[anysurfer.logo]

Vacature

Vacature

Te laat! De deadline voor onderstaande vacatures is verstreken. 

VOLTIJDSE VACATURE ONBEPAALDE DUUR

Vacature medewerker jeugdwerkondersteuning en jeugdwerkinfrastructuur De Ambrassade (m/v/x)

15 december 2020

De Ambrassade zoekt een medewerker jeugdwerkondersteuning en jeugdwerkinfrastructuur, voor een contract van onbepaalde duur. Je kan solliciteren door je ingevuld sollicitatieformulier vóór donderdag 14 januari 2021 om 10u aan ikwileenjob@ambrassade.be te bezorgen. De Ambrassade zet mensen en organisaties mee in beweging om sterk jeugdwerk, kwaliteitsvolle jeugdinformatie en stevig jeugdbeleid te realiseren. Zo maken we samen werk van een samenleving die de levenskwaliteit, stem en kansen van álle kinderen en jongeren versterkt. 

Jouw ambitie

Als medewerker jeugdwerkondersteuning en jeugdwerkinfrastructuur werk je dagelijks aan het recht op jeugdwerk voor àlle kinderen en jongeren.

Je bouwt het nieuwe project “#jeugdwerkwerkt lokaal” samen met vele partners uit. Je zet met Vlaamse jeugdorganisaties, Bataljong, Jint en Keki een nieuwe samenwerking op poten om tot sterkere lokale jeugdwerkondersteuning te komen. Het doel is: lokale besturen en jeugdorganisaties stimuleren in de ontwikkeling van een sterk jeugdwerk(beleid) op basis van de rijke expertise van jeugdwerkorganisaties zelf (oa op vlak van werken met vrijwilligers, diversiteit en inclusief werken, intersectorieel werken, (kader)vorming, jeugdwerkinfrastructuur). Je ontwikkelt, samen met de partners op Vlaams niveau, strategieën om lokale besturen en (boven)lokale jeugdwerkactoren te inspireren en adviseren bij het vormgeven van hun jeugdwerkbeleid. 

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van het Vlaamse jeugdwerk mbt jeugd(werk)infrastructuur. Je zet in op de noden rond jeugdwerkinfrastructuur, gaande van jeugdlokalen over schoolinfrastructuur tot artistieke plekken, aan de hand van kwaliteitsvolle informatie (jeugdlokalen.be), dienstverlening (studiedagen) en beleidsondersteuning (Werkgroep jeugdwerkinfrastructuur). Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat de tendens van het verkopen van eigendommen van kerkfabrieken geen desastreuze gevolgen heeft voor jeugdbewegingen?

Je bent deel van team jeugdwerk. Samen met je collega’s versterk je vrijwilligers, jeugdwerkers en jeugdwerkorganisaties via kwaliteitsvolle dienstverlening (vormingen, studiedagen) en zorg je ervoor dat we met sterke participatieve trajecten kwaliteitsvol beleidswerk realiseren. 

Jouw missie in onze organisatie

Je bouwt het project #jeugdwerkwerktlokaal kwalitatief en toekomstgericht uit.

 • Je coördineert een participatief traject waarbij de noden en expertise van Vlaamse jeugdactoren en lokale jeugdactoren worden verzameld om het nieuwe samenwerkingsverhaal vorm te geven (voorjaar ’21).
 • Je bouwt een straf netwerk uit van jeugdwerkorganisaties met expertise om lokale overheden en jeugdorganisaties te versterken m.b.t. jeugdwerk(beleid).
 • Je vertaalt de Agenda voor de Toekomst van het jeugdwerk samen met de partners naar het lokale niveau en komt samen tot visie op een sterk lokaal jeugdwerk(beleid).
 • Je verzamelt visie, expertise, vormingen en tools van de partners in kwaliteitsvolle (online en offline) producten en dienstverlening voor jeugdwerkers en beleidsmakers.
Je ondersteunt het jeugdwerk omtrent jeugdwerkinfrastructuur.

 • Je ondersteunt jeugdwerkorganisaties rond jeugdwerkinfrastructuur door het uitwerken van een sterk ondersteuningsaanbod via intervisie, studiedagen, werkgroepen en vernieuwing van de website jeugdlokalen.be
 • Je bent de schakel tussen praktijk en beleid omtrent jeugdwerkinfrastructuur. Je zet noden van jeugdwerk, inzichten uit onderzoek, enz. om in beleidsaanbevelingen om een duurzaam perspectief voor jeugdorganisaties te realiseren. 

