Publiq
 • Evelien Luts, Pimento
 • Hans Cools, Vlaamse Jeugdraad
Inspiratie voor iedereen 

Drie keer per jaar nodigen we iedereen die kinderen en jongeren informeert uit. We leren samen bij over actuele thema’s en ontmoeten elkaar. Deze momenten kunnen zowel gratis als betalend zijn, afhankelijk van de inhoud en vorm. Vragen? Contacteer Liesa.

Liesa          Carton
Liesa Carton
 • Hoofdredacteur watwat.be