[anysurfer.logo]

Vacature

Vacature

Beleidsmedewerker mentaal welzijn en breed jeugdbeleid De Ambrassade (m/v/x)

De Ambrassade zoekt een beleidsmedewerker mentaal welzijn en breed jeugdbeleid (voltijds contract onbepaalde duur). Je kan solliciteren door je ingevuld sollicitatieformulier te bezorgen voor 11 september 2023, 10u aan ikwileenjob@ambrassade.be. De Ambrassade zet mensen en organisaties mee in beweging om sterk jeugdwerk, kwaliteitsvolle jeugdinformatie en stevig jeugdbeleid te realiseren. Zo maken we samen werk van een samenleving die de levenskwaliteit, stem en kansen van álle kinderen en jongeren versterkt. 

Jouw ambitie

Als beleidsmedewerker maak je elke dag onze missie mee waar. Je strijdt mee voor een samenleving waarin álle kinderen en jongeren op een gelijkwaardige en voor hen betekenisvolle wijze kunnen participeren aan de samenleving en het beleid. Je realiseert, samen met je collega’s uit het team generatiedoelen, langdurig én impactgericht verschil binnen 3 thema’s die voor kinderen, jongeren en hun organisaties relevant zijn: ruimte, recht op vrije tijd en mentaal welzijn. Want als we met z’n allen tien jaar lang op dezelfde nagels blijven kloppen, bouwen we aan een samenleving die de kansen van alle kinderen en jongeren versterkt.

Als beleidsmedewerker leg jij je toe op het mentaal welzijn van kinderen en jongeren. Je bent gedreven om het mentaal welzijn van kinderen en jongeren bovenaan de agenda van beleidsmakers te krijgen. Je bouwt het beleidsnetwerk professioneel verder uit. Je versterkt het jeugdwerk en andere actoren om het mentaal welzijn van kinderen en jongeren te verhogen.

Je verdiept je in andere beleidsdossiers die impact hebben op kinderen, jongeren en hun organisaties. Je vertaalt dossiers op maat van jongeren en jeugdwerk, inspireert en activeert beleidsmakers in het versterken van jeugdbeleid. Je bent gedreven om de stem van kinderen, jongeren en hun organisaties te laten weerklinken. Je zet mensen en organisaties mee in beweging om sterk jeugdwerk, kwaliteitsvolle jeugdinformatie en stevig jeugdbeleid te realiseren. Zo maken we samen werk van een samenleving die de levenskwaliteit van álle kinderen en jongeren versterkt.

Vanuit je ervaring, verontwaardiging, ervaring, expertise en veel goesting bouw je samen met je collega’s uit team generatiedoelen verder aan het succes en de ambities van De Ambrassade, de Vlaamse Jeugdraad en WAT WAT. 

Jouw missie in onze organisatie

Je bent verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van het generatiedoel mentaal welzijn

 • Je zorgt ervoor dat beleid, jeugdwerk- en jeugdinformatiepartners vertrekken vanuit de gedragen visie van De Ambrassade, en zo impactgericht werk maken van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren.
 • Je zet, samen met de beleidswerkgroep welzijn en integriteit, het perspectief van kinderen en jongeren centraal in het beïnvloeden van beleid, het informeren van kinderen en jongeren, het beïnvloeden van het beleid.
 • Je onderhoudt, vergroot en verbindt het uitgebreid netwerk aan actoren betrokken op mentaal welzijn.
 • Je formuleert aanbevelingen voor het beleid om het mentaal welzijn van kinderen en jongeren te verhogen.
 • Je gaat actief op zoek naar internationale mogelijkheden om te leren uit andere landen, kennis op te bouwen en inzichten te delen.
 • Je bouwt inhoudelijke ondersteuning uit voor jeugdwerkorganisaties om hun beleid omtrent mentaal welzijn te versterken.
Je bent verantwoordelijk voor beleidsdossiers breed jeugdbeleid met impact op kinderen, jongeren en hun organisaties.
 • Je vertrekt steeds vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren en geloof in de kracht van jeugdwerk. Je legt van daaruit linken met andere beleidsdomeinen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle uitbouw van beleidstrajecten en het onderbouwen van adviezen.
 • Je werkt concrete beleidsaanbevelingen uit en bent aanspreekpunt voor jeugdorganisaties en beleidsmakers. Je neemt een signaalfunctie op.
 • Je ontwikkelt visie en zet deze visie om in de praktijk.
 • Je vertegenwoordigt De Ambrassade en de Vlaamse Jeugdraad op diverse beleidsplatformen.
 • Je bouwt een sterk netwerk uit met beleidsmakers en het middenveld en benut deze wanneer er zich goede samenwerkingskansen voordoen. 

