[anysurfer.logo]

Vacature

Vacature

Je kan momenteel solliceteren voor twee jobs:


voltijdse vacature, onbepaalde duur

Directeur De Ambrassade (m/v/x)

De Ambrassade zoekt een nieuwe directeur (voltijds contract, onbepaalde duur). Je kan solliciteren door je ingevuld sollicitatieformulier te bezorgen voor dinsdag 14 mei, 10u aan de voorzitter van het bestuur, Sibille Declercq (sibilledeclercq@missingyou.be). 

De Ambrassade zet mensen en organisaties mee in beweging om sterk jeugdwerk, kwaliteitsvolle jeugdinformatie en stevig jeugdbeleid te realiseren. Zo maken we samen werk van een samenleving die de levenskwaliteit, stem en kansen van álle kinderen en jongeren versterkt. 

Jouw ambitie

Als directeur maak je elke dag onze missie mee waar. Je strijdt mee voor een samenleving waarin álle kinderen en jongeren op een gelijkwaardige en voor hen betekenisvolle wijze kunnen participeren aan het jeugdwerk, de samenleving en het beleid. Je realiseert, samen met de coördinatoren van het Leidinggevend Team, de professionele ondersteuning van de Vlaamse jeugdorganisaties en jeugdwerkers, het versterken van de Vlaamse Jeugdraad en het waarmaken van kwaliteitsvolle jeugdinformatie.

Vanuit je ervaring, expertise en met veel goesting bouw je samen met het Leidinggevend Team en de 30-koppige Ambrassadeploeg verder aan het succes en de ambities van De Ambrassade, het jeugdwerk, de Vlaamse Jeugdraad en WAT WAT. 

Jouw missie in onze organisatie

Het DNA van de organisatie is “vanuit oog voor het geheel mensen en organisaties in beweging zetten om tot een duurzaam en positief verschil te komen voor alle kinderen, jongeren en hun organisaties”. Als directeur draag je dit DNA mee uit en zet je oog voor het geheel, actie- en impactgerichtheid in de praktijk om.

Je bent eindverantwoordelijke voor de gehele organisatie

Jij bent als directeur eindverantwoordelijke voor de gehele organisatie en bent zelf verantwoordelijk voor de strategische lijnen, organisatiebeleid, personeelsbeleid en netwerkbeleid. Je bent het uithangbord en het gezicht van het geheel van De Ambrassade. De 4 coördinatoren zijn samen met hun teams verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid (jeugdwerkondersteuning, ondersteuning Vlaamse Jeugdraad, jeugdinformatie coördineren) en het zakelijk beleid (financiën en infrastructuur). Samen vormen jullie het Leidinggevend Team van de organisatie. 

Je bent verantwoordelijk voor de strategische lijnen en het organisatiebeleid

De directeur is eindverantwoordelijke voor de organisatie en zorgt ervoor dat het overzicht bewaard blijft zodat de organisatie de 3 decretale functies van De Ambrassade (jeugdwerk versterken, Vlaamse Jeugdraad ondersteunen en jeugdinformatie coördineren) waarmaakt.

   • Je coördineert de strategische lijnen van de organisatie op lange termijn.
   • Je bent eindverantwoordelijke van de realisatie van de huidige beleidsnota (tot en met 2025) en van de opmaak en realisatie van de nieuwe beleidsnota (2026-2030).
   • Je bent eindverantwoordelijke voor de realisatie en rapportage van jaarplanningen.
   • Je werkt nauw samen met de voorzitter van het bestuur om het strategisch overzicht over het geheel van de organisatie te behouden.
   • Je coördineert i.s.m. de zakelijk coördinator de werking van het bestuur en de algemene vergadering van de vzw. 
Je bent verantwoordelijk voor het netwerkbeleid van de organisatie

De Ambrassade is een netwerkorganisatie waarbij mede-eigenaarschap van en samenwerking met partners uit het jeugdwerk, jeugdinformatielandschap, jeugdbeleid en partners uit vele andere beleidsdomeinen cruciaal is.

   • Je coördineert het netwerkbeleid van de organisatie en de netwerkstrategie van de verschillende teams i.s.m. de coördinatoren (jeugdwerk, jeugdinformatiepartners, beleidspartners en actoren uit belendende sectoren).
   • Je zorgt ervoor dat De Ambrassade haar grootte, netwerk en slagkracht inzet om zoveel mogelijk kinderen, jongeren, jeugdorganisaties en andere jeugdactoren te versterken.
   • Je bent verantwoordelijk voor de goede samenwerking met het Departement Cultuur, Jeugd en Media, de Minister van Jeugd en de kabinetsmedewerkers.
   • Je draagt mee zorg voor een vlotte samenwerking tussen De Ambrassade en de andere intermediaire jeugdorganisaties (Bataljong, JINT, Kenniscentrum Kinderrechten, Kinderrechtencoalitie).
   • Je zorgt ervoor dat jeugdwerk- en jeugdinformatiepartners zich mede-eigenaar voelen van de missie van de organisatie. 
Je bent verantwoordelijk voor personeelsbeleid, organisatiestructuur en -cultuur

Het personeelsbeleid is doordrongen van evenwicht tussen enerzijds duidelijke kwaliteitskaders en het belang van organisatiedoelstellingen en anderzijds medewerkers/teams veel autonomie en flexibiliteit geven, zodat ze vanuit hun talenten en expertise de organisatiedoelstellingen realiseren.

   • Je coördineert de beslissingslijnen, mandaten en bevoegdheden van teams, clubs en projectgroepen.
   • Je coördineert het beleid rond organisatiecultuur en het DNA van de organisatie. Als directeur draag je dit DNA mee uit en zet je oog voor het geheel, actie- en impactgerichtheid in de praktijk om.
   • Je stuurt de werking van het Leidinggevend Team aan en bent de coach en ondersteuner van de 4 coördinatoren (zakelijk, jeugdwerk, jeugdinformatie en Vlaamse Jeugdraad).
   • Je coördineert het personeelsbeleid en zet op basis van de tweejaarlijkse personeelsbevraging de lijnen uit van het inhoudelijk en zakelijk personeelsbeleid i.s.m. de WG Personeelsbeleid en de zakelijk coördinator. 

Wij zoeken iemand die… 

   • gedreven is om op Vlaams niveau de verschillende rollen van De Ambrassade kwaliteitsvol te ondersteunen en positief uit te dragen
   • passie heeft voor jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid
   • bij voorkeur min. 5 jaar ervaring heeft in leiding geven
   • een sterke visie heeft en goed is in strategische lijnen uitzetten
   • authenticiteit en slagkracht uitstraalt
   • medewerkers stimuleert hun competenties in te zetten en te vergroten, de samenhorigheid en de goede sfeer in de organisatie versterkt en de organisatie naar een gezamenlijk resultaat leidt
   • leiderschap uitstraalt en het leiderschap in anderen naar boven brengt
   • goed kan netwerken, initiatief neemt tot samenwerking en opportuniteiten voor de organisatie ziet en waarmaakt
   • kennis heeft van het beleidsinstrumentarium Jeugd op Vlaams niveau (o.a. het Jeugddecreet en het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP))
   • gedreven de kracht van de organisatie en haar missie kan uitdragen
   • sterk is in planning, voortgang en multi-tasken
   • vlot samenwerkt, zowel met beleidspartners, jeugdwerkorganisaties, collega’s, bestuurders, als partners uit andere sectoren • uitstekende communicatieve vaardigheden heeft
   • flexibel omgaat met ad hoc taken en snel kan schakelen 

Wij bieden …

   • een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel autonomie en ruimte voor initiatief in een mensgerichte, waardengedreven organisatie
   • een ruim vormingsbudget voor het individueel ontwikkelingspad
   • een aantrekkelijk salaris (PC 319.01, barema K3). Ervaring wordt mee in rekening gebracht door anciënniteit.
   • een jong en gedreven team van 30 medewerkers.
   • een laptop, onkostenvergoeding GSM, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer mits openbaar vervoer.
   • een flexibele werk-privé combinatie: aantrekkelijke vakantieregeling (minstens 28 vakantiedagen), flexibele recuperatie van overuren, mogelijkheid tot thuiswerk, …
   • een open en moderne werkplek in hartje Brussel, vlakbij station Brussel Centraal.
De Ambrassade zet structureel in op een inclusief organisatiebeleid. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht genderidentiteit, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap. 

Interesse?

   • Solliciteren kan enkel door het volledig invullen van het sollicitatieformulier dat je rechts bovenaan deze pagina vindt. Of download het sollicitatieformulier hier.
   • Bijkomende informatie:
    Sibille Declercq, voorzitter bestuur De Ambrassade, 0474/608.168 of sibilledeclercq@missingyou.be
    Eva Vereecke, directeur De Ambrassade, 0484/434.303 of eva.vereecke@ambrassade.be
   • Bezorg het ingevulde sollicitatieformulier ten laatste op dinsdag 14 mei, 10u, aan sibilledeclercq@missingyou.be.
   • Na brievenselectie volgt eerst een gesprek over de motivatie en ervaringen van de kandidaten. Je ontvangt voordien een voorbereidende proef. Nadien kan er nog een tweede gesprek en assessment deel uitmaken van de selectieprocedure.
   • Het eerste selectiegesprek vindt plaats op donderdag 23 mei, tussen 15u en 20u. Hou dat moment alvast vrij.
   • Gewenste indiensttreding: bij voorkeur eind augustus 2024 


Deeltijdse vacature, bepaalde duur, jobstudent 

Redacteur watwat.be (jobstudent)

De Ambrassade zoekt een redacteur voor watwat.be, het infoplatform voor jongeren van 11 tot 24 jaar (jobstudent, 2 dagen per week, max. tot 20 december 2025). Je kan solliciteren door je cv en motivatie te mailen naar liesa.carton@ambrassade.be voor maandag 6 mei om 10 uur. 

