[anysurfer.logo]

Werkgroepen

Werkgroepen

ons netwerk

De Ambrassade ondersteunt de commissie jeugdinformatie, de commissie jeugdwerk en de Vlaamse Jeugdraad bij de realisatie van hun prioriteiten. De Vlaamse Jeugdraad realiseert tijdens haar mandaat van 3 jaar 5 prioriteiten. De commissie jeugdwerk kiest om de twee jaar drie nieuwe prioriteiten die we samen met actieplannen en concrete resultaten vormgeven. De commissie jeugdinformatie organiseert geen aparte werkgroepen, maar geeft mee vorm aan het netwerk WAT WAT.

Ook ondersteunen we de Vlaamse Jeugdraad en de commissie jeugdwerk in hun structurele werkgroepen. De Vlaamse Jeugdraad heeft 2 structurele werkgroepen: Werkgroep VN en werkgroep Europa. De Commissie jeugdwerk heeft 3 structurele werkgroepen. Deze structurele werkgroepen bouwen visie op over de beleidsinstrumenten die Vlaams jeugd(werk)beleid vormgeven en geven de mogelijkheid om participatief tot beleidsadvies te komen vanuit het jeugdwerk naar beleidsmakers toe.

De volgende beleidsinstrumenten worden opgevolgd in de structurele werkgroepen: 

  • Werkgroep Jeugdtoerisme: decreet jeugdverblijfcentra, decreet toerisme voor allen, Masterplan Bivakplaatsen, taskforce masterplan bivakplaatsen 
  • Werkgroep Lokaal jeugdbeleid #jeugdwerkwerkt: reflectiegroep lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid, decreet lokaal jeugdbeleid, decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen, Label kindvriendelijke steden en gemeenten, monitoring lokaal jeugdbeleid, andere regelgeving met impact op lokaal jeugdbeleid
  • Werkgroep Vlaams jeugdbeleid #jeugdwerkwerkt: reflectiegroep decreet vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid, Masterplan Diversiteit, Cijfers Vlaams jeugdwerk, Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP), decreet vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid