[anysurfer.logo]

Dit was de inspiratiedag jeugdinfrastructuur

Dit was de inspiratiedag jeugdinfrastructuur

Jeugdlokalen - Jeugdruimte - Ruimte delen - Lokaal Jeugdbeleid - Bovenlokaal Jeugdbeleid - #Jeugdwerkwerkt

Op vrijdag 24 maart organiseerden De Ambrassade samen met de jeugdbewegingen en Formaat een inspiratiedag jeugdinfrastructuur. Tal van experten, jeugdwerkers en beleidsmakers gingen in gesprek met elkaar en gaan de uitdaging aan richting jeugdinfrastructuur met toekomst in Vlaanderen.

Dat er een grote nood is aan duurzame en kwalitatieve jeugdinfrastructuur, bleek ook uit het Lokalenonderzoek van de jeugdbewegingen, De Ambrassade en Vives, en uit onderzoek van Formaat. Tijdens de inspiratiedag jeugdinfrastructuur gaven we meer uitleg over die uitdagingen, was er veel tijd om kennis te maken met elkaar en stelden de experten en jeugdwerkers enkele acties voor om 'jeugdinfrastructuur met toekomst' de komende jaren mogelijk te maken. 

Het werd een warme ontmoeting met heel wat deelnemers die allen voluit gaan voor een verandering rond jeugdinfrastructuur in Vlaanderen. De Ambrassade blikt tevreden terug. De toon is gezet! 

Dit was het programma

Klik hieronder op het stuk van de dag waar je meer over wil weten:

Voormiddag 

Namiddag

Thematafels met experten aan het woord

 • Ruimte: het domein rondom een gebouw, de mogelijkheid van gedeeld ruimtegebruik, mobiliteit
 • Lokale besturen: de relatie met de lokale overheid en hun ondersteuning
 • Eigenaarschappen: de wederzijdse relatie met de eigenaar, de overeenkomst (werd geannuleerd)
 • Infrastructuur: het werken aan duurzame, kwaliteitsvolle en betaalbare gebouwen
 • De Kerk: de kansen voor jeugdinfrastructuur in parochiale gebouwen

Thematafels met goede voorbeelden aan het woord

 • Ruimte
 • Lokale besturen
 • Eigenaarschappen
 • Infrastructuur
 • De Kerk

Bevindingen uit de thematafels en blik op de toekomst

Jeugdinfrastructuur?

Wil je graag nog meer weten over jeugdinfrastructuur? Check dan deze website:  

De noden van het lokalenonderzoek toegelicht

Geerte Marreel van KSA en Jochem Van Staey van Scouts en Gidsen Vlaanderen zorgden meteen voor een eerste wake up call en namen ons met een interactief quizje mee in de noodkreet van jeugdwerkorganisaties om jeugdinfrastructuur vast te nemen op lokaal en Vlaams niveau. 

Presentatie onderzoeks-resultaten met vragenmoment

Hans Vermeersch, onderzoeker bij Vivès Hogeschool,  nam uitgebreid de tijd om het Lokalenonderzoek toe te lichten. Ook Toon Vanotterdijk van Formaat gaf nadien verschillende insteken mee vanuit de jeugdhuizen naar aanleiding van hun onderzoek 'Waar waren we gebleven?'.  

Inspiratiedag Jeugdinfrastructuur

In gesprek met experten en beleids-makers 

Gastheer Fréderique Loones, coördinator team jeugdwerk en generatiedoelen bij De Ambrassade, nam nadien panelleden Bert Herrewyn (Schepen van jeugd uit Kortrijk), Michiel Lammens (vrijwilliger in de Commissie jeugdbeleid bij Chirojeugd Vlaanderen en Chiro Wilduraantjes in Sint-Truiden) en Emma Van Loock (Departement Cultuur, Jeugd en Media) mee doorheen de vijf hoofdthema's die door het Lokalenonderzoek prominent naar voor kwamen. Gevoed met de eerste input, maar toch met honger naar meer gingen de deelnemers al netwerkend de middagpauze in.

“De meest duurzame ruimte is de ruimte die je eigenlijk niet moet bouwen. Zet dus zo goed mogelijk in op wat er al bestaat aan jeugdinfrastructuur." (Tjeu, Vlaams Energiebedrijf)

Thematafels met experten aan het woord 

Werken rond jeugdinfrastructuur vraagt meer en meer specifieke expertise. Verschillende experten gingen in het eerste deel van de namiddag telkens vanuit een deelthema gepassioneerd in gesprek met de deelnemers. 

De verslagen van de sessies vind je hieronder: 


Thematafels met goede voorbeelden aan het woord

In het tweede deel van de namiddag getuigden een aantal sterke praktijken (jeugdwerkorganisaties, gemeenten en middenveldsorganisaties) welke noden zij op het terrein ervaren, hoe zij aan de slag gaan met hun gebouwen en welke partners daarbij onontbeerlijk zijn. 

 1. Lokale besturen (KLJ Oostmalle en gemeente Bornem)
 2. Eigenaarschappen (KLJ Kruibeke en KSA meisjes Wellen)
 3. Infrastructuur (KSA Izegem)
 4. De Kerk (Filip Hendrickx - kerkfabriek Herent)
 5. Ruimte (Michel Ponsart - Farrm / Pieter De Vis van Circusplaneet en Jan van Loo van Labland)

De verslagen van de sessies vind je hieronder: 

Bevindingen uit de thematafels en blik op de toekomst

Op het einde van de dag gaf Fréderique ons een korte kijk op alle sessies van de middag. Tenslotte zonden Tina en Peter de deelnemers het weekend (en het werkveld) in met een korte voorstelling van het kersverse advies Jeugdinfrastructuur van de Vlaamse Jeugdraad. 

We kijken tevreden op deze geslaagde inspiratiedag terug. De werven rond jeugdinfrastructuur in Vlaanderen werden deze dag stevig uit de doeken gedaan. We nemen de input van de deelnemers verder mee in ons beleidswerk en we merkten alvast veel enthousiasme en de wil om hier de komende jaren met de verschillende actoren werk van te maken! 

Hou onze kalender in de gaten voor een volgende inspiratiedag jeugdinfrastructuur in het najaar van 2023.