[anysurfer.logo]

Maak tijd vrij

Een projectwebsite waarbij we de brug slaan tussen jeugdhulp en jeugdwerk.
Home

UiTPAS

Uitpas

Wat is de UiTPAS? 

De organisatie Publiq zorgt voor de organisatie en uitrol van de UiTPas vanuit de Vlaamse Overheid. De UiTPAS is een spaar- en kortingskaart voor cultuur en vrije tijd, zowel voor mensen met als zonder kansenstatuut. Elke keer je deelneemt aan een UiTPAS-activiteit, verdien je punten die je dan later weer kunt omruilen voor een korting, geschenk of een ander voordeel.   Elke stad of gemeente kiest zelf om zich aan te sluiten bij de UiTPAS. 

Wat is de visie? 

Iedereen heeft recht op vrije tijd. Ook mensen die het zich niet altijd kunnen permitteren. De UiTPAS bestaat voor iedereen, iedereen in een stad of gemeente aangesloten bij de UiTPAS kan deze aanvragen en pashouder worden. Als pashouder kan je van de kaart gebruik maken als spaar- en voordelenkaart. 

Bovendien kunnen mensen met een kansenstatuut zoals mensen in armoede met deze UiTPAS via een solidaire kostenverdeling, aan een verlaagd tarief deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Deelnemers tonen hun kansenstatuut aan met behulp van een attest verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg of een ander attest aan te vragen bij een publieke dienst. De stad of gemeente van de pashouder verlengen dit statuut elk jaar.

Naast het spaar- en voordelenprogramma krijgen deze groepen dus ook structurele korting. Centraal hierbij staat de niet-stigmatiserende aanpak omdat de UiTPAS dus niet uitsluitend voor deze doelgroepen bestaat maar door pashouders mét en zonder kansenstatuut gebruikt wordt. Wanneer je UiTPAS ingelezen wordt, kan alleen de persoon achter de kassa zien of je een kansenstatuut hebt of niet. De kaarten van personen met kansenstatuut en zonder verschillen visueel ook niet, waardoor de drempel verlaagd wordt om korting aan te vragen.     

Wat gebeurt er vandaag al? 

Er sparen ondertussen al meer dan 200.000 pashouders mee met UiTPAS bij meer dan 2.200 verschillende vrije tijdsorganisaties in 44 steden en gemeenten. Elke organisatie kiest zelf welke voordelen ze hierbij geven zoals korting op een toegangsticket, een gratis drankje, een gadget of een ander voordeel.  

En, werkt het? 

Na vier jaar werd ondertussen een evaluatie gehouden en er is ook effectief een stijging te zien in de participatiekansen van mensen uit kansengroepen. 33% van de vrijetijdsaanbieders die werken met de UiTPAS merken dat ze een breder publiek aanspreken, 58% van de aanbieders dat er meer mensen in armoede participeren.  

Wat is het lange termijn doel? 

  • Mensen laten kennis maken met- en toe leiden naar het vrije tijdsaanbod. Hiervoor wordt al samengewerkt met Demos (ter ondersteuning van lokale netwerken en overheden) en het Netwerk Tegen Armoede (met vormingen over armoede, de doelgroep en problematieken).
  • Heel het bovenstaande aanbod voor mensen met een kansenstatuut bundelen onder de naam UiTPAS Vlaanderen.       
  • De administratie versimpelen.
  • Een betere samenwerking tussen de organisatoren UiTPAS, Fonds Vrijetijdsparticipatie en het Steunpunt vakantie participatie opzetten.  

Wat kan ik doen als jeugdwerkorganisatie? 

  • Je kan met je (koepel-)organisatie UiTPAS partner worden en op die manier de leden en deelnemers die deelnemen aan jouw vrijetijdsparticipatie de mogelijkheid bieden hun UiTPAS te gebruiken bij de kosten die je vraagt aan je leden. Je lokale afdelingen sluiten niet automatisch aan maar je maakt de optie op deze manier wel extra bekend bij je lokale groepen. Bovendien krijg je geanonimiseerde gegevens bij UiTPAS over de doelgroepen die je wel of niet bereikt eens de UiTPAS gebruikt wordt door lokale afdelingen. Het geeft je inzicht in het bereik van je organisatie en je kan pashouders gericht laten weten welke voordelen of kortingen je organisatie aanbiedt. Als koepel-organisatie kan je bovendien een bovenlokale UiTPAS-aanbieder worden om het zowel deelnemers, lokale afdelingen als gemeentes makkelijker te maken om een aanbieder te worden in een stad of gemeente. 
  • Je kan informatie over de UiTPAS op je website of in je communicatie opnemen. 
  • Het kan interessant zijn om de mogelijkheden van de UiTPAS aan bod te laten komen tijdens een vorming over inclusief jeugdwerk, daarbij komt Publiq zelf ook graag een infosessie geven.      

Hoe zit het financieel voor je jeugdwerkorganisatie? 

Als je stad of regio aangesloten is bij UiTPAS compenseren jullie samen de gederfde kosten. De deelnemer betaalt in een ideaal scenario 20% van de gewone kostprijs en max. 25%. In de standaardverdeling (en toegelicht in het Vlaamse best practice model) waarin de deelnemer zelf 20% betaalt, komt je stad of gemeente tussen voor 40% van de kosten en je eigen organisatie derft de overige 40% aan kosten. Als je stad of regio nog niet aangesloten is, compenseert je organisatie in eerste instantie zelf de volledige som aan gederfde kosten (dus 80%), maar dan kan je samen met Publiq bekijken met je lokale overheid of ze zich willen aansluiten.     

Welke tegemoetkomingen bestaan er nu eigenlijk nog voor kansengroepen? 

1. Het Fonds Vrijetijdsparticipatie voorziet kortingen voor mensen in armoede voor evenementen in de vrije tijd zoals concerten, tentoonstellingen, festivals,...

2. Iedereen verdient vakantie (steunpunt vakantieparticipatie) voorziet samen met haar partners inclusief toerismebeleid met daguitstappen, vakantieverblijven, groepsverblijven en georganiseerde vakanties. 

3. Ook lokale aanbieders kunnen aangesloten zijn bij UiTPAS en partner worden die hun kortingen openstellen aan mensen met een UiTPAS zonder dat de lokale regio aangesloten is (in dat geval meer informatie vragen aan Publiq).