Wij zoeken iemand die…

 • minstens 3 jaar ervaring heeft met beleidswerk en gedreven is om kwaliteitsvol jeugdbeleid te realiseren
 • vertrouwd is met Vlaams jeugd(werk)beleid
 • een uitgesproken interesse, kennis of ervaring heeft in mentaal welzijn en de impact daarvan op kinderen en jongeren
 • sterk is in projectmatig- en impactgericht werken (plannen, netwerk samenbrengen, resultaatsgericht werken)
 • sterk beleidsmatig kan werken (beleidsaanbevelingen formuleren, adviseren, onderhandelen, vertrekken vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en hun organisaties; analyseren wat maatschappelijk en beleidsmatig aan de orde is)
 • geboeid is door (jeugdwerk)praktijken uit het buitenland en de geleerde lessen wil binnenbrengen bij kinderen, jongeren en jeugdwerk.
 • complexe taken en een veelheid aan impulsen kan analyseren, prioriteiten kan stellen, beheren en omzetten in concrete doelstellingen.
 • goed kan netwerken en initiatief neemt tot samenwerkingen die resulteren in impact
 • uitstekende communicatieve vaardigheden heeft, zowel schrijven als spreken
 • enthousiasmeert, motiveert en leergierig is
 • zelfstandig werkt zonder het teamverband uit het oog te verliezen
 • flexibel omgaat met ad hoc taken 

Wij bieden …

 • een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel autonomie en ruimte voor initiatief.
 • veel mogelijkheid tot inspraak in en betrokkenheid bij de werking van de organisatie.
 • op maat coaching, een uitgebreid individueel ontwikkelingspad en vormingsbudget. 
 • een aantrekkelijk salaris (B1A – PC 329; minimaal 3.289,84 euro bruto per maand). Ervaring wordt mee in rekening gebracht door anciënniteit.
 • een jong en gedreven team van 30 medewerkers.
 • een laptop, onkostenvergoeding GSM, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer mits openbaar vervoer.
 • een flexibele werk-privé combinatie: aantrekkelijke vakantieregeling (25 vakantiedagen), flexibele recuperatie van overuren, mogelijkheid tot thuiswerk, … 
 • een open moderne werkplek in hartje Brussel, vlakbij station Brussel Centraal.
De Ambrassade zet structureel in op een inclusief organisatiebeleid. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht genderidentiteit, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap. 

Interesse?

 • Solliciteren kan enkel door het volledig invullen van het sollicitatieformulier dat je op onze website kan downloaden.
 • Bijkomende informatie: Fréderique Loones, coördinator jeugdwerk en generatiedoelen, 0477 23 81 02 of frederique.loones@ambrassade.be. Neem zeker ook een kijkje op www.ambrassade.be.
 • Bezorg het ingevulde sollicitatieformulier ten laatste op 11 september 2023, 10u, aan ikwileenjob@ambrassade.be.
 • Na brievenselectie volgt een gesprek over de motivatie en ervaringen van de kandidaten. Je ontvangt ter voorbereiding van dat gesprek nog een schriftelijke opdracht.
 • Het selectiegesprek vindt plaats op dinsdag 3 oktober, tussen 16u en 21u. Hou dat moment alvast vrij.
 • Gewenste indiensttreding: zo snel mogelijk 


Andere jobs in het jeugdwerk

Werken in de jeugdsector is projecten opzetten voor en door jongeren, elke dag gedreven en enthousiast, soms met vallen en opstaan, maar elke dag even gebeten om de positie van kinderen en jongeren in de samenleving te versterken, zodat zij hun leven zelf in handen kunnen nemen. Herken je jezelf hierin, neem dan zeker een kijkje op onderstaande sites: