[anysurfer.logo]

Maak tijd vrij

Een projectwebsite waarbij we de brug slaan tussen jeugdhulp en jeugdwerk.
Home

UiTPAS

UiTPAS

Wat is de UiTPAS? 

De organisatie Publiq zorgt voor de organisatie en uitrol van de UiTPas vanuit de Vlaamse Overheid bij steden en gemeenten. De UiTPAS is een spaar- en kortingskaart voor cultuur en vrije tijd, zowel voor mensen met als zonder kansenstatuut. Elke keer als je deelneemt aan een UiTPAS-activiteit, verdien je punten die je dan later weer kunt omruilen voor een korting, geschenk of een ander voordeel. Elke stad of gemeente kiest zelf om zich aan te sluiten bij de UiTPAS.  

Wat is de visie hierachter? 

Iedereen heeft recht op vrije tijd. Ook mensen die het zich niet altijd kunnen permitteren. De UiTPAS bestaat voor iedereen, iedereen in een stad of gemeente aangesloten bij de UiTPAS kan deze aanvragen en pashouder worden. Als pashouder kan je van de kaart gebruik maken als spaar- en voordelenkaart.

Bovendien kunnen mensen met een kansenstatuut zoals mensen in armoede met deze UiTPAS via een solidaire kostenverdeling, aan een verlaagd tarief deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Deelnemers tonen hun kansenstatuut aan met behulp van een attest verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg of een ander attest aan te vragen bij een publieke dienst. De stad of gemeente van de pashouder verlengen dit statuut elk jaar.

Naast het spaar- en voordelenprogramma krijgen deze groepen dus ook structurele korting. Centraal hierbij staat de niet-stigmatiserende aanpak omdat de UiTPAS dus niet uitsluitend voor deze doelgroepen bestaat maar door pashouders mét en zonder kansenstatuut gebruikt wordt. Wanneer je UiTPAS ingelezen wordt, kan alleen de persoon achter de kassa zien of je een kansenstatuut hebt of niet. De kaarten van personen met kansenstatuut en zonder verschillen visueel ook niet, waardoor de drempel verlaagd wordt om korting aan te vragen.  

Wat gebeurt er vandaag al? 

Er sparen ondertussen al meer dan 200.000 pashouders mee met UiTPAS bij meer dan 2.200 verschillende vrije tijdsorganisaties in 44 steden en gemeenten. Elke organisatie kiest zelf welke voordelen ze hierbij geven zoals korting op een toegangsticket, een gratis drankje, een gadget of een ander voordeel. 

En, werkt het? 

Na vier jaar werd ondertussen een evaluatie gehouden en er is ook effectief een stijging te zien in de participatiekansen van mensen uit kansengroepen. 33% van de vrijetijdsaanbieders die werken met de UiTPAS merken dat ze een breder publiek aanspreken, 58% van de aanbieders dat er meer mensen in armoede participeren.  

Wat is het lange termijn doel? 

  • Mensen laten kennis maken met- en toe leiden naar het vrije tijdsaanbod. Hiervoor wordt al samengewerkt met Demos (ter ondersteuning van lokale netwerken en overheden) en het Netwerk Tegen Armoede (met vormingen over armoede, de doelgroep en problematieken).
  • Heel het bovenstaande aanbod voor mensen met een kansenstatuut bundelen onder de naam UiTPAS Vlaanderen.       
  • De administratie versimpelen. 
  • Een betere samenwerking tussen de organisatoren UiTPAS, Fonds Vrijetijdsparticipatie en het Steunpunt vakantie participatie opzetten.  

Wat kan je doen als begeleider of organisatie in de jeugdhulp?

Je kan informeren naar een groepspas bij de UiTPAS coördinator. Op die manier heb je geen individuele passen nodig voor elk van je deelnemers en kan je laagdrempelig kennis maken met het aanbod. Met deze groepspas spaar je geen punten maar geniet je wel van het UiTPAS tarief. Als de kennismaking goed is verlopen kan je erna altijd informeren naar de mogelijkheden voor individuele passen voor je kinderen en jongeren. Misschien kan je zo het lokale vrijetijdsaanbod wel structureel opnemen voor de kinderen en jongeren in je organisatie? 

Je kan de mogelijkheden van de UiTPAS opnemen in de communicatie van je organisatie, zeker als je groepsgerichte participatie aanbiedt met je organisatie via een groepspas voor kinderen en jongeren.  Je kan de UiTPAS opnemen in de vorming van medewerkers en vrijwilligers van je organisatie en bv. Een workshop organiseren over vrijetijdsparticipatie. Publiq komt ook graag zelf eens langs om een informatiesessie te geven over de UiTPAS.