[anysurfer.logo]

Vacature jeugdwerkondersteuner

Vacature

VACATURE VOLTIJDS ONBEPAALDE DUUR

Jeugdwerkondersteuner De Ambrassade

De Ambrassade zoekt een Jeugdwerkondersteuner, voltijds onbepaalde duur contract. Je kan solliciteren door je ingevuld sollicitatieformulier te bezorgen voor dinsdag 14 december 2021, 9u30 aan ikwileenjob@ambrassade.be. De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. We versterken de positie van kinderen en jongeren in de samenleving. De Ambrassade ondersteunt de Vlaamse Jeugdraad, het jeugdwerk en het jongereninformatieplatform WAT WAT. 

Jouw ambitie

Als jeugdwerkondersteuner maak je elke dag onze missie mee waar. Je strijdt mee voor een samenleving waarin álle kinderen en jongeren op een gelijkwaardige en voor hen betekenisvolle wijze kunnen participeren aan de samenleving en het beleid. Je realiseert, samen met je collega’s uit team jeugdwerkondersteuning, de professionele ondersteuning van om en bij de 100 Vlaamse jeugdorganisaties. Je bent gedreven om vrijwillige en professionele jeugdwerkers kwaliteitsvol te ondersteunen in hun functie én jeugdwerkorganisaties te versterken om de impact van het jeugdwerk op kinderen, jongeren en de samenleving aan te tonen.

De Ambrassade ondersteunt jeugdwerkers en jeugdwerkorganisaties om het recht op jeugdwerk voor àlle kinderen en jongeren te realiseren. We doen dit in een context waarbij de noden en uitdagingen van vrijwilligers, professionals en hun organisaties snel wijzigen. Jouw job bestaat erin om hier zo flexibel, maar duurzaam mogelijk op in te spelen. Je solliciteert dus niet exact voor dit takenpakket, maar wel voor een takenpakket dat jaarlijks inspeelt op relevante noden en tendensen én pakt dit zo kwaliteitsvol mogelijk aan.

Als jeugdwerkondersteuner wil je vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk zo goed mogelijk ondersteunen in hun functioneren. Je bouwt daarbij de dienstverlening van De Ambrassade kwaliteitsvol verder mee uit. 

Als jeugdwerkondersteuner breng je de realiteiten van jeugdwerkorganisaties in al hun verscheidenheid qua werkvorm, historiek, grootte, inhoudelijke uitdagingen, enz. in kaart en vertaalt dit in sterke ondersteuningsvormen om de positie van jeugdwerk in de samenleving te versterken.

Vanuit je ervaring, expertise en met veel goesting bouw je samen met je collega’s uit team jeugdwerkondersteuning verder aan het succes en de ambities van het jeugdwerk, De Ambrassade, de Vlaamse Jeugdraad en WAT WAT.

Jouw missie in onze organisatie

Je bent ism je team verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van het jeugdwerk

 • Je zet flexibel systemen en reflexen op om met collega’s in te spelen op de noden en vragen van jeugdwerkorganisaties. Je anticipeert proactief op belangrijke momenten voor het jeugdwerk.
 • Je bouwt inhoudelijke ondersteuning uit voor jeugdwerkorganisaties om het recht op jeugdwerk voor alle kinderen en jongeren te realiseren. Je ondersteunt vrijwillige en professionele jeugdwerkers om kwaliteitsvol in te spelen op de actuele maatschappelijke uitdagingen (diversiteit, politisering, kruispuntwerken, ruimte om te experimenteren, veranderend engagement van vrijwilligers,…).
 • Je coördineert het participatief en inhoudelijk traject naar het groot jeugdwerkcongres in 2023. Daarbij verdiep je de agenda voor de toekomst van jeugdwerk in samenspraak met jeugdwerkers en andere stakeholders.
 • Je bewaakt de kwaliteit van kadervorming en volgt de regelgeving nauwgezet op. Je formuleert, in samenspraak met vertegenwoordigers uit het jeugdwerk, aanbevelingen om het regelgevend kader toekomstgericht te verbeteren.
 • Je organiseert collegagroepen voor professionals uit het jeugdwerk zodat ze kennis en expertise opbouwen en van elkaar leren (vormingsmedewerkers, vrijwilligersondersteuners, …).
 • Je organiseert het jaarlijks groot vormingsevenement Fourage voor vrijwillige en professionele jeugdwerkers.
 • Je begeleidt, samen met een collega, de basisvorming voor startende jeugdwerkers.
 • Je gaat actief op zoek naar internationale mogelijkheden om te leren van jeugdwerk uit andere landen, kennis op te bouwen en organiseert study visits, uitwisselingen, enz.
 • Je volgt de tendensen rond digitalisering op en experimenteert met nieuwe (digitale) vormen van jeugdwerkondersteuning en implementeert successen op duurzame wijze in het ondersteuningsaanbod. 

Wij zoeken iemand die…

 • Gedreven is om op Vlaams niveau het jeugdwerk kwaliteitsvol te ondersteunen.
 • Minstens 3 jaar ervaring heeft in het geven of begeleiden van vorming.
 • Sterk is in het detecteren en analyseren van vormingsnoden en dat kan vertalen in een kwaliteitsvol ondersteuningsaanbod.
 • Complexe taken en een veelheid aan impulsen kan analyseren, visie kan opbouwen, prioriteiten kan stellen en omzetten in concrete doelstellingen.
 • Kennis heeft over methodieken, leerprocessen, vernieuwende vormen van leren.
 • Goed kan netwerken en initiatief neemt tot samenwerkingen die resulteren in kwaliteitsvolle jeugdwerkondersteuning.
 • Goesting heeft om een groots congres voor jeugdwerkers mee te organiseren.
 • Geboeid is door jeugdwerkpraktijken uit het buitenland en de geleerde lessen graag wil binnenbrengen in het Vlaamse jeugdwerk.
 • Enthousiast wordt van nieuwe (digitale) vormen van leren en daarmee experimenten wil opzetten.
 • Vlot samenwerkt, zowel met naaste collega’s, freelancers, jeugdwerkers en jeugdwerkorganisaties.
 • Enthousiasmeert en motiveert.
 • Zelfstandig werkt zonder het teamverband uit het oog te verliezen.
 • Flexibel omgaat met ad hoc taken.
 • Gek en geniaal is.

Wij bieden...

 • een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel autonomie en ruimte voor initiatief
 • veel mogelijkheid tot inspraak in en betrokkenheid bij de werking van de organisatie
 • op maat coaching, een uitgebreid individueel ontwikkelingspad en vormingsbudget
 • een aantrekkelijk salaris (B1A – PC 329; minimaal 2807,92 euro bruto per maand). Ervaring wordt mee in rekening gebracht door anciënniteit
 • een jong en gedreven team van 30 medewerkers
 • een laptop, onkostenvergoeding GSM, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer mits openbaar vervoer
 • een flexibele werk-privé combinatie: aantrekkelijke vakantieregeling (25 vakantiedagen), flexibele recuperatie van overuren
 • betrokkenheidsbeleid met halftijds aanwezigheid in Brussel en halftijds mogelijkheid tot thuiswerk.
 • een open moderne werkplek in hartje Brussel, vlakbij station Brussel Centraal
De Ambrassade wilt de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap. 

Interesse?

 • Solliciteren kan enkel door het volledig invullen van het sollicitatieformulier dat je hiernaast kan downloaden.
 • Bezorg het ingevulde sollicitatieformulier ten laatste op dinsdag 14 december 2021, 9u30, aan ikwileenjob@ambrassade.be.
 • Na brievenselectie volgt een jurygesprek over de motivatie en ervaring van de kandidaat. Je ontvangt ter voorbereiding van dat gesprek nog een schriftelijke opdracht. Het selectiegesprek vindt plaats op woensdag 22 december 2021, tussen 15u en 21u. Hou dat moment alvast vrij. 
 • Bijkomende informatie: Fréderique Loones, coördinator jeugdwerk. Neem zeker ook een kijkje op onze andere websites vlaamsejeugdraad.be en watwat.be.

Fréderique          Loones
Fréderique Loones
 • Coördinator jeugdwerkondersteuning en breed jeugdbeleid