[anysurfer.logo]

Vacature

Vacature

VACATURE VOLTIJDS CONTRACT ONBEPAALDE DUUR 

2 jeugdwerkondersteuners De Ambrassade (m/v/x)

Datum: 5 mei 2023

De Ambrassade zoekt 2 jeugdwerkondersteuners (voltijds contract onbepaalde duur). Je kan solliciteren door je ingevuld sollicitatieformulier te bezorgen voor donderdag 8 juni, 10u aan ikwileenjob@ambrassade.be. De Ambrassade zet mensen en organisaties mee in beweging om sterk jeugdwerk, kwaliteitsvolle jeugdinformatie en stevig jeugdbeleid te realiseren. Zo maken we samen werk van een samenleving die de levenskwaliteit, stem en kansen van álle kinderen en jongeren versterkt. 

Jouw ambitie

Als jeugdwerkondersteuner maak je elke dag onze missie mee waar. Je strijdt mee voor een samenleving waarin álle kinderen en jongeren op een gelijkwaardige en voor hen betekenisvolle wijze kunnen participeren aan het jeugdwerk, de samenleving en het beleid. Je realiseert, samen met je collega’s uit team jeugdwerkondersteuning, de professionele ondersteuning van 100 Vlaamse jeugdorganisaties. Je bent gedreven om vrijwillige en professionele jeugdwerkers kwaliteitsvol te ondersteunen in hun functie én jeugdwerkorganisaties te versterken om het effect van het jeugdwerk op kinderen, jongeren en de samenleving aan te tonen.

De Ambrassade ondersteunt jeugdwerkers en jeugdwerkorganisaties om het recht op jeugdwerk voor àlle kinderen en jongeren te realiseren. We doen dit in een context waarbij de noden en uitdagingen van vrijwilligers, professionals en hun organisaties snel wijzigen. Jouw job bestaat erin om hier zo flexibel, maar duurzaam mogelijk op in te spelen.

Als jeugdwerkondersteuner wil je vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk zo goed mogelijk ondersteunen in hun functioneren. Je bouwt daarbij het ondersteuningsaanbod van De Ambrassade kwaliteitsvol verder mee uit. Je brengt de realiteiten van jeugdwerkorganisaties in al hun verscheidenheid qua werkvorm, historiek, grootte, inhoudelijke uitdagingen, enz. in kaart en vertaalt dit in sterke ondersteuningsvormen om de positie van jeugdwerk in de samenleving te versterken.

Vanuit je ervaring, expertise en met veel goesting bouw je samen met je collega’s uit team jeugdwerkondersteuning verder aan het succes en de ambities van het jeugdwerk, De Ambrassade, de Vlaamse Jeugdraad en WAT WAT. 

Jouw missie in onze organisatie

Je bent ism team jeugdwerk verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van het jeugdwerk

 • Je bouwt inhoudelijke ondersteuning uit voor jeugdwerkorganisaties om hun vrijwilligers kwaliteitsvol te omkaderen binnen de actuele maatschappelijke uitdagingen (digitalisering, mentaal welzijn, vrijwilligers, jeugdwerkinfrastructuur, kruispuntwerken, …).
 • Je organiseert verschillende collegagroepen voor professionals uit het jeugdwerk zodat ze kennis en expertise opbouwen en van elkaar leren (vormingsmedewerkers, vrijwilligersondersteuners, …).
 • Je coördineert thematische en verdiepende vormingsweekends. Je gaat daarbij gericht op zoek naar externe begeleiding binnen of buiten het jeugdwerk.
 • Je gaat actief op zoek naar internationale mogelijkheden om te leren van jeugdwerk uit andere landen, kennis op te bouwen en organiseert hiervoor study visits, uitwisselingen, enz.
 • Je begeleidt, samen met een collega, de basisvorming voor startende jeugdwerkers.
 • Je organiseert mee de jeugdwerk2daagse om te bouwen aan goed jeugdwerk, uitdagingen met elkaar te bediscussiëren en van elkaar te leren. 

Wij zoeken iemand die…

 • Passie heeft voor jeugdwerk en vorming.
 • Gedreven is om op Vlaams niveau het jeugdwerk kwaliteitsvol te ondersteunen.
 • Minstens 3 jaar ervaring heeft in het geven of begeleiden van vorming.
 • Sterk is in het detecteren en analyseren van vormingsnoden en dat kan vertalen in een kwaliteitsvol ondersteuningsaanbod.
 • Kennis heeft over methodieken, leerprocessen, vernieuwende vormen van leren. 
 • Enthousiast wordt van nieuwe (digitale) vormen van leren en daarmee experimenten wil opzetten.
 • Goed kan netwerken en initiatief neemt tot samenwerkingen die resulteren in kwaliteitsvolle jeugdwerkondersteuning.
 • Geboeid is door jeugdwerkpraktijken uit het buitenland en de geleerde lessen graag wil binnenbrengen in het Vlaamse jeugdwerk.
 • Complexe taken en een veelheid aan impulsen kan analyseren, prioriteiten kan stellen, beheren en omzetten in concrete doelstellingen.
 • Vlot samenwerkt, zowel met naaste collega’s, freelancers, jeugdwerkers en jeugdwerkorganisaties.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden heeft.
 • Enthousiasmeert en motiveert.
 • Zelfstandig werkt zonder het teamverband uit het oog te verliezen. 
 • Flexibel omgaat met ad hoc taken. 

Wij bieden...

 • een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel autonomie en ruimte voor initiatief.
 • veel mogelijkheid tot inspraak in en betrokkenheid bij de werking van de organisatie.
 • op maat coaching, een uitgebreid individueel ontwikkelingspad en vormingsbudget.
 • een aantrekkelijk salaris (B1A – PC 329; minimaal 3.289,84 euro bruto per maand). Ervaring wordt mee in rekening gebracht door anciënniteit.
 • een jong en gedreven team van 30 medewerkers.
 • een laptop, onkostenvergoeding GSM, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer mits openbaar vervoer.
 • een flexibele werk-privé combinatie: aantrekkelijke vakantieregeling (25 vakantiedagen), flexibele recuperatie van overuren, mogelijkheid tot thuiswerk, …
 • een open moderne werkplek in hartje Brussel, vlakbij station Brussel Centraal. 

Interesse?

 • Solliciteren kan enkel door het volledig invullen van het sollicitatieformulier dat je hiernaast kan downloaden.
 • Bijkomende informatie: Fréderique Loones, coördinator jeugdwerk, 0477 23 81 02 of frederique.loones@ambrassade.be. Neem zeker ook een kijkje op deze website.
 • Bezorg het ingevulde sollicitatieformulier ten laatste op donderdag 8 juni, 10u, aan ikwileenjob@ambrassade.be.
 • Na brievenselectie volgt een gesprek over de motivatie en ervaringen van de kandidaten. Je ontvangt ter voorbereiding van dat gesprek nog een schriftelijke opdracht. Het selectiegesprek vindt plaats op donderdag 22 juni, tussen 16u en 21u. Hou dat moment alvast vrij.
 • Gewenste indiensttreding: midden/eind augustus 2023 


OPGELET! Je kan niet meer solliciteren voor de job als tijdelijke communicatiemedewerker. Die is ondertussen ingevuld.

VACATURE VOLTIJDS CONTRACT BEPAALDE DUUR (aug '23 - juni '24)

Communicatiemedewerker De Ambrassade (m/v/x)

Datum: 5 mei 2023

De Ambrassade zoekt een communicatiemedewerker (voltijds contract voor bepaalde duur – midden augustus ’23 tot minstens juli ’24). Je kan solliciteren door je ingevuld sollicitatieformulier te bezorgen voor donderdag 8 juni, 10u aan ikwileenjob@ambrassade.be. De Ambrassade zet mensen en organisaties mee in beweging om sterk jeugdwerk, kwaliteitsvolle jeugdinformatie en stevig jeugdbeleid te realiseren. Zo maken we samen werk van een samenleving die de levenskwaliteit, stem en kansen van álle kinderen en jongeren versterkt. 

Jouw ambitie

Communicatie: het is jouw ding. Jongeren bereiken, jeugdorganisaties in beweging zetten met digitale communicatie & marketing, groots denken en er vervolgens voluit voor gaan. Je wordt nu al enthousiast.

Als communicatiemedewerker maak je elke dag onze missie mee waar. Je strijdt mee voor een samenleving waarin álle kinderen en jongeren op een gelijkwaardige en voor hen betekenisvolle wijze kunnen participeren aan het jeugdwerk, de samenleving en het beleid. Je realiseert, samen met je collega’s uit team jeugdwerkondersteuning, de professionele ondersteuning van 100 Vlaamse jeugdorganisaties en 1000 professionele jeugdwerkers. 

Jouw missie in onze organisatie

Je communiceert onze vormingen, workshops & collegagroepen naar 1000 jeugdwerkprofessionals

 • Je ondersteunt je collega’s van team jeugdwerk om hun vormingen en evenementen te promoten
 • Je beheert en monitort welke evenementen vlot de doelgroep bereikt, en welke een extra duwtje nodig hebben.
 • Je hebt een organisatie communicatiereflex waardoor je ook de verhalen van collega’s hun werk deelt. Via de (sociale media) kanalen van De Ambrassade zet je ons werk en het jeugdwerk in de schijnwerpers.
 • Je bent verantwoordelijk voor de mailings en andere communicatiekanalen over onze vormingen en evenementen.
 • Je beheert de websites ambrassade.be, komaf.be, jeugdlokalen.be en opkamp.be. hiervoor werk je samen met de educatieve collega’s die de inhoud aanleveren. 

Je neemt de communicatie van het grootschalige verkiezingsproject ’t Is aan U in handen

2024 wordt een groots verkiezingsjaar. Voor het eerst vallen alle verkiezingen samen in één jaar: de Europese, federale, Vlaamse, provinciale en lokale. De kracht van jongeren in al die verkiezingen zal nog nooit zo groot geweest zijn. Bijna een miljoen jongeren (16-23-jaar) in België kunnen in 2024 voor het eerst hun stem uitbrengen. Dit is 10% van de stempopulatie. De Ambrassade wil ervoor zorgen dat in al die verkiezingen kinderen en jongeren centraal staan. Daarom roepen we het project ’t Is aan U in het leven. Een traject van mei 2023 tot mei 2024, waarin we een jaar lang tal van activiteiten met, door en voor jongeren organiseren om ervoor te zorgen dat:

   • Jongeren zo geïnformeerd mogelijk gaan stemmen.
   • Jongeren weten wat kwalitatieve informatie is over verkiezingen en waar ze die kunnen vinden.
   • Jongeren een positieve ervaring hebben met verkiezingen en burgerschap.
   • Jongeren merken dat hun stem er echt toe doet. 
 • Je zorgt ervoor dat een veelheid van organisaties mee stappen in het verhaal achter ’t Is aan U. Je voorziet deelbare content, duidelijke mailings en je beheert de huisstijl van een merk dat gebruikt kan worden door partners. Onze ambitie is om met 1 verhaal, 1 merk, 1 boodschap met heel wat partners (oa VRT, Mediawijs, Europees Parlement, vele jeugdorganisaties en scholen) zoveel mogelijk jongeren mee te nemen in een positief verhaal rond verkiezingen, burgerschap & participatie.
 • Samen met je collega’s van de projectgroep ’t Is aan U is het je doel om zo veel mogelijk jongeren kwaliteitsvol en actief te informeren en sensibiliseren rond verkiezingen, burgerschap en democratie in 2024. 

Je maakt deel uit van de club communicatie van De Ambrassade

Nadenken over een merkenstrategie voor De Ambrassade? De employer branding van De Ambrassade onder handen nemen? De do’s & dont’s van jongerencampagnes uitvlooien? Samen met je collega’s van de club communicatie til je de communicatie van De Ambrassade, Vlaamse Jeugdraad, WAT WAT en Waddist naar een hoger niveau.  

Wij zoeken iemand die…

 • Een passie heeft voor communicatie en jeugdwerk.
 • Planmatig is: lijstjes, deadlines en zijn je vrienden.
 • Actualiteit volgt en begrijpt wat jongeren bezighoudt.
 • Zowel het voortouw kan nemen, als collega’s met enthousiasme kan ondersteunen.
 • Een vlotte pen heeft en begrijpt welke tone of voice werkt bij jongeren en jeugdwerkers.
 • Je bent vlot in het beheren van de backend van websites.
 • Anderen kan enthousiasmeren en motiveren. Flexibel kan omgaan met ad-hoc-taken.
 • Zich vlot een weg leert/kan banen in het CMS-systeem van een website.
 • Liefst kan werken met de Adobe Creative Cloud programma's zoals Photoshop, Premiere, Illustrator, InDesign. (pluspunt, geen vereiste).
 • Kennis heeft van adverteren via sociale media (pluspunt, geen vereiste). 

Wij bieden

 • een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel autonomie en ruimte voor initiatief.
 • een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel autonomie en ruimte voor initiatief.
 • een aantrekkelijk salaris (B1A – PC 329; minimaal 3.289,84 euro bruto per maand). Ervaring wordt mee in rekening gebracht door anciënniteit.
 • een uitgebreid individueel ontwikkelings- en vormingsbeleid.
 • een jong en gedreven team van 30 medewerkers.
 • veel mogelijkheid tot inspraak in en betrokkenheid bij de werking van de organisatie.
 • een laptop, onkostenvergoeding gsm, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer bij openbaar vervoer. een flexibele werk-privé-combinatie: aantrekkelijke vakantieregeling (25 vakantiedagen), flexibele recuperatie van overuren, mogelijkheid tot thuiswerk, …
 • een open moderne werkplek in hartje Brussel, vlak bij station Brussel-Centraal. 
De Ambrassade wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. De Ambrassade zet structureel in op een inclusief organisatiebeleid. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht genderidentiteit, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap. 

Fréderique          Loones
Fréderique Loones
 • Coördinator jeugdwerkondersteuning en breed jeugdbeleid