[anysurfer.logo]

Maak tijd vrij

Een projectwebsite waarbij we de brug slaan tussen jeugdhulp en jeugdwerk.
Home

Op animatorcursus

Jongeren uit voorzieningen laten deelnemen aan een animatorcursus, kan een grote uitdaging lijken, maar soms gaat het ook als vanzelf. Luister maar naar de podcast van Annelien, lees de strip van Jordi of lees het verhaal van Eveline

“Klop ook eens aan bij een voorziening in de straat"

Jongere Annelien Coppieters: " Tips voor de jeugdbeweging, da’s een moeilijke. Iedere jongere is anders, iedere jeugdbeweging is anders, iedere groep van de jeugdbeweging is dan nog eens anders. Da’s een beetje maatwerk eigenlijk. Maar er zijn zoveel groepen met een leiding tekort, soms zelfs een ledentekort. Klop ook eens aan bij een voorziening in de straat."

Tips

We formuleren hieronder enkele tips voor wanneer jongeren die in een voorziening verblijven animator willen worden. Zoals je kunt lezen, zijn die niet zo erg anders als bij andere jongeren:

 • Verzorg het contact met de voorzieningen voor bijzondere jeugdzorg. Is er een voorziening in de buurt? Ga er dan zeker eens langs om jullie organisatie voor te stellen. De begeleiders zullen jullie dan veel sneller vinden wanneer ze merken dat jongeren interesse hebben om deel te nemen aan een kamp, een activiteit en misschien later ook een cursus.

 • Organiseer een infoavond voor iedereen die geïnteresseerd is om een animatoropleiding te volgen. Dit komt niet enkel de jongere uit een voorziening voor bijzondere jeugdzorg ten goede, maar zorgt ervoor dat alle deelnemers met de juiste verwachtingen op cursus vertrekken.

 • Geef jullie 15-jarige deelnemers informatie tijdens het kamp of de activiteit over de animatorcursus en probeer hen zo warm te maken om zelf animator te worden en de animatorcursus te volgen. Spreek hen ook persoonlijk aan tijdens het kamp of de activiteit als je denkt dat ze een goede animator zouden kunnen worden. 

 • Mail alle 15-jarigen in jullie mailbestand om hen warm te maken voor de cursus. Waarschijnlijk zal de mail bij de ouders van de jongeren terecht komen, of in het geval van de jongeren in de bijzondere jeugdzorg, bij hun begeleiders.

 • Voeg de 15-jarige deelnemers toe op Facebook zodat je hen kan volgen (wanneer ze bijvoorbeeld van voorziening veranderen). Je kan hen dan via deze weg aanspreken en overtuigen om een animatorcursus te volgen wanneer ze hier interesse in toonden.

 • Zorg voor een duidelijke contactpersoon van de cursus: De begeleiders uit de voorziening hebben vaak vragen en het is belangrijk dat de drempel laag is om deze te stellen. Ook de andere deelnemers en ouders hebben hier uiteraard baat bij.

 • De registratie op www.mijnkadervorming.be loopt niet altijd even vlot. Normaal moeten alle deelnemers aan de cursus zich voor vertrek aanmelden in het systeem, maar dit lukt niet altijd. Organiseer daarom een moment tijdens de cursus (bij de start!) om de jongeren die nog niet geregistreerd zijn te registreren.   Opgepast: Jongeren die ouder zijn dan 18 moeten zich sinds april 2019 registreren via hun E-ID. Hiervoor heb je een e-ID reader, hun identiteitskaart en pincode nodig. Jongeren zonder identiteitskaart of -16 jarigen kunnen zich gewoon via een login registreren.

 • Kies een locatie die bereikbaar is met het openbaar vervoer of vertrek samen vanuit een punt dat makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer. Het is belangrijk dat de jongeren zelfstandig op de cursus kunnen geraken.

 • Stuur na de cursus een mailtje naar de begeleiders (maar evengoed ook naar de ouders van de andere jongeren) met extra uitleg over het vervolg van het traject. ‘Je nam nu deel aan het theoretische deel, nu ben je helemaal klaar voor de stage. Deze kan je binnen onze organisatie doen, of binnen een andere jeugdwerkorganisatie.’ Vermeld ook informatie over bijvoorbeeld een startdag, het systeem om een kamp te kiezen enzovoort.

 • Praat met de jongere zelf, en niet enkel met de begeleiders wanneer je tijdens de cursus merkt dat de jongere niet klaar is om animator te worden. Laat de keuze aan de jongere zelf om dit aan de begeleiders van zijn/haar voorziening te vertellen.

 • Wanneer er een jongere uit een gesloten instelling voor bijzondere jeugdzorg meegaat op cursus, zijn er enkele extra aandachtspunten. Je moet de begeleiders uit de voorziening meer dan bij andere jongeren op de hoogte brengen van hoe de cursus verlopen is: was de jongere op tijd, heeft de jongere zich goed aan de afspraken gehouden? Dit bevordert de samenwerking met de voorziening en vergroot de kans dat de jongere later toestemming krijgt om mee te gaan op andere activiteit of stage van je organisatie.

 • Hou er rekening mee dat jongeren uit een voorziening vaak toestemming moeten vragen voor activiteiten aan specifieke personen die niet zo vaak in de buurt zijn als ouders (bijvoorbeeld een individuele begeleider die niet fulltime werkt en dus niet dagelijks/om de 2 dagen aanwezig is). Voor last minute zaken kan dit voor hen vervelend zijn en een reden om niet te komen.

 • Wanneer je weet dat jongeren uit een voorziening geen toestemming krijgen om deel te nemen of het niet zien zitten om toestemming te vragen omwille van het hard moeten uitleggen van bepaalde zaken, kun je vragen of je hen hierin kunt ondersteunen door bijvoorbeeld zelf contact op te nemen met de voorziening. Zo leer je als organisatie veel bij over de werking van een voorziening. De samenwerking met de voorziening verloopt daardoor in de toekomst beter en je herinnert begeleiders aan het belang van die vrije tijdsbesteding.

 • Organiseert jouw organisatie zelf geen geattesteerde animatorcursus, maar merk je wel dat er interesse is bij de jongeren om zelf begeleider te worden, kan je eventueel een samenwerking opzetten met een andere organisatie, of de jongeren doorverwijzen naar de website waarop alle cursussen verzameld staan: www.kavo.be. Denk eraan: hoe meer vrijwilligers met een attest animator in jouw werking, hoe kwaliteitsvoller jullie activiteiten!