[anysurfer.logo]

Toolbox Diversiteit

Een bundeling van tools en methodieken voor diversiteitsmedewerkers in het jeugdwerk.
Home

Nieuwe vrijwilligers

Inzetten op een geïntegreerd diversiteitsbeleid betekent dat je naast het betrekken van kinderen en jongeren ook inzet op diversiteit binnen je begeleiding, personeel, freelancers, enzovoort… Heel wat jeugdwerkorganisaties zijn op zoek naar laagdrempelige manieren om nieuwe ‘type’ vrijwilligers aan te trekken. Tumult licht toe hoe zij hier mee aan de slag zijn gegaan en zo slagen om nieuwe profielen van vrijwilligers in het jeugdwerk te betrekken.  

Logo Tumult

Praktijkvoorbeeld Tumult

Deelnemers die doorgroeien tot animator versus nieuwe vrijwilligers betrekken van buitenaf

Bij Tumult vzw zijn er tijdens de zomerkampen voor kinderen in een maatschappelijk kwetsbare situatie veel vrijwilligers nodig.

  • De vrijwilligersgroep bestaat voor de helft uit jongeren die niet in België geboren zijn en ooit als nieuwkomer hun eerste stappen in het jeugdwerk gezet hebben.
  • Daarnaast groeien er steeds meer jongeren door die ooit met Tumult op kamp gingen als deelnemer en nu aan de slag gaan als vrijwilliger. Vele van hen bevinden zich nog steeds in een kwetsbare situatie.  
Bij Tumult merken ze dat er steeds meer organisaties zijn die een werking hebben voor een specifieke groep en deze groep ook wil betrekken binnen hun begeleidersploeg. Bij organisaties met een aanbod voor kinderen en jongeren gaat het vooral om jongeren die de leeftijd bereiken waarbij ze vrijwilligerswerk mogen doen en zo verder in de organisatie willen doorstromen. Deze organisaties willen nog steeds van betekenis zijn voor de jongeren en hen zo een plek als vrijwilliger geven.

Andere organisaties gaan dan weer op zoek naar meer diversiteit binnen hun vrijwilligersploeg in de hoop zo hun volledige werking meer divers te maken. Vrijwilligers kunnen immers mooie rolmodellen zijn voor de deelnemers. 

Talent
Vertrekken vanuit talenten, coaching op maat en aangepaste verwachtingen

Uit de ervaringen en gesprekken die Tumult met andere jeugdverenigingen heeft, weten ze dat het niet altijd evident is om jongeren met een kwetsbare achtergrond of problematiek te betrekken in de vrijwilligersploeg.

Bij Tumult leerden ze doorheen de jaren dat de sleutel tot succes het werken op maat is en ieders talent te bekrachtigen. Volgens Tumult kom je er niet als je van iedereen hetzelfde verwacht op hetzelfde moment.

Sinds 2001 organiseert Tumult kadervormingscursussen. Ze bereikten hiermee vooral de middenklasse Vlaamse jongeren. Steeds meer konden ze ook jongeren met een vluchtverhaal betrekken. Zij sloten aan binnen de bestaande animatorcursus. Deze groep werd steeds groter en er was de nood om meer op maat te werken. Zo ontstond na enkele jaren een cursus specifiek voor jongeren die nieuw zijn in België, de startanimatorcursus.

Zo werd er meer taalgericht gewerkt en leerden ze op een laagdrempelige manier kennis maken met het jeugdwerk. Om op ontmoeting in te zetten, gaat deze cursus door op hetzelfde tijdstip en plek als onze animator en hoofdanimatorcursus. Ze zetten ook in op voldoende uitwisseling tussen deze cursussen onderling.  

Deze jongeren kunnen tijdens de zomervakantie als (start)animator mee op kamp. Tumult verwacht van hen niet hetzelfde als diegene die een cursus animator volgden. Hoewel meegaan zeker niet vrijblijvend is en er een aantal zaken verwachten zoals inzet, enthousiasme, respectvol handelen...

Ook tijdens de cursus wordt op aantal competenties gewerkt. Op een kamp krijgen ze de kans om hun talenten in te zetten waar ze willen en taken en verantwoordelijkheden op te nemen volgens hun eigen kunnen en wensen. Sommigen schitteren hierdoor op kamp als volwaardige animatoren. Het jaar nadien zien we velen van hen doorstromen naar de animatorencursus en behalen na een geslaagde stage hun attest animator.

Foto Tumult

Het loopt gelijkaardig bij Konekt, een organisatie die zich inzet voor personen met een beperking. Zij organiseren in samenwerking met verschillende jeugdverenigingen een co-animatorcursus. Deze cursus is op maat van de deelnemers. Nadien worden zij ingeschakeld als vrijwilliger in de vereniging en nemen die taken op waar ze goed in zijn. Men vertrekt bij Konekt vanuit iemands talenten.

Bij andere organisaties die zich inzetten voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie stromen meer deelnemers van hun kampen door naar een rol als vrijwilliger. Soms succesverhalen, anderzijds ook verhalen waarbij het moeilijker loopt. Zij merken dat ze steeds meer op maat moeten werken van de jongeren zelf.

Net zoals je iedere vrijwilliger anders coacht, is dat bij jonge vrijwilligers met een specifieke achtergrond niet anders. Ook zij nemen immers graag een actieve rol op in de samenleving in de vorm van vrijwilligerswerk. Wanneer je iedere vrijwilliger benadert vanuit zijn talent en hun een rol laten opnemen op hun maat, kunnen zij als evenwaardige vrijwilligers aan de slag binnen je organisatie. 

Nieuwe vrijwilligers ontvangen

Daarnaast zijn er ook organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers met een specifieke achtergrond zonder dat zij eerst deelnemer waren binnen hun organisatie. Bij Tumult worden de vrijwilligers met een vluchtverhaal van buiten de organisatie gezocht. Tumult zoekt deze jongeren zelf op en nodigt hen uit om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Om hen op die rol voor te bereiden, volgen ze de cursus startanimator. We laten hen op een laagdrempelig manier deelnemen en hebben hierbij oog voor de vele mogelijke drempels die deze jongeren kunnen ervaren.  

Om drempels te detecteren, lees verder over drempels verlagen.

Interessante links

Vorming volgen?