[anysurfer.logo]

Vacature

Vacature

VACATURE ONBEPAALDE DUUR

Beleidsmedewerker jeugdwerk De Ambrassade (m/v/x)

De Ambrassade zoekt een Beleidsmedewerker Jeugdwerk, voltijds onbepaalde duur contract. Je kan solliciteren door je ingevuld sollicitatieformulier te bezorgen voor maandag 20 januari 2020, 9u30 aan ikwileenjob@ambrassade.be

De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. We versterken de positie van kinderen en jongeren in de samenleving. De Ambrassade ondersteunt de Vlaamse Jeugdraad, het jeugdwerk en het jongereninformatiemerk WAT WAT.  

Jouw ambitie

Als Beleidsmedewerker Jeugdwerk maak je elke dag onze missie mee waar. Je strijdt mee voor een samenleving waarin álle kinderen en jongeren op een gelijkwaardige en voor hen betekenisvolle wijze kunnen participeren aan de samenleving en het beleid. Je realiseert, samen met je collega’s uit team jeugdwerkondersteuning, de kwaliteitsvolle professionele ondersteuning van 100 Vlaamse jeugdorganisaties. Je bent gedreven om het jeugdwerk beleidsmatig op de kaart te zetten en de impact van het jeugdwerk op kinderen, jongeren en de samenleving aan te tonen.

Als Beleidsmedewerker Jeugdwerk wil je de beleidsmatige en zakelijke kennis en expertise bij het jeugdwerk op een hoger niveau tillen. Je ondersteunt het jeugdwerk met cijfers en zakelijke dossiers. Je bouwt het beleidsnetwerk professioneel verder uit. Je vertaalt moeilijke dossiers op maat van het jeugdwerk en inspireert en activeert beleidsmakers in het versterken van jeugdwerkbeleid. Vanuit verontwaardiging, ervaring, expertise en veel goesting bouw je samen met je collega’s uit team jeugdwerkondersteuning verder aan het succes en de ambities van het jeugdwerk, De Ambrassade en de Vlaamse Jeugdraad. 

Jouw missie in onze organisatie

Je bent mee verantwoordelijk voor de beleidsondersteuning van het Vlaamse jeugdwerk

 • Je bent medeverantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle beleidsmatige ondersteuning van het Vlaamse jeugdwerk. Je vertaalt complexe dossiers naar de jeugdwerksector en ondersteunt hen in standpuntbepaling, lobbywerk en beleidsvertegenwoordigingen.
 • Om dit te realiseren zorg je onder meer samen met een collega voor de deskundige ondersteuning en organisatie van de Commissie Jeugdwerk, de maandelijkse beleidsvergadering van het Vlaamse jeugdwerk.
 • Je zorgt voor sterke dossiers en cijfermateriaal rond bereik, subsidiëring en tewerkstelling in het jeugdwerk. Je bent hierover een aanspreekpunt voor jeugdorganisaties en beleidsmakers en je neemt hierin een signaalfunctie op.
 • Je informeert en adviseert het jeugdwerk over de toepassing van regelgeving, zowel specifieke beleidsinstrumenten jeugd als algemene personeels- en financiële regelgeving.
 • Je werkt i.s.m. partners zoals Sociare, Scwitch en het departement Cultuur, Jeugd & Media een sterke ondersteuning uit van de 100 Vlaamse jeugdorganisaties rond zakelijke dossiers (bv. nieuwe vennootschapswetgeving, loonsindexering, RSZ-regelgeving, VIA-akkoorden, GDPR, …).
 • Je bouwt een sterk netwerk uit met beleidsmakers en het middenveld en benut deze wanneer er zich goede samenwerkingskansen voordoen. 

Je bent mee verantwoordelijk voor het toekomstgericht verder uitbouwen van visie op Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid i.s.m. het jeugdwerk 

 • Je bent centraal aanspreekpunt voor het jeugdwerk m.b.t. het decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid. Je werkt nauw samen en stemt regelmatig af met je collega's die jeugdwerkorganisaties ondersteunen in de concrete toepassing van het decreet (beleidsnota’s, modules, subsidiëring, …).
 • Je bouwt met de Beleidswerkgroep Vlaams (open werkgroep van De Ambrassade met jeugdwerkorganisaties) aan een sterk proces om het decreet toekomstgericht te versterken met gedragenheid en eigenaarschap van het jeugdwerk.
 • Je behartigt de visie van het jeugdwerk op de Reflectiegroep Vlaams jeugdwerk van het Departement i.s.m. de verkozen vertegenwoordigers vanuit het jeugdwerk.
 • Je bouwt kennis en expertise op rond de beleidsinstrumenten van het Vlaamse jeugdwerk. Centraal staat het decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid, maar ook m.b.t. andere instrumenten (decreet bovenlokaal jeugdwerk, beleidsnota Minister van Jeugd, participatiedecreet, …) ondersteun je het jeugdwerk met je expertise via artikels, opiniestukken, standpunten, vormingen, studiedagen.
 • Je bouwt kennis en expertise op over beleidsinstrumenten in belendende sectoren die inspiratie geven voor jeugdbeleidsinstrumenten.
 • We werkten i.s.m. het jeugdwerk de Agenda voor de toekomst uit: de missie van het jeugdwerk, het DNA van de jeugdwerker en 5 uitdagingen voor de toekomst (vrijwilligerswerk, diversiteit, experiment, kruispunten, politisering). Deze Agenda voor de toekomst van het jeugdwerk is de komende jaren de leidraad voor de manier waarop we jeugdwerkondersteuning verder uitbouwen. Ook beleidsmatig geeft dit verschillende uitdagingen. Jij gaat met deze uitdagingen verder aan de slag en maakt werk van de beleidsmatige vertaling van de agenda voor de toekomst van het jeugdwerk. 

Wij bieden …

 • een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel autonomie en ruimte voor initiatief
 • een aantrekkelijk salaris (B1A – PC 329; minimaal 2807,92 euro bruto per maand). Ervaring wordt mee in rekening gebracht door anciënniteit
 • op maat coaching, een uitgebreid individueel ontwikkelingspad en vormingsbudget
 • een jong en gedreven team van 25 medewerkers
 • veel mogelijkheid tot inspraak in en betrokkenheid bij de werking van de organisatie
 • een laptop, onkostenvergoeding GSM, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer mits openbaar vervoer  
 • een flexibele werk-privé combinatie: aantrekkelijke vakantieregeling (25 vakantiedagen), flexibele recuperatie van overuren, mogelijkheid tot thuiswerk, …
 • een open moderne werkplek in hartje Brussel, vlakbij station Brussel Centraal
De Ambrassade wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap. 

Wij zoeken iemand die…

 • minstens 3 jaar ervaring heeft met beleidswerk
 • gedreven is om op Vlaams niveau kwaliteitsvol jeugdwerkbeleid te realiseren
 • kennis heeft over en ervaring met Vlaamse jeugdwerkbeleidsdossiers en -instrumenten
 • goed kan netwerken en initiatief neemt tot samenwerkingen die resulteren in impact op het beleid
 • een sterk strategisch inzicht heeft in beleidsprocessen, politieke besluitvorming en actoren
 • sterk is in het doorgronden en analyseren van beleidsteksten, decreten en complexe regelgeving, en er kwaliteitsvolle dossiers rond kan opbouwen
 • vlot samenwerkt, zowel met naaste collega’s, jonge vrijwilligers als met de brede sector en beleidsmakers
 • uitstekende communicatieve vaardigheden heeft, zowel schrijven als spreken
 • complexe taken en een veelheid aan impulsen kan analyseren, prioriteiten kan stellen, beheren en omzetten in concrete doelstellingen
 • enthousiasmeert en motiveert
 • zelfstandig werkt zonder het teamverband uit het oog te verliezen
 • flexibel omgaat met ad hoc taken
 • gek en geniaal is 

Interesse?

 • Solliciteren kan enkel door het volledig invullen van het sollicitatieformulier dat je hiernaast kan downloaden.
 • Neem zeker ook een kijkje op deze website en www.vlaamsejeugdraad.be
 • Bezorg het ingevulde sollicitatieformulier ten laatste op maandag 20 januari, 9u30, aan ikwileenjob@ambrassade.be
 • Na brievenselectie volgt een gesprek over de motivatie en ervaringen van de kandidaten. Je ontvangt ter voorbereiding van dat gesprek nog een schriftelijke opdracht. Het selectiegesprek vindt plaats op woensdag 29 januari, tussen 15u en 21u. Hou dat moment alvast vrij. 
 • Bijkomende informatie: Eva Vereecke


!! De deadline voor onderstaande vacature is verstreken. Je kan niet meer solliciteren als projectmedewerker van het verkiezingstraject van de Vlaamse Jeugdraad.
VOLTIJDSE CONTRACT BEPAALDE DUUR

Projectmedewerker Verkiezingstraject Vlaamse Jeugdraad (m/v/x)

De Ambrassade zoekt een Projectmedewerker Verkiezingstraject Vlaamse Jeugdraad, voltijds contract voor bepaalde duur (januari 2020-december 2020). Je kan enkel solliciteren door je ingevuld sollicitatieformulier voor maandag 6 januari 2020, 10u, te bezorgen aan ikwileenjob@ambrassade.be.

De Ambrassade is de referentie voor alles wat kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangt. De Ambrassade ondersteunt de Vlaamse Jeugdraad, het officieel adviesorgaan van de Vlaamse regering voor alle zaken die kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangen. De Ambrassade versterkt ook de kansen en de kwaliteit van het jeugdbeleid, het jeugdwerk en jeugdinformatie door het jeugdwerk te ondersteunen en te inspireren, en kinderen en jongeren te informeren. 

Jouw ambitie

Als Projectmedewerker Verkiezingstraject Vlaamse Jeugdraad maak je elke dag onze missie mee waar. Je strijdt voor een samenleving waarin kinderen en jongeren zich ten volle ontplooien en hun leven zelf in handen kunnen nemen. Samen met je collega’s uit Team Vlaamse Jeugdraad maak je de ambities van de Vlaamse Jeugdraad en De Ambrassade mee waar.

Om de 3 jaar wordt een nieuwe Vlaamse Jeugdraad gekozen. Daar gaat een intensieve wervingscampagne aan vooraf om zoveel mogelijk nieuwe jongeren bij de Vlaamse Jeugdraad te betrekken. Je bent, i.s.m. enkele collega’s, verantwoordelijk voor het hele verkiezingstraject van start tot finish. Je zorgt voor een groter bereik aan jongeren en versterkt de gedragenheid bij jongeren en stakeholders. Jij zorgt ervoor dat in januari 2021 een ongelooflijk straffe, nieuwe ploeg van vrijwilligers kan starten aan hun mandaat van 3 jaar.

Je ondersteunt mee de huidige beleidsparticipatietrajecten van de Vlaamse Jeugdraad (duurzame mobiliteit, toekomst van werk, gelijke kansen in het onderwijs, ...) waarbij je vertrekt vanuit de dromen, noden en ideeën van kinderen, jongeren en hun organisaties.  

Jouw resultaatsgebieden

Je bent trekker van het nieuwe verkiezingstraject van de Vlaamse Jeugdraad

 • Je bent verantwoordelijk voor de verkiezingen van de nieuwe Vlaamse Jeugdraad (mandaat van 3 jaar – nieuwe Vlaamse Jeugdraad start begin 2021).
 • Je zorgt er samen met de projectgroep voor dat de verkiezingen een wervend project zijn voor vele nieuwe jongeren en vrijwilligers.
 • Je denkt communicatiestrategieën uit om het bereik van de verkiezingen van de Vlaamse Jeugdraad fors te verhogen. Je bent mee voortrekker van de verkiezingscampagne. Je gaat de boer op naar scholen en organisaties om voor groepen jongeren (bvb een aula van een school) uit te leggen waarom beleid maken met de stem van kinderen en jongeren belangrijk is.
 • Je creëert een netwerk van mediapartners, jeugdwerkorganisaties en partners in onderwijs en welzijn om het bereik en de gedragenheid te vergroten.
 • Je realiseert straffe kwaliteit in alle aspecten van het verkiezingsproject (werving, bereik, participatie, betrokkenheid jongeren en jeugdwerkorganisaties, verkiezingsprocedure, campagne, politieke en mediacontacten, inhoudelijke aanpak, …). 