Wat is watwat.be?

WAT WAT geeft antwoorden op de vragen waar jongeren mee zitten, via sociale media en via watwat.be. Dat zijn vragen zoals: 

 • Vanaf welke leeftijd mag ik autorijden? 
 • Iemand die ik ken is down, hoe kan ik helpen? 
 • Hoe kan ik goedkoop op reis gaan? 
 • … 

Jongeren krijgen er niet-sturende info, zodat ze zelf keuzes kunnen maken. Meer info over WAT WAT.

WAT WAT is een merk van De Ambrassade. Dat is het expertisecentrum voor alles wat te maken heeft met het jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid. 

De Ambrassade zet mensen en organisaties mee in beweging om sterk jeugdwerk, kwaliteitsvolle jeugdinformatie en stevig jeugdbeleid te realiseren. Zo maken we samen werk van een samenleving die de levenskwaliteit, stem en kansen van álle kinderen en jongeren versterkt. 

Wat ga je doen? 

 • Artikels voor watwat.be nalezen en corrigeren op basis van de WAT WAT-principes, tone of voice en Nederlandse spelling en grammatica.
 • Artikels rechtstreeks in het content-management-systeem (cms) van watwat.be aanmaken en aanpassen.
 • Contact onderhouden met contentpartners: de organisaties die artikels schrijven voor watwat.be. Denk aan Sensoa, VDAB, Child Focus … 
 • Getuigenissen van jongeren zoeken en uitschrijven

Wie ben jij? 

 • Je kan vlot, eenvoudig en foutloos schrijven
 • Je hebt geen schrik om onbekende mensen te mailen of te bellen
 • Je hebt zin om meer te leren over online teksten en jeugdinformatie
 • Je hebt idealiter al wat ervaring met online teksten, maar dat is geen vereiste

Wat bieden we? 

 • Flexibele studentenjob tot max. 20 december 2025. 
  • Je werkt doorheen het schooljaar 2 werkdagen per week, dat komt neer op gemiddeld 15 uur 12 min. per week
  • Kan jij maar 1 werkdag per week? Solliciteer dan toch, misschien vinden we wel een oplossing.
  • In juli en augustus kunnen we met een ander contract werken, zodat je bijvoorbeeld 3 weken voltijds werkt in plaats van 2 dagen per week. 
 • Thuiswerk en vrijheid om zelf te plannen
  • De eerste weken verwachten we je op De Ambrassade in hartje Brussel
  • Daarna plan je zelf je uren per week en mag je dus thuiswerken. 
  • Je komt wel nog minstens 1 keer per maand naar kantoor
  • Alle werkschema’s kunnen, zolang we dat goed afspreken. 
 • De kans om praktijkervaring op te doen in online redactie, in een organisatie die zich elke dag inzet voor jongeren. 
 • Je bouwt aan je professionele netwerk via organisaties die met WAT WAT samenwerken
 • De mogelijkheid om te leren en te groeien in je competenties als online redacteur.
 • Een inclusieve werkomgeving.
 • Een verloning volgens barema

De Ambrassade zet structureel in op een inclusief organisatiebeleidWij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht genderidentiteit, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap. 

Interesse? 

Stuur voor maandag 6 mei 2024 om 10 uur je cv en motivatie naar Liesa Carton, hoofdredacteur watwat.be, via liesa.carton@ambrassade.be

We maken een eerste selectie op basis van cv en motivatie. Daarna volgt een korte schrijfproef. De laatste selectie gebeurt met gesprekken via videocall. 

Ten laatste vrijdag 10 mei weet je of je de schrijfproef mag doen. 

Start contract: Zo snel mogelijk. 

Vragen? liesa.carton@ambrassade.be of 02 551 13 71 

We kijken ernaar uit om je te ontmoeten!

Liesa          Carton
Liesa Carton
 • Hoofdredacteur watwat.be

Zoek je een andere vacature?

Werken in de jeugdsector is projecten opzetten voor en door jongeren, elke dag gedreven en enthousiast, soms met vallen en opstaan, maar elke dag even gebeten om de positie van kinderen en jongeren in de samenleving te versterken, zodat zij hun leven zelf in handen kunnen nemen. Herken je jezelf hierin, neem dan zeker een kijkje op onderstaande sites: