Meer Jeugdgerichte Ruimtes

Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om jong te kunnen zijn, maar die is er steeds minder in ons verstedelijkt land. Vooral in de steden is er een gebrek aan ruimte: ongeveer 1 miljoen jonge stadsbewoners hebben weinig ruimte. We willen dan ook méér jeugdgerichte ruimtes die zo georganiseerd zijn dat kinderen en jongeren er volwaardig gebruik van kunnen maken, én dat ze die mee kunnen, mogen en willen vormgeven. Lees meer in onze visietekst.

Met het project 'Ruimte Delen is Ruimte Creëren' willen we maatschappelijke stakeholders en beleidsmakers stimuleren om bestaande ruimtes met kinderen en jongeren te delen. Zo willen we meer ruimte voor kinderen en jongeren creëren. Dit project loopt tot eind 2017.

Verder heeft De Ambrassade nog heel wat andere websites over ruimte:

Vanaf 2018 gaan we met een nieuw project aan de slag: Collect & Connect. Met dit project willen we het belang van publieke en collectief gebruikte ruimte (collect) als ontmoetings- en verbindingsruimte voor jeugdwerk, jongeren en kinderen (connect) centraal stellen. Meer info later op deze webstek.

Voor al je vragen over ruimte kan je terecht bij Raf Verbruggen (raf.verbruggen@ambrassade.be).

Nieuws

Om automatisch vrijgesteld te worden van de onroerende voorheffing, moeten jeugdwerkorganisaties en hun gebouwen wel geregistreerd zijn op jeugdmaps.be. Zet je jeugdlokaal, jeugdhuis of jeugdwerkgebouw daarom vóór 15 april op jeugdmaps.be
Om automatisch vrijgesteld te worden van de grondbelasting, moeten jeugdwerkorganisaties en hun gebouwen geregistreerd worden op jeugdmaps.be vóór 15 april!
Maandag 07 maart lanceerden we samen met onze partners jeugdmaps.be , een gloednieuwe tool voor gemeentebesturen om jeugdwerkinfrastructuur en speel- en jeugdruimte in hun gemeente op de kaart te...