Je ondersteunt met een collega mee de lopende beleidsparticipatieprocessen bij de Vlaamse Jeugdraad

 •  Je ondersteunt jonge vrijwilligers bij beleidsparticipatieprocessen, vertaalt complexe materie op maat van jongeren, en bent gedreven om de stem van kinderen, jongeren en hun organisaties tot bij beleidsmakers te brengen.
 • Je bouwt kennis, expertise en visie op rond het opzetten en vormgeven van beleidsparticipatieprocessen (momenteel: duurzame mobiliteit, toekomst van werk, gelijke kansen in het onderwijs, ...) en weet deze te vertalen naar de praktijk.
 • Je bouwt een sterk en relevant netwerk uit met jeugdwerkorganisaties, beleidsmakers en middenveld en weet dit kwaliteitsvol te onderhouden. 

Wij zoeken iemand die…

 • sterk is in projectmanagement
 • met veel energie en daadkracht zich smijt voor dit project
 • communicatiestrategieën uitdenkt en realiseert om het bereik van de Vlaamse Jeugdraad fors te vergroten
 • het verkiezingstraject op alle vlakken kwaliteitsvol aanpakt
 • een groep jongeren en de collega's kan enthousiasmeren
 • gepassioneerd is door de leefwereld van jonge mensen
 • inzicht en praktijkervaring heeft op het vlak van jeugdbeleidsparticipatie
 • een hart heeft voor jeugdbeleid en jeugdwerk
 • goesting heeft om jonge vrijwilligers te coachen en te motiveren
 • een geboren netwerker is en initiatief neemt tot samenwerking
 • goede communicatieve vaardigheden heeft, zowel schrijven als spreken
 • zelfstandig kan werken zonder het teamverband uit het oog te verliezen
 • gek en geniaal is 

Wij bieden …

 • Een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel autonomie en ruimte voor initiatief
 • Op maat coaching, een uitgebreid individueel ontwikkelingspad en vormingsbudget
 • Een jong en gedreven team van 27 medewerkers
 • Veel mogelijkheid tot inspraak in en betrokkenheid bij de werking van de organisatie
 • Een aantrekkelijk salaris (B1b – PC 329; minimaal 2552,77 euro bruto per maand, relevante anciënniteit wordt mee in rekening gebracht). 
 • Een laptop, onkostenvergoeding GSM, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer mits openbaar vervoer  
 • Een flexibele werk-privé combinatie: aantrekkelijke vakantieregeling (25 vakantiedagen), flexibele recuperatie van overuren, mogelijkheid tot thuiswerk, …
 • Een open moderne werkplek in hartje Brussel, vlakbij station Brussel Centraal 
De Ambrassade wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap. 

Interesse?

 • Solliciteren kan enkel door het volledig invullen van het sollicitatieformulier dat je hiernaast kan downloaden.
 • Bijkomende informatie: Eva Vereecke, directeur De Ambrassade, 0484/434.303. of Eva.Vereecke@ambrassade.be
 • Neem zeker ook een kijkje op deze website en www.vlaamsejeugdraad.be
 • Bezorg het ingevulde sollicitatieformulier ten laatste op maandag 6 januari 2020, 10u aan ikwileenjob@ambrassade.be
 • Na selectie op basis van het sollicitatieformulier volgt een gesprek waarin gepeild wordt naar de motivatie, competenties, kennis en ervaringen van de kandidaten in functie van het voorgestelde takenpakket.
 • Je ontvangt ter voorbereiding van dat gesprek nog een schriftelijke opdracht, die je moet presenteren op het gesprek.
 • Het jurygesprek vindt plaats op dinsdag 14 januari 2020, tussen 15u en 21u. Hou dat moment alvast vrij
 • De organisatie wenst zo snel mogelijke in diensttreding.