[anysurfer.logo]

Maak tijd vrij

Een projectwebsite waarbij we de brug slaan tussen jeugdhulp en jeugdwerk.
Home

Jongeren, jeugdhulp en jeugdwerk

Hoe kan je als jeugdwerker bruggen slaan met jeugdhulp? Wat kan jeugdwerk betekenen voor jongeren uit de jeugdhulp?

Lees de visie die Eveline Meylemans schreef voor de omgevingsanalyse voor het beleidsnotatraject van 2019-2010.

Eveline Meylemans is master in het sociaal werk en de sociale pedagogiek. Ze werkt voor het Kenniscentrum Kinderrechten en is jongerenadviseur bij De Vlaamse Jeugdraad. Voor deze tekst putte ze ook uit haar eigen ervaringen met de jeugdhulp.