Wij zoeken iemand die…

 • Passie heeft voor jeugdwerk, jeugdwerkbeleid en jeugdwerkinfrastructuur
 • Ervaring heeft met jeugdwerkbeleid, lokaal jeugdbeleid en/of jeugdwerkinfrastructuur
 • Bruggen kan bouwen tussen het Vlaams jeugdwerkniveau en het lokale beleidsniveau
 • Een project van start tot finish kwaliteitsvol kan uitbouwen
 • Vlot samenwerkt, zowel met externe partners als met naaste collega’s In een veelheid aan belangen en visies de neuzen in dezelfde richting kan krijgen
 • Enthousiasmeert, motiveert en overtuigt
 • Opportuniteiten kritisch, constructief én daadkrachtig aanpakt
 • Zelfstandig en resultaatgericht werkt zonder het teamverband uit het oog te verliezen
 • Flexibel omgaat met ad hoc taken
 • Gek en geniaal is 

Wij bieden …

 • een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel autonomie en ruimte voor initiatief
 • coaching op maat, een uitgebreid individueel ontwikkelingspad en vormingsbudget
 • een jong en gedreven team van 30 medewerkers
 • veel mogelijkheid tot inspraak in en betrokkenheid bij de werking van de organisatie
 • een aantrekkelijk salaris (B1A – PC 329; minimaal 2752,84 euro bruto per maand)
 • een laptop, onkostenvergoeding gsm, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer mits openbaar vervoer
 • een flexibele werk-privé combinatie: aantrekkelijke vakantieregeling (25 vakantiedagen),
 • flexibele recuperatie van overuren, een uitgebreid thuiswerkbeleid, …
 • een open moderne werkplek in hartje Brussel, vlakbij station Brussel Centraal
De Ambrassade wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap. 

Interesse?

 • Solliciteren kan enkel door het volledig invullen van het sollicitatieformulier dat je hiernaast kan downloaden.
 • Bezorg het ingevulde sollicitatieformulier ten laatste op donderdag 14 januari 2021 om 10u, aan ikwileenjob@ambrassade.be
 • Na een brievenselectie volgt een gesprek over de motivatie en ervaringen van de kandidaten. Je ontvangt ter voorbereiding van dat gesprek nog een schriftelijke opdracht. We organiseren het gesprek bij voorkeur op de werkplek in Brussel, uiteraard met veel aandacht voor veiligheid en coronaproofheid.
 • Het selectiegesprek vindt plaats op dinsdag 26 januari 2021 tussen 15u en 21u. Hou dat moment alvast vrij.
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk. 
 • Neem zeker ook een kijkje op watwat.be en vlaamsejeugdraad.be
 • Bijkomende informatie bij Eva Vereecke


VOLTIJDSE VACATURE ONBEPAALDE DUUR

Vacature beleidsmedewerker jeugdwerk op kruispunten (m/v/x)

16 december 2020

De Ambrassade zoekt een beleidsmedewerker jeugdwerk op kruispunten, onbepaalde duur contract. Je kan solliciteren door je ingevuld sollicitatieformulier vóór donderdag 14 januari 2021 om 10u, aan ikwileenjob@ambrassade.be te bezorgen. De Ambrassade zet mensen en organisaties mee in beweging om sterk jeugdwerk, kwaliteitsvolle jeugdinformatie en stevig jeugdbeleid te realiseren. Zo maken we samen werk van een samenleving die de levenskwaliteit, stem en kansen van álle kinderen en jongeren versterkt. 

Jouw ambitie

De afgelopen jaren zette De Ambrassade in op het recht op vrije tijd met de projecten Wereldspelers (2016-2019), Maak Tijd Vrij (2019-2020) en Maak Samen Tijd Vrij (2020-2021). Zo legden we verbinding tussen jeugdwerk en jonge vluchtelingen, en jeugdwerk en jongeren met een jeugdhulpachtergrond.

Als beleidsmedewerker jeugdwerk op kruispunten werk je dagelijks aan het recht op jeugdwerk en het recht op vrije tijd voor àlle kinderen en jongeren. Je stimuleert vernieuwende praktijken op kruispunten van beleidsdomeinen en versterkt diversiteitsbeleid bij jeugdwerkorganisaties.

Je vertrekt vanuit het perspectief van kinderen en jongeren in diverse maatschappelijk kwetsbare situaties en verbindt jeugdwerkers, jeugdinformatieactoren en beleidsmakers om voor hen een positief verschil te maken. Je brengt het perspectief van jonge mensen binnen in andere beleidsdomeinen door vernieuwende samenwerking op te zetten. Je bouwt bruggen om het recht op vrije tijd te realiseren.

Je versterkt de expertise omtrent werken aan diversiteit in het jeugdwerk op vlak van visie (visienota diversiteit in/en het jeugdwerk), ondersteuning (collegagroep diversiteit, toolbox diversiteit) en beleidswerk (beleidswerkgroep diversiteit).

