[anysurfer.logo]

Vacature

Vacature

!! De deadline voor deze vacature is verstreken. Je kan niet meer solliciteren voor deze functie.

De Ambrassade zoekt een Beleidsmedewerker Jeugdwerk Vlaamse Jeugdraad, een voltijds contract voor onbepaalde duur. Je kan solliciteren door je ingevuld sollicitatieformulier te bezorgen voor dinsdag 13 september 2022, 10u aan ikwileenjob@ambrassade.be.
De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. We versterken de positie van kinderen en jongeren in de samenleving. De Ambrassade ondersteunt de Vlaamse Jeugdraad, het jeugdwerk, het jeugdinformatieplatform WAT WAT en de jongerenapp Waddist. 

Jouw ambitie

Als Beleidsmedewerker Jeugdwerk maak je elke dag onze missie mee waar. Je strijdt mee voor een samenleving waarin álle kinderen en jongeren op een gelijkwaardige en voor hen betekenisvolle wijze kunnen participeren aan de samenleving en het beleid. Je realiseert, samen met je collega’s uit Team Vlaamse Jeugdraad , de kwaliteitsvolle professionele ondersteuning van 100 Vlaamse jeugdorganisaties. Je bent gedreven om het jeugdwerk beleidsmatig op de kaart te zetten en de impact van het jeugdwerk op kinderen, jongeren en de samenleving aan te tonen.

Als Beleidsmedewerker Jeugdwerk wil je de beleidsmatige kennis en expertise bij het jeugdwerk op een hoger niveau tillen. Je bouwt het beleidsnetwerk professioneel verder uit. Je vertaalt moeilijke dossiers op maat van het jeugdwerk en inspireert en activeert beleidsmakers in het versterken van jeugdwerkbeleid. Vanuit verontwaardiging, ervaring, expertise en veel goesting bouw je samen met je collega’s uit team Vlaamse Jeugdraad verder aan het succes en de ambities van het jeugdwerk. 

Jouw missie in onze organisatie

Je bent mee verantwoordelijk voor de beleidsondersteuning van het Vlaamse jeugdwerk

 • Je vertaalt complexe dossiers naar de jeugdwerksector en ondersteunt hen in standpuntbepaling, lobbywerk en beleidsvertegenwoordigingen.
 • Je ondersteunt de Vlaamse Jeugdraad inhoudelijk in standpuntbepaling en advieswerk.
 • Je zet je tanden in (actuele) dossiers en tendensen binnen Vlaams en bovenlokaal jeugdwerkbeleid.
 • Je informeert en adviseert het jeugdwerk over de toepassing van regelgeving.
 • Je bouwt een sterk netwerk uit met beleidsmakers en het middenveld en benut deze wanneer er zich goede samenwerkingskansen voordoen. 

Je bent mee verantwoordelijk voor het toekomstgericht verder uitbouwen van visie op Vlaams en Bovenlokaal Jeugd- en Kinderrechtenbeleid i.s.m. het jeugdwerk

 • Je bent het beleidsmatig aanspreekpunt voor het jeugdwerk m.b.t. de decreten Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid en Bovenlokaal jeugdwerk. Je werkt nauw samen en stemt regelmatig af met je collega's die jeugdwerkorganisaties ondersteunen in de concrete toepassing van deze decreten.
 • Je bouwt met de Beleidswerkgroep Vlaams (open werkgroep van De Ambrassade met jeugdwerkorganisaties) aan een sterk proces om het decreet toekomstgericht te versterken met gedragenheid en eigenaarschap van het jeugdwerk.
 • Je behartigt de visie van het jeugdwerk op de Reflectiegroepen Vlaams en bovenlokaal jeugdwerk van het Departement i.s.m. de verkozen vertegenwoordigers vanuit het jeugdwerk.
 • Je bouwt kennis en expertise op rond de beleidsinstrumenten van het Vlaamse jeugdwerk. Centraal staat het decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid, maar ook m.b.t. andere instrumenten (decreet bovenlokaal jeugdwerk, beleidsnota Minister van Jeugd, participatiedecreet, …) ondersteun je het jeugdwerk met je expertise via artikels, opiniestukken, standpunten, vormingen, studiedagen.
 • We werkten i.s.m. het jeugdwerk de Agenda voor de toekomst van het jeugdwerk uit. In 2022-2023 actualiseren we dit impactkader. Dit vernieuwde kader is de komende jaren de leidraad voor de manier waarop we jeugdwerkondersteuning verder uitbouwen. Ook beleidsmatig geeft dit verschillende uitdagingen. Jij gaat met deze uitdagingen verder aan de slag en maakt werk van de beleidsmatige vertaling op lokaal, bovenlokaal en Vlaams niveau. 

