[anysurfer.logo]

Impactwiel: hoe werken we impactgericht met de Generatiedoelen?

Impactwiel: hoe werken we impactgericht met de Generatiedoelen?

Jeugdruimte - Ruimte delen - Mentaal welzijn - Recht op vrije tijd

De generatiedoelen, dat zijn thema’s waar we langdurig en impactgericht het verschil willen maken. Want als we met z’n allen tien jaar lang op dezelfde nagels blijven kloppen, bouwen we aan een samenleving die de stem en kansen van alle kinderen en jongeren versterkt.

Impactgericht zeg je? Hoe doen we dat dan? Daarvoor ontwikkelden we speciaal het impactwiel. Eigenlijk is het de eenvoudige vertaling van de Theory of Change van een generatiedoel. Per generatiedoel kunnen we zo de juiste strategieën en acties selecteren die moeten leiden tot duurzame verandering en dus impact. 

Het impactwiel

Het impactwiel is een tool om kwalitatief te werken aan de generatiedoelen. Het stelt je op elk moment in staat om na te gaan of je nog steeds bezig bent met de kern van de zaak, namelijk duurzame sociale verandering voor kinderen en jongeren. Daarnaast is het een communicatieve tool die je kan gebruiken om uit te leggen aan onze partners hoe we te werk gaan.

 • De binnenste cirkel is de impactcirkel. De vraag die hierbij hoort is ‘Waarom is het binnen dit generatiedoel zo belangrijk om te streven naar verandering en over welke verandering hebben we het dan?’. Het duidt dus op het onderliggende maatschappelijke probleem voor kinderen en jongeren. De doelstelling die je hier formuleert moet dus een oplossing zijn voor dit probleem. Dit is de impact die je op lange termijn wil hebben.
 • De tweede of middelste cirkel is de strategie. De vraag die erbij hoort: Hoe kunnen we bijdragen tot een oplossing voor dit probleem? Het spreekt voor zich dat verschillende strategieën bewandelen de slaagkans doet verhogen. Dit is meteen ook typerend voor de aanpak van de generatiedoelen.
 • De buitenste cirkel zijn de soorten acties. De vraag die erbij hoort: Wat doen we concreet om onze strategie zo goed mogelijk uit te voeren?
De verschillende cirkels van het impactwiel kunnen zo gedraaid worden om verschillende stappen te identificeren in het werken aan impact rond een bepaald generatiedoel. Belangrijk is om van binnen naar buiten te werken en er zo voor te zorgen dat acties altijd bijdragen aan een strategie die dan weer bijdraagt tot ons einddoel. 

Uitleg bij de mogelijke strategieën

 • Jeugdwerk versterken: Hoe kan het jeugdwerk een rol spelen binnen het thema en op welke manier moeten we hen hierrond nog versterken?
 • Kwaliteitsvolle jeugdinfo maken: Hoe kunnen kinderen & jongeren beter geïnformeerd worden over het thema?
 • Beleid beïnvloeden: Hoe kunnen we het beleid beïnvloeden zodat ze aan de slag gaan met de problematiek?
 • Experimenteren: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we toekomstgericht tewerk gaan en leren via experiment?
 • Publieke opinie beïnvloeden: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de publieke opinie het belang mee onderschrijft?
 • Visie vormen: Hoe geven we onze eigen visie vorm rond de aanpak van het probleem rekening houdende met het perspectief van kinderen, jongeren en hun organisaties?
 • Coalitie vormen: Hoe werken we samen met anderen om onze boodschappen luider te laten klinken?
 • Perspectief kinderen & jongeren en hun organisaties binnenbrengen: Hoe geven we erkenning aan kinderen & jongeren als volwaardige actor in de maatschappij? 
 • ...

Soorten acties (niet exhaustief)

 • Onderzoek
 • Kennis opbouwen
 • Beleidsexpertise uitbouwen
 • Netwerk uitbouwen
 • Beleidsadvies
 • Intersectoraal samenwerken
 • Inspiratiedagen & vormingen
 • Jongerenbevraging
 • Verhalen delen
 • Publicatie & tools
 • Pers en communicatie
 • Goede praktijken opschalen
 • Internationale uitwisseling
 • Campagnes
 • Projecten
 • ...