[anysurfer.logo]

Maak tijd vrij

Een projectwebsite waarbij we de brug slaan tussen jeugdhulp en jeugdwerk.
Home

Bruggen bouwen

Met het project Maak Tijd Vrij proberen we een brug te slaan tussen jeugdhulp en jeugdwerk. In de publicatie Bruggenbouwen in en met het jeugdwerk. begeleidingsonderzoek kan je 3 rollen die gespeeld moeten worden en bijbehorende richtlijnen over vinden. Je leest dit:  

Bruggenbouwen is het verbinden van (minstens) twee werelden waardoor er een (nieuwe) inclusieve situatie ontstaat waar beide werelden vertrouwen in hebben, zich in herkennen, de meerwaarde van zien en er deel van kunnen uitmaken.  

Wat is er dan nodig om te zorgen voor die verbinding? Waar gaat het over? Ze beschrijven bruggenbouwen vanuit drie rollen die dynamisch op elkaar ingrijpen: verkennen, verbinden, verankeren.

“Je moet vooral aanwezig zijn op pleintjes in de buurt, of via Facebook en Messengergroep. Zo leer je die jongeren kennen en kan je hen bereiken"
PIN vzw
Verkennen

De eerste rol is ‘verkennen’. Verkennen geeft zicht op de verschillende (leef)werelden waartussen een brug moet groeien. Deze rol zorgt dat ambities bottom-up kunnen groeien. Je gaat er niet vanuit dat je weet wat de andere wil, maar gaat op verkenning om dat samen te detecteren en te omschrijven. Welke zijn de noden, zorgen, twijfels van de actoren binnen de twee pijlers? Waar zit het onderhandelbare binnen de pijler?

“Continu blijven samenwerken op een vertrouwelijke en laagdrempelige manier maakt dat men kan bruggenbouwen" 
Tachini, vzw Jong
Verbinden

Een tweede rol is ‘verbinden’. Deze rol brengt de twee pijlers samen en creëert stapsgewijs verbinding tussen de pijlers.


“Zolang het een project blijft dat we extra doen, zal het altijd als eerste wegvallen"
J100
Verankeren

De derde rol, ‘verankeren’, zorgt voor het verduurzamen, verankeren (van delen) van de brug. Door deze verankering overstijgt het bruggenbouwen de experimentele fase en wordt het verduurzaamd binnen werking of beleid.


Deze drie rollen lopen door elkaar, ze voeden en inspireren elkaar. En hebben uiteindelijk, in het ideale geval, terug effect op elk van de pijlers. Ze verlopen dus niet chronologisch, een na een, maar in een constant dynamisch, circulair proces. De rollen en richtlijnen worden uitvoerig beschreven in het rapport: