[anysurfer.logo]

Vacature jeugdonderzoeksmedewerker

Vacature

!! De deadline voor onderstaande vacature is verstreken
VOLTIJDS - ONBEPAALDE DUUR

Vacature jeugdonderzoeksmedewerker
De Ambrassade (m/v/x)

De Ambrassade zoekt een jeugdonderzoeksmedewerker, onbepaalde duur contract. Je kan solliciteren door je ingevuld sollicitatieformulier vóór maandag 5 oktober 2020 10u, aan ikwileenjob@ambrassade.be te bezorgen. De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. We versterken de positie van kinderen en jongeren in de samenleving. De Ambrassade informeert jongeren via WAT WAT, ondersteunt het jeugdwerk en de Vlaamse Jeugdraad.  

Jouw ambitie

Als jeugdonderzoeksmedewerker van De Ambrassade maak je elke dag onze missie mee waar. We versterken de positie van kinderen en jongeren in de samenleving, we dragen bij tot het geluk en welzijn van alle kinderen en alle jongeren en hebben daardoor een positieve impact op hun levenskwaliteit. 

Als jeugdonderzoeksmedewerker daag je De Ambrassade elke dag opnieuw uit in het omgaan met jeugd(werk)onderzoek. Je voedt WAT WAT, de Vlaamse Jeugdraad en de jeugdsector met relevante onderzoeksinzichten. Vanuit je onderzoekskennis ondersteun je je collega’s in het opzetten van kwantitatief en kwalitatief onderzoek, evaluatie- en impactonderzoek. Op regelmatige basis sta je ook zelf in voor het opzetten van onderzoek of het analyseren van onderzoeksdata

Je maakt deel uit van het team WAT WAT. WAT WAT ondersteunt jongeren (11 tot 24 jaar) in hun identiteitsontwikkeling door hen te empoweren met antwoorden op hun vragen en de weg te wijzen naar advies en hulp, zowel op spannende als op moeilijke momenten. Je daagt je teamgenoten uit om datadriven de kwaliteit van jeugdinformatie in Vlaanderen te verhogen en WAT WAT te versterken. 

Je wordt de trekker van een nieuw experimenteel project binnen De Ambrassade: de jeugdbarometer. Dit is een groot en divers jongerenpanel dat we kunnen inzetten voor representatieve bevragingen. Dit panel staat ten dienste van jeugdinformatie, jeugdwerk en het versterken van jeugdbeleid. Je brengt dit project van idee tot uitvoering, in samenwerking met een extern onderzoeksbureau of instelling. Met veel autonomie, goesting en ondernemingszin bouw je dit project verder uit.  

Jouw missie in onze organisatie 

Je voedt team WAT WAT, De Ambrassade-collega’s, Vlaamse Jeugdraad en jeugdorganisaties met relevant onderzoek.  
 • Je volgt jeugdonderzoek in binnen- en buitenland op. 
  • Je onderbouwt WAT WAT campagnes, de adviezen van de Vlaamse Jeugdraad en De Ambrassade met relevant onderzoek. 
  • Je inspireert organisaties die jeugdinformatieproducten maken. 
  • Je stimuleert en ondersteunt collega's die onderzoeksinitiatieven nemen. 
  • Je vertegenwoordigt De Ambrassade op de Netwerkgroep onderzoek van het Departement Cultuur, Jeugd, Media, het JOP en op andere onderzoeksplatformen. 
 • Bij de start van een WAT WAT campagne neem je de lead om de campagnedoelstellingen op scherp te stellen. Je zorgt ervoor dat ook onderzoeksdata een impact hebben op het campagneopzet. 
 • Tweejaarlijks licht je de communicatie van WAT WAT en het WAT WAT imago door bij een specifieke doelgroep. Je giet jouw resultaten in concrete aanbevelingen waar je collega’s mee aan de slag kunnen. 
 • Je zoekt naar een laagdrempelige manier om jongeren regelmatig te betrekken bij de WAT WAT communicatie en inhoud. 
 • In de beleidsperiode ‘21-‘25 zet je – samen met een onderzoeksbureau of –instelling – een onderzoek op naar het informatiezoekgedrag van kinderen en jongeren. Je inspireert jeugdinformatiepartners in Vlaanderen en Brussel met de resultaten om zo de kwaliteit van jeugdinfo te verbeteren.  
Je analyseert maandelijks de gespreksdata van vzw Awel. Op basis van de data leg je verbanden en formuleer je conclusies. 

 • Op regelmatige basis analyseer je voor Awel de gespreksinformatie rond een specifiek thema en signaleer je over de belangrijkste tendensen. 
 • Jouw voortschrijdend inzicht helpt Awel, WAT WAT en de ruimere samenleving om jongeren te informeren en te adviseren over actuele onderwerpen.   
Je bent de trekker van het nieuwe project ‘Jeugdbarometer’. 
 • In 2021 werk je aan een ambitieus en realistisch projectopzet en mogelijk businessmodel van de jeugdbarometer: een groot panel van jongeren waarmee we representatieve bevragingen kunnen opzetten. Je gaat hiervoor op zoek naar een samenwerking met een onderzoeksbureau of –instelling. 
 • Vanaf 2022 start je met de uitbouw van de jeugdbarometer. 
 • In 2023 lanceer je de jeugdbarometer. Het gebruik van het panel versterkt jeugdinformatie, jeugdwerk en jeugdbeleid in Vlaanderen en Brussel.  

Wij zoeken iemand die … 

 • minstens 3 jaar ervaring heeft in (jeugd)onderzoek en/of impactonderzoek, kwantitatieve én kwalitatieve onderzoeksmethodes 
 • een analytische geest heeft onderzoek kan vertalen op maat van verschillende doelgroepen: sector, jongeren, beleidsmakers 
 • inzicht heeft in de leefwereld van jongeren of je weet hoe die te verwerven vlot samenwerkt, 
 • zowel met externe partners als met naaste collega’s enthousiasmeert, motiveert en overtuigt 
 • zelfstandig werkt zonder het teamverband uit het oog te verliezen 
 • flexibel omgaat met ad hoc taken 
 • daadkrachtig is 
 • gek en geniaal is 

Wij bieden … 

 • een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel autonomie en ruimte voor initiatief 
 • coaching op maat, een uitgebreid individueel ontwikkelingspad en vormingsbudget 
 • een jong en gedreven team van 30 medewerkers 
 • veel mogelijkheid tot inspraak in en betrokkenheid bij de werking van de organisatie 
 • een aantrekkelijk salaris (B1A – PC 329; minimaal 2752,84 euro bruto per maand) 
 • een laptop, onkostenvergoeding gsm, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer mits openbaar vervoer 
 • een flexibele werk-privé combinatie: aantrekkelijke vakantieregeling (25 vakantiedagen), flexibele recuperatie van overuren, een uitgebreid thuiswerkbeleid, … 
 • een open moderne werkplek in hartje Brussel, vlakbij station Brussel Centraal 
De Ambrassade wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap. 

Interesse? 

 • Solliciteren kan enkel door het volledig invullen van het sollicitatieformulier dat je hier kan downloaden.
 • Neem zeker ook een kijkje op www.watwat.be en www.vlaamsejeugdraad.be
 • Bezorg het ingevulde sollicitatieformulier ten laatste op maandag 5 oktober 2020, 10u, aan ikwileenjob@ambrassade.be. 
 • Na een brievenselectie volgt een gesprek over de motivatie en ervaringen van de kandidaten. Je ontvangt ter voorbereiding van dat gesprek nog een schriftelijke opdracht. 
 • Het selectiegesprek vindt plaats op woensdag 21 oktober tussen 15u en 20u. Hou dat moment alvast vrij.
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk. 
 • Bijkomende informatie nodig? Contacteer Sarah: