[anysurfer.logo]

Vacature

Vacature

VOLTIJDSE VACATURE ONBEPAALDE DUUR

Expert Jeugdwerkbeleid (m/v/x)

17 december 2018

De Ambrassade zoekt een Expert Jeugdwerkbeleid, voltijds onbepaalde duur contract. Je kan solliciteren door je ingevuld sollicitatieformulier voor dinsdag 29 januari, 9u30 aan ikwileenjob@ambrassade.be. De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. We versterken de positie van kinderen en jongeren in de samenleving. De Ambrassade ondersteunt de Vlaamse Jeugdraad, het jeugdwerk en het jongereninformatiemerk WAT WAT. 

Expert Jeugdwerkbeleid

Jouw ambitie

Als expert jeugdwerkbeleid maak je elke dag onze missie mee waar. Je strijdt mee voor een samenleving waarin álle kinderen en jongeren op een gelijkwaardige en voor hen betekenisvolle wijze kunnen participeren aan de samenleving en het beleid. Je realiseert, samen met je collega’s uit team jeugdwerkondersteuning, de kwaliteitsvolle professionele ondersteuning van 100 Vlaamse jeugdorganisaties. Je bent gedreven om het jeugdwerk beleidsmatig op de kaart te zetten en de impact van het jeugdwerk op kinderen, jongeren en de samenleving aan te tonen.

Als expert jeugdwerkbeleid wil je de zakelijke en beleidsmatige kennis en expertise bij het jeugdwerk op een hoger niveau tillen. Je gaat de uitdaging aan om het snelle verloop van professionals in het jeugdwerk te counteren met de opbouw van cijfers, zakelijke dossiers, inzicht in de beleidsinstrumenten jeugd en belendende sectoren.

Je bouwt het beleidsnetwerk professioneel verder uit. Je vertaalt moeilijke dossiers op maat van het jeugdwerk en inspireert en activeert beleidsmakers in het versterken van jeugdwerkbeleid. Vanuit verontwaardiging, ervaring, expertise en veel goesting bouw je samen met je collega’s uit team jeugdwerkondersteuning verder aan het succes en de ambities van De Ambrassade en de Vlaamse Jeugdraad. 

Jouw missie in onze organisatie

Je bent verantwoordelijk voor het ondersteunen van Vlaamse jeugdwerkorganisaties mbt zakelijke dossiers en beleidskennis

 • Je bent medeverantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle beleidsmatige ondersteuning van het Vlaamse jeugdwerk.
 • Je bent aanspreekpunt voor jeugdorganisaties en beleidsmakers met betrekking tot zakelijke dossier en cijfers van het jeugdwerk. Je neemt hierin een signaalfunctie op.
 • Je werkt in samenwerking met partners zoals Sociare, Scwitch en het departement CJSM een sterke ondersteuning uit van de 100 Vlaamse jeugdorganisaties rond zakelijke dossiers (bvb nieuwe vennootschapswetgeving, loonsindexering, rsz-regelgeving, VIA-akkoorden, GDPR, …). 
 • Je zorgt voor sterke dossiers en cijfermateriaal rond bereik, subsidiëring en tewerkstelling in het jeugdwerk.
 • Je informeert en adviseert het jeugdwerk over de toepassing van regelgeving, zowel specifieke beleidsinstrumenten jeugd als algemene personeels- en financiële regelgeving.
 • Je vertaalt complexe dossiers naar de jeugdwerksector en ondersteunt de jeugdwerkorganisaties in standpuntbepaling, lobbywerk en beleidsvertegenwoordigingen.
 • Je vertegenwoordigt De Ambrassade en de Vlaamse Jeugdraad op diverse beleidsplatforms. 
Je bent verantwoordelijk voor het toekomstgericht verder uitbouwen van visie op het Decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid ism het jeugdwerk en het departement

 • Je bent centraal aanspreekpunt voor het jeugdwerk met betrekking tot de toepassing van het Decreet Vlaams jeugd- en Kinderrechtenbeleid.
 • Je bouwt met de Beleidswerkgroep Vlaams (open werkgroep van De Ambrassade met jeugdwerkorganisaties) aan een sterk proces om het decreet toekomstgericht te evalueren met gedragenheid en eigenaarschap van het jeugdwerk.
 • Je behartigt de visie van het jeugdwerk op de Reflectiegroep Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid van het Departement in samenwerking met de verkozen vertegenwoordigers vanuit het jeugdwerk.
 • Je bouwt kennis en expertise op rond het Decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid en ondersteunt het jeugdwerk met deze expertise via artikels, opiniestukken, standpunten, vormingen, …
 • Je bouwt kennis en expertise op over beleidsinstrumenten in belendende sectoren die inspiratie geven voor jeugdbeleidsinstrumenten.
 • We werkten in samenwerking met het jeugdwerk de Agenda van de toekomst uit: de missie van het jeugdwerk, het DNA van de jeugdwerker en 5 uitdagingen voor de toekomst (vrijwilligerswerk, diversiteit, experiment, kruispunten, politisering). Deze Agenda van de toekomst van het jeugdwerk is de komende jaren de leidraad voor de manier waarop we jeugdwerkondersteuning verder uitbouwen. Ook beleidsmatig geeft dit verschillende uitdagingen. Jij gaat met deze uitdagingen verder aan de slag en maakt werk van de beleidsmatige vertaling van de agenda van de toekomst van het jeugdwerk. 

Wij zoeken iemand die…

 • minstens 5 jaar werkervaring heeft in een socio-culturele context, bij voorkeur op Vlaams niveau
 • minstens 3 jaar ervaring heeft in een beleidsmatige of coördinerende functie
 • sterk is in het doorgronden en analyseren van beleidsteksten en decreten
 • bij voorkeur gespecialiseerd is in de jeugdwerksector: zakelijke aspecten, inhoudelijke aspecten, toekomstuitdagingen
 • gedreven is om op Vlaams niveau kwaliteitsvol jeugdwerkbeleid te realiseren
 • kennis heeft over en ervaring met Vlaamse jeugdwerkbeleidsdossiers en -instrumenten
 • kwaliteitsvolle dossiers kan opbouwen rond complexe regelgeving
 • goed kan netwerken en initiatief neemt tot samenwerkingen die resulteren in impact op het beleid
 • een sterk strategisch inzicht heeft in beleidsprocessen, politieke besluitvorming en actoren
 • vlot samenwerkt, zowel met naaste collega’s, jonge vrijwilligers als met de brede sector en beleidsmakers
 • uitstekende communicatieve vaardigheden heeft, zowel schrijven als spreken
 • complexe taken en een veelheid aan impulsen kan analyseren, prioriteiten kan stellen, beheren en omzetten in concrete doelstellingen
 • enthousiasmeert en motiveert
 • zelfstandig werkt zonder het teamverband uit het oog te verliezen
 • flexibel omgaat met ad hoc taken
 • gek en geniaal is

Wij bieden … 

 • Een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel autonomie en ruimte voor initiatief
 • Een aantrekkelijk salaris (B1A – PC 329; minimaal 2752,84 euro bruto per maand)
 • Ervaring wordt mee in rekening gebracht door anciënniteit
 • Op maat coaching, een uitgebreid individueel ontwikkelingspad en vormingsbudget
 • Een jong en gedreven team van 25 medewerkers
 • Veel mogelijkheid tot inspraak in en betrokkenheid bij de werking van de organisatie
 • Een laptop, onkostenvergoeding GSM, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer mits openbaar vervoer
 • Een flexibele werk-privé combinatie: aantrekkelijke vakantieregeling (25 vakantiedagen), flexibele recuperatie van overuren, mogelijkheid tot thuiswerk, …
 • Een open moderne werkplek in hartje Brussel, vlakbij station Brussel Centraal
De Ambrassade wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap. 

Interesse? 

 • Solliciteren kan enkel door het volledig invullen van het sollicitatieformulier dat je hiernaast kan downloaden. 
 • Bezorg het ingevulde sollicitatieformulier ten laatste op dinsdag 29 januari, 9u30, aan ikwileenjob@ambrassade.be.
 • Na brievenselectie volgt een gesprek over de motivatie en ervaringen van de kandidaten. Je ontvangt ter voorbereiding van dat gesprek nog een schriftelijke opdracht. Het selectiegesprek vindt plaats op dinsdag 5 februari, tussen 15u en 21u. Hou dat moment alvast vrij.
 • Gewenste indiensttreding: zo snel mogelijk
 • Bijkomende informatie: Eva Vereecke