[anysurfer.logo]

Toolbox Diversiteit

Een bundeling van tools en methodieken voor diversiteitsmedewerkers in het jeugdwerk.
Home

Spanningsvelden en succesfactoren

Expertise over samenwerken

Wil je je samenwerking en netwerkvorming op een doorgedreven en professionele manier uitbouwen? Dan raden we je aan om zeker eens te surfen naar de website van Pronet. Onderzoekers aan de Arteveldehogeschool bundelen binnen Pronet heel wat kennis en expertise over samenwerking. Je kan bij Pronet terecht voor begeleiding en bijscholing.

Op hun website kan je enkele webinars bekijken over de basics van samenwerken en een zelfscan doorlopen om een inschatting te maken van de sterke en zwakke punten van een samenwerkingsverband. Deze zelfscan is gebaseerd op 10 domeinen die bij samenwerking tussen organisaties cruciaal zijn. Deze domeinen zijn opgebouwd volgens het ARROW-ROOTS-Model dat Pronet ontwikkeld heeft.  


Arrow Roots model

Het ArrowRoots-Model

Het ArrowRoots-Model van Pronet biedt een overzicht van de domeinen en processen die “gemanaged” moeten worden om samenwerking tussen organisaties succesvol te laten verlopen. 10 Domeinen blijken cruciaal te zijn voor interorganisationele samenwerking. Deze tien hebben ze gebundeld in een letterwoord. Zo ontstond het ArrowRoots-Model.

Het ArrowRoots-Model is meer dan een opsomming van domeinen. Het brengt op een geconcentreerde manier de complexiteit van samenwerken in beeld: welke ballen moet je allemaal tegelijk in de lucht houden? Waar moet je als begeleider of trekker aandacht aan besteden? Het ArrowRoots-Model geeft m.a.w. een visie en denkkader mee dat houvast biedt op de soms woelige zee van samenwerking.

Het ArrowRoots-model kan ook een hulpmiddel zijn om te kijken waar je staat met jouw samenwerkingsverband: op welke domeinen scoren we goed en waar moeten we meer op inzetten? We hebben dit laatste aspect van het ArrowRoots-Model uitgewerkt in een quickscan. 

10 domeinen in een notendop

A: Ambitie en belangen hanteren: waar doen we het voor?

Wat is onze gedeelde ambitie? De verschillende belangen en interesses van de partijen m.b.t. het thema bespreken en een gedeelde ambitie ontwikkelen.

R: Realisaties, doelen en projecten afbakenen: wat willen we samen realiseren?

De doelen, acties en projecten die de partners via samenwerking willen realiseren exploreren en een keuze maken waarin iedere partij zich kan terugvinden.

R: Relaties en samenwerkingsklimaat opbouwen: hoe werken we samen?

Het samenwerkingsklimaat constructief en respectvol maken en open communicatie en feedback installeren.

O: Organisatie & coördinatie op punt stellen: hoe organiseren we ons?

Het coördinatiemechanisme, de besluitvorming en de werkafspraken bespreken en vastleggen, alsook afspraken maken over de (interne en externe) communicatielijnen.

W: Weg uitstippelen: welke stappen zetten we? wanneer zijn we waar mee bezig?

Een stappenplan en tijdslijn ontwerpen waarin duidelijk is hoe de uitbouw van het samenwerkingsproces verloopt. Dit geregeld evalueren en bijstellen.

R: Rollen en competenties regisseren: wat is de bijdrage van elke partner in het proces?

De rollen, bijdragen en taken van de verschillende partijen onderling bespreken en werken aan een actieve en flexibele invulling ervan. Rolfluïditeit stimuleren.

O: Omgaan met verschillen: hoe kunnen we spanningsvelden constructief benutten?

Onderlinge verschillen, spanningsvelden en ambiguïteit gebruiken als uitdaging om tot vernieuwing en meerwaarde te komen.

O: Ontwikkeling en collectief leren stimuleren: hoe zorgen we voor een leercultuur?

Alert zijn voor de leerwinsten en de groei en ontwikkeling die voortvloeien uit de samenwerking (zowel op het niveau van het netwerk, de organisaties en de individuen).

T: Trio in balans: hoe doen we recht aan het samenspel tussen individu, organisatie en netwerk?

Bewustzijn stimuleren over het voortdurende samenspel van belangen op 3 niveaus: individu, organisatie, netwerk. Wisseling, balans en spanningen tussen de 3 perspectieven bespreekbaar houden.

S: Samenwerkingspartners: welke partners kiezen we en hoe houden we hen betrokken?

Een weloverwogen keuze maken van de partners: het mandaat van ieder duidelijk krijgen en het gevoel van eigenaarschap bij iedere partij wakker houden. 

Spanningsvelden

Vanuit de ervaring van verschillend jeugdwerkorganisaties vergt samenwerken een evenwichtsoefening tussen een aantal spanningsvelden: 

Tabel spanningsvelden

Succesfactoren

Jeugdwerkorganisaties geven de volgende succesfactoren aan voor een werkzame samenwerking:

  • Hou de focus op het gezamenlijk doel. Soms moet je durven terugkeren op dat gezamenlijk doel en het nog eens benoemen. Wees ook niet bang om het doel te herdefiniëren. Soms blijkt de samenwerking een ander of uitgebreider of beperkter resultaat te hebben dan wat eerst vooropgesteld was.

  • Zorg dat je het juiste volk aan tafel krijgt. Zet organisaties samen die iets kunnen betekenen voor elkaar en elkaar kunnen versterken. Waak erover dat je voldoende ‘zwakke verbanden’ betrekt in je netwerk.  

  • Investeer veel tijd in het leren kennen van elkaars organisatie en ontmoeting. Zorg voor een goede methode om in het overleg iedereen mee te krijgen en ieders input te verzamelen. Zo heeft iedereen een gelijkwaardige betrokkenheid. Inclusieve besluitvorming/Deep Democracy is zo’n methode om weinig gehoorde stemmen te betrekken in de besluitvorming. Zie Deepdemocracy.nl en Goes-thing.be