Meer Jeugdgerichte Ruimtes

Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om jong te kunnen zijn, maar die is er steeds minder in ons verstedelijkt land. Vooral in de steden is er een gebrek aan ruimte: ongeveer 1 miljoen jonge stadsbewoners hebben weinig ruimte. We willen dan ook méér jeugdgerichte ruimtes die zo georganiseerd zijn dat kinderen en jongeren er volwaardig gebruik van kunnen maken, én dat ze die mee kunnen, mogen en willen vormgeven. Lees meer in onze visietekst.

Met het project 'Ruimte Delen is Ruimte Creëren' willen we maatschappelijke stakeholders en beleidsmakers stimuleren om bestaande ruimtes met kinderen en jongeren te delen. Zo willen we meer ruimte voor kinderen en jongeren creëren. Dit project loopt tot eind 2017.

Verder heeft De Ambrassade nog heel wat andere websites over ruimte:

Vanaf 2018 gaan we met een nieuw project aan de slag: Collect & Connect. Met dit project willen we het belang van publieke en collectief gebruikte ruimte (collect) als ontmoetings- en verbindingsruimte voor jeugdwerk, jongeren en kinderen (connect) centraal stellen. Meer info later op deze webstek.

Voor al je vragen over ruimte kan je terecht bij Raf Verbruggen (raf.verbruggen@ambrassade.be).

Nieuws

De beleidsnota is klaar, het jaar zit er (bijna) op. Tijd om even te genieten van de rust. Wij wensen iedereen een deugddoende vakantie toe en prettige feesten. Iedereen die nog de laatste loodjes...
​Goe Gespeeld! organiseert op dinsdag 6 december 2016 in samenwerking met de Stad Antwerpen een inspiratiedag voor iedereen die op lokaal niveau mee bouwt aan een positief speelklimaat. De ideale gelegenheid om de nieuwsbrief ‘Goe Gespeeld!-tips’ voor ouders en iedereen die met kinderen werkt te lanceren!
Goe Gespeeld lanceert vandaag de Goe Gespeeld! tips , voor ouders en iedereen die met kinderen werkt. Vanaf december 2016 kan je je inschrijven op de nieuwsbrief. Deze prikkelende nieuwsbrief...