Meer Jeugdgerichte Ruimtes

Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om jong te kunnen zijn, maar die is er steeds minder in ons verstedelijkt land. Vooral in de steden is er een gebrek aan ruimte: ongeveer 1 miljoen jonge stadsbewoners hebben weinig ruimte. We willen dan ook méér jeugdgerichte ruimtes die zo georganiseerd zijn dat kinderen en jongeren er volwaardig gebruik van kunnen maken, én dat ze die mee kunnen, mogen en willen vormgeven. Lees meer in onze visietekst.

Met het project 'Ruimte Delen is Ruimte Creëren' willen we maatschappelijke stakeholders en beleidsmakers stimuleren om bestaande ruimtes met kinderen en jongeren te delen. Zo willen we meer ruimte voor kinderen en jongeren creëren. Dit project loopt tot eind 2017.

Verder heeft De Ambrassade nog heel wat andere websites over ruimte:

Vanaf 2018 gaan we met een nieuw project aan de slag: Collect & Connect. Met dit project willen we het belang van publieke en collectief gebruikte ruimte (collect) als ontmoetings- en verbindingsruimte voor jeugdwerk, jongeren en kinderen (connect) centraal stellen. Meer info later op deze webstek.

Voor al je vragen over ruimte kan je terecht bij Raf Verbruggen (raf.verbruggen@ambrassade.be).

Nieuws

Op woensdagavond 7 februari 2018 organiseert Pulse i.s.m. De Ambrassade voor het jeugdwerk een infoavond om je op weg te helpen bij je aanvraag van een investeringssubsidie ‘Energiezuiniger maken van...
Ben jij op zoek naar een ruimte maar weet je niet hoe? Dan is onderstaande handleiding voor jou bestemd. Want misschien biedt het delen van ruimte wel een oplossing voor jouw zoektocht naar ruimte...
Sinds 9 juni 2017 is een nieuw reglement van kracht voor het aanvragen van investeringssubsidies voor het energiezuiniger en/of toegankelijker maken van culturele en jeugdinfrastructuur via het Fonds...