Vanuit kennis, expertise, ervaring, verontwaardiging en veel goesting bouw je samen met je collega’s uit Team Generatiedoelen verder aan de ambities en missie van De Ambrassade. Voor een generatie kinderen en jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare contexten wil jij het verschil maken door het recht op vrije tijd en jeugdwerk te realiseren. 

Jouw missie in onze organisatie

Je verbindt jeugdwerkers, jeugdinformatieactoren en beleidsmakers om het recht op vrije tijd te realiseren

 • Je bouwt het project Maak Samen Tijd Vrij kwaliteitsvol uit in nauwe samenwerking met Bataljong, Agentschap Opgroeien en het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
 • Je zet de kracht van jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid integraal in om kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare contexten alle kansen te geven.
 • Je deelt visie, vertaalt expertise in kwaliteitsvolle ondersteuning voor jeugdwerk, formuleert beleidsaanbevelingen en informeert kinderen en jongeren om te kunnen participeren aan vrije tijd.
 • Je bouwt de prioriteit ‘vrijetijdsbesteding voor allen’ binnen het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) mee uit.
Je ondersteunt het jeugdwerk om het recht op jeugdwerk en jeugdwerk op kruispunten te realiseren

 • Je ondersteunt jeugdorganisaties die op verschillende kruispunten en sectoren werken via het organiseren van vorming, intervisie, studiedagen, …
 • Je bent schakel tussen praktijk en beleid rond de thema’s intersectorieel jeugdwerk, superdiversiteit, maatschappelijke kwetsbaarheid, preventie rond gewelddadige radicalisering, racisme, discriminatie, …
 • Je bent aanspreekpunt voor jeugdorganisaties en beleidsmakers en je neemt hierin een signaalfunctie op. Je zet de visienota “diversiteit in/en het jeugdwerk” om in praktijk.
 • Je voedt de toolbox diversiteit met kennis, ervaring en inzicht uit jouw projecten 

We zoeken iemand die… 

 • minstens 2 jaar relevante ervaring (vrijwillig of professioneel) heeft of ervaring heeft met het coördineren van projecten en groepsgericht werken
 • houdt van beleidsgericht werken en streeft naar concrete resultaten
 • positieve alternatieven formuleert om maatschappelijke problemen aan te pakken
 • een project van start tot finish kwaliteitsvol kan uitbouwen
 • gedreven is om bruggen te bouwen tussen verschillende sectoren vanuit het perspectief van kinderen en jongere
 • vlot samenwerkt, zowel met externe partners als met naaste collega’s
 • vaardig is in het communiceren met mensen met verschillende achtergronden
 • enthousiasmeert, motiveert en overtuigt
 • zelfstandig en resultaatgericht werkt zonder het teamverband uit het oog te verliezen
 • flexibel omgaat met ad hoc taken
 • gek en geniaal is 

Wij bieden …

 • een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel autonomie en ruimte voor initiatief
 • coaching op maat, een uitgebreid individueel ontwikkelingspad en vormingsbudget
 • een jong en gedreven team van 30 medewerkers
 • veel mogelijkheid tot inspraak in en betrokkenheid bij de werking van de organisatie
 • een aantrekkelijk salaris (B1A – PC 329; minimaal 2752,84 euro bruto per maand)
 • een laptop, onkostenvergoeding gsm, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer mits openbaar vervoer
 • een flexibele werk-privé combinatie: aantrekkelijke vakantieregeling (25 vakantiedagen), flexibele recuperatie van overuren, een uitgebreid thuiswerkbeleid, …
 • een open moderne werkplek in hartje Brussel, vlakbij station Brussel Centraal
De Ambrassade wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap. 

Interesse?

 • Solliciteren kan enkel door het volledig invullen van het sollicitatieformulier dat je hiernaast kan downloaden.
 • Bezorg het ingevulde sollicitatieformulier ten laatste op donderdag 14 januari 2021 om 10u, aan ikwileenjob@ambrassade.be. Na een brievenselectie volgt een gesprek over de motivatie en ervaringen van de kandidaten. Je ontvangt ter voorbereiding van dat gesprek nog een schriftelijke opdracht. We organiseren het gesprek bij voorkeur op de werkplek in Brussel, uiteraard met veel aandacht voor veiligheid en coronaproofheid.
 • Het selectiegesprek vindt plaats op dinsdag 2 februari tussen 15u en 20u. Hou dat moment alvast vrij.
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk. 
 • Neem zeker ook een kijkje op watwat.be en vlaamsejeugdraad.be
 • Bijkomende informatie bij Eva Vereecke: