[anysurfer.logo]

Maak tijd vrij

Een projectwebsite waarbij we de brug slaan tussen jeugdhulp en jeugdwerk.
Home

Toolbox diversiteit

We geven je hieronder nog enkele interessante pagina's voor jeugdwerkers mee uit de Toolbox diversiteit.

Jeugdwelzijnswerk versterken

We willen zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans geven om deel te nemen aan een aanbod in de vrije tijd. Eén manier om dit te realiseren is om het brede jeugdaanbod toegankelijker te maken. Veel van de tools in de de toolbox zijn bestemd voor jeugdwerkorganisaties die je in bijna elke gemeente vindt: jeugdbewegingen, speelpleinen en jeugdhuizen. Ze zijn ook bruikbaar voor kunsteducatieve werkingen en voor organisaties die kampen en vakanties organiseren.

Maar er is ook een andere manier om meer kinderen en jongeren te laten genieten van de vrije tijd. Dat is het verder versterken van werkingen die zich specifiek richten op een bepaalde groep kinderen en jongeren. Veel van deze werkingen zijn door de jaren heen professioneel omkaderd.

Op onderstaande pagina gaan we dieper in op jeugdwelzijnswerkingen voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Ze hebben hun eigen ondersteuningsstructuren en vormingsaanbod. Ze werken lokaal en Vlaams. In sommige steden en gemeenten hebben deze professionele organisaties een stevig en duurzaam aanbod uitgebouwd. In andere gemeenten is hun positie meer precair.

https://ambrassade.be/nl/toolbox-diversiteit/laagdrempelig-jeugdwerk/outreachend-werkenOutreachend werken

De weg naar het jeugdwerk is niet voor iedereen even evident. Sommige kiezen ervoor om bewust op de straten te blijven hangen, andere hebben de weg (nog) niet gevonden naar de jeugdwerking op hun maat. Maar het jeugdwerk is overtuigd van zijn missie en wil er voor alle kinderen en jongeren zijn. Ook voor de rondhangende jeugd.

Ook vinden we binnen het jeugdwerk dat rondhangen een fenomeen is en geen probleem. Tegelijkertijd beseffen we dat rondhangen niet altijd een keuze is. Nog te veel maatschappelijke kinderen en jongeren vinden hun weg naar het jeugdwerk. Vaak is voor deze jongeren een extra zet nodig. Een stap hun richting uit. Het neemt niet weg dat de kinderen die moeilijkheden ondervinden, bepaalde noden en behoeftes hebben of op zoek zijn naar een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Kortom deze jongeren hebben ook stem. En het jeugdwerk is hier niet doof voor. Vanuit het vindplaatsgerichte werken in het jeugdwerk proberen we bruggen te slaan tussen het jeugdwerk en deze jongeren. De jeugdwerker trekt de straten op, bouwen vertrouwensbanden, luisteren naar de noden van deze kinderen en jongeren en proberen hen door te verwijzen naar de juiste mensen en instanties.