Verkiezingsproject 2024

 • 2024 wordt een belangrijk verkiezingsjaar met Europese, Vlaamse, federale en lokale verkiezingen kort op elkaar. 1,3 miljoen Belgische jongeren kunnen voor het eerst naar de stembus gaan. Het jeugdwerk wil en kan een belangrijk rol spelen om ervoor te zorgen dat de stem van jongeren optimaal tot bij beleidsmakers geraakt.
 • De Ambrassade wil met vele partners (oa bovenbouwpartners, onderwijs, lokale besturen, media, jeugdinformatiepartners) een groots verkiezingsproject uitbouwen. Het jeugdwerk is hierbij een cruciale partner.
 • We zitten nu in de opstartfase en werken het projectplan uit in het najaar 2022. Jij zal deel uitmaken van de projectgroep die in de loop van 2023 en 2024 dit project voorbereidt en realiseert. 

Wij zoeken iemand die…

 • gedreven is om op Vlaams niveau kwaliteitsvol jeugdwerkbeleid te realiseren
 • kennis heeft over en ervaring met Vlaamse jeugdwerkbeleidsdossiers en -instrumenten
 • kan netwerken en initiatief neemt tot samenwerkingen die resulteren in impact op het beleid
 • strategisch inzicht heeft in beleidsprocessen, politieke besluitvorming en actoren
 • sterk is in het doorgronden en analyseren van beleidsteksten, decreten en complexe regelgeving, en er kwaliteitsvolle dossiers rond kan opbouwen
 • vlot samenwerkt, zowel met naaste collega’s, jonge vrijwilligers als met de brede sector en beleidsmakers
 • uitstekende communicatieve vaardigheden heeft, zowel schrijven als spreken
 • complexe taken en een veelheid aan impulsen kan analyseren, prioriteiten kan stellen, beheren en omzetten in concrete doelstellingen
 • zelfstandig werkt zonder het teamverband uit het oog te verliezen
 • flexibel omgaat met ad hoc taken 

Wij bieden …

 • een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel autonomie en ruimte voor initiatief
 • een aantrekkelijk salaris (B1A – PC 329; minimaal 3.100,06 euro bruto per maand). Ervaring wordt mee in rekening gebracht door anciënniteit.
 • een uitgebreid individueel ontwikkelings- en vormingsbeleid
 • een jong en gedreven team van 30 medewerkers
 • veel mogelijkheid tot inspraak in en betrokkenheid bij de werking van de organisatie
 • een laptop, onkostenvergoeding gsm, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer bij openbaar vervoer
 • een flexibele werk-privé-combinatie: aantrekkelijke vakantieregeling (25 vakantiedagen), flexibele recuperatie van overuren, mogelijkheid tot thuiswerk, …
 • een open moderne werkplek in hartje Brussel, vlak bij station Brussel-Centraal
De Ambrassade wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht genderidentiteit, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap. 

Interesse?

 • Solliciteren kan enkel door het volledig invullen van het sollicitatieformulier dat je rechtsboven deze pagina (onder 'bestanden') kan downloaden.
 • Bijkomende informatie: Inge Geerardyn, coördinator Vlaamse Jeugdraad, 0472/55.58.74, Inge.Geerardyn@vlaamsejeugdraad.be.
 • Neem zeker ook een kijkje op www.ambrassade.be en www.vlaamsejeugdraad.be.
 • Bezorg het ingevulde sollicitatieformulier ten laatste op dinsdag 13 september 2022, 10u, aan ikwileenjob@ambrassade.be.
 • Na een brievenselectie volgt een gesprek over de motivatie en ervaringen van de kandidaten. Je ontvangt ter voorbereiding van dat gesprek nog een opdracht. Het selectiegesprek gaat door op dinsdag 27 september tussen 15u en 20u in Brussel. Hou dat moment alvast vrij.
 • Gewenste indiensttreding: zo snel mogelijk na afloop van de selectieprocedure. 

Inge          Geerardyn
Inge Geerardyn
 • Coördinator Vlaamse Jeugdraad