[anysurfer.logo]

Maak tijd vrij

Een projectwebsite waarbij we de brug slaan tussen jeugdhulp en jeugdwerk.

Welkom op de projectwebsite van Maak tijd vrij 2019

Op deze projectwebsite lees je alle info over ons project van 2019 waarbij we de brug slaan tussen jeugdhulp en jeugdwerk.

In 2021 werkten we samen met Bataljong aan Maak Samen Tijd Vrij, het vervolgproject op Maak tijd vrij 2019. Maak Samen Tijd Vrij bouwt voort op de ervaringen, expertise en netwerken uit het vorige project en zet in op verankering en verduurzaming. Hiermee draagt het project ook bij aan de vierde prioriteit binnen het JKP (Vrijetijdsbesteding voor allen), die gericht is op een inclusief en divers vrijetijdsbeleid.

In dit nieuwe project gingen we aan de slag in 5 steden en gemeenten (Schoten, Genk, Gent, Leuven en Kortrijk) om lokaal impact te genereren. Samen met deze 5 lokale trajecten maakten en testten we een toolbox uit die lokale besturen, jeugdhulpvoorzieningen en vrijetijdsaanbieders kan gidsen om in hun stad of gemeente verder te werken aan de brug tussen jeugdaanbod en jeugdhulp. De toolbox biedt de mogelijkheid om van A tot Z een traject te doorlopen of gericht een methodiek te kiezen die past bij de lokale noden.

De geleerde lessen uit het project en uit de 5 trajecten werden omgezet in aanbevelingen voor vrijetijdsaanbieders (o.a. jeugdwerk, cultuur, sport), jeugdhulpvoorzieningen, lokale besturen en de Vlaamse overheid. 

Maak tijd vrij 2019

In 2018 sliepen meer dan 10.000 Vlaamse jongeren langer dan zes maand niet in hun eigen bed thuis. Wel in een jeugdhulpvoorziening, een voorziening voor personen met een handicap, in een opvanghuis voor minderjarige vluchtelingen, op een psychiatrische afdeling of in een begeleidingscentrum. Waar je in het weekend de voorziening verlaat of niet. Waar je tussen mensen van je eigen leeftijd leeft, of niet. Met contact met je ouders of niet. Waar je buitenshuis naar school gaat of niet.  

Met het Project 'Maak Tijd Vrij' wil De Ambrassade aantonen dat vrije tijd voor jongeren die door omstandigheden in een voorziening voor bijzondere jeugdzorg verblijven zeer waardevol is. Daarom gingen we tussen augustus 2018 en november 2019 actief op zoek naar mogelijkheden voor duurzame bruggen tussen jeugdwerk en jeugdhulp. We focusten ons voor dit project op jeugdhulpvoorzieningen. Maar de resultaten kunnen ook interessant zijn voor andere soorten voorzieningen. We legden ons oor te luister in heel wat steden en gemeentes en gingen er ook vaak actief aan de slag. We organiseerden ook vormingen, een masterclass en een studiereis naar Nederland en we ontwikkelden ondersteunend materiaal. 

Strips en Podcasts

Om jou te stimuleren om hierrond actie te ondernemen, deelden 7 fantastische jonge mensen hun verhaal met ons over jeugdhulp en jeugdwerk. Stuk voor stuk inspirerende verhalen. Ze deden dit onder de vorm van een strip of podcast. Deze getuigenissen geven ons inzicht in het belang van vrije tijd voor jongere die in aanraking komen met jeugdhulp.

Onthoud vooral: Het gaat over gewone jongeren in een ongewone situatie. Laat ons alles op alles zetten om jongeren hun vrije tijd in te vullen op basis van hun eigen kracht, hun dromen, talenten en interesses. 

Over deze projectwebsite

Wil je weten wat De Ambrassade en haar partner organisaties hebben geleerd tijdens het project “Maak Tijd Vrij”? Wil je mee nadenken over wat jij kunt doen? Wil je te weten komen welke voordelen er zijn aan het verbinden van jeugdhulp en jeugdwerk? En hoe je daar werk van kan maken?

In heel wat steden en gemeenten brachten we mensen samen rond verschillende mogelijkheden om de brug te slaan tussen jongeren uit voorzieningen en jeugdwerk. We vertrokken telkens vanuit de lokale realiteit en bestaande samenwerkingsverbanden. Samen met lokale actoren onderzochten we met welke actie je het meeste impact kan creëren, gezien de context.

We focusten op de rollen die een lokaal bestuur, de jeugdhulpvoorziening en haar begeleiders, (lokaal) jeugdwerk en jongeren zelf daarin kunnen opnemen. We bouwden expertise op en destilleerden succesfactoren en valkuilen. Deze willen we heel graag met jullie delen.

Deze projectwebsite is dan ook opgedeeld in een aantal delen, voor elk wat wils. Je vindt er verhalen van jongeren, onderzoeken, literatuur, suggesties, opinies, interviews, tips & tricks.

  • Verhalen van jongeren: interessant als vertrekpunt voor iedereen
  • Een deel voor begeleiders binnen jeugdhulp
  • Een deel voor jeugdwerkers
  • Een deel voor lokale besturen
  • Meer weten: Een laatste deel is voor iedereen die meer wil weten over het onderwerp

Naam project

De titel van het project is bewust gekozen. Maak tijd vrij heeft 2 betekenissen.

  1. De eerste is dat we gaan voor ‘échte vrije tijd’ van jongeren in voorzieningen. Dus geen verplichte deelname aan activiteiten of kampen, maar wel hun eigen ‘goed geïnformeerde’ keuze uit het vrijetijdsaanbod.

  2. De tweede betekenis van 'Maak Tijd Vrij' is dat we lokale besturen, jeugdwerkers, begeleiders binnen jeugdwelzijn, beleidsmakers op alle niveaus én directeurs van voorzieningen vragen, om tijd vrij te maken voor dit onderwerp. Om te begrijpen wat iedereen vanuit zijn of haar rol kan betekenen, is het belangrijk dat we vertrekken vanuit de jongeren. Waar hebben ze nood aan? Waar hebben ze zin in? Hoe kunnen wij hen een zo ‘normaal’ mogelijke vrijetijdsbesteding bieden? 

Samenwerking

Deze website is een resultaat van het project ‘Maak Tijd Vrij’ van De Ambrassade. We realiseerden deze in samenwerking met Departement Jeugd, Cultuur en Media, Agentschap Opgroeien, VVSG, Bataljong en het Vlaams Welzijnsverbond. 

Inspiratiedag

Op dinsdag 5 november 2019 kwamen meer dan 100 mensen samen om, in het bijzijn van minister Benjamin Dalle, de resultaten van dit project te bekijken. Bekijk hier het programma van de dag.

Kapotte link?

Op deze projectwebsite zijn veel links opgenomen. Heb je een kapotte link ontdekt? Je doet er ons een groot plezier mee om dit te melden aan dorien.verhavert@ambrassade.be