[anysurfer.logo]

Generatiedoelen?

Generatiedoelen?

Jongeren en werk - Kracht van Diversiteit - Jeugdruimte - Ruimte delen - Exit kinderarmoede - Kracht van Kruispunten - Jeugdhulp en jeugdwerk - Recht op vrije tijd

Je weet dat wij strijden voor straf jeugdwerk, kwaliteitsvolle jeugdinformatie en sterk jeugdbeleid, maar weet je ook dat wij inzetten op generatiedoelen?

Gene…what?!

Generatiedoelen. Dat zijn thema’s waar wij het langdurig en impactgericht het verschil willen maken voor een generatie kinderen en jongeren. Want als we met z’n allen tien jaar lang op dezelfde nagels blijven kloppen, bouwen we aan een samenleving die de stem en kansen van alle kinderen en jongeren versterkt.

We hebben de voorbije jaren al ingezet op werk, kinderarmoede, diversiteit en ruimte. Vanaf 2022 werken we samen aan 3 gloednieuwe generatiedoelen.

  • Ruimte: meer plek voor kinderen en jongeren 
  • Recht op vrije tijd: Meer vrije tijdskansen voor meer kinderen en jongeren
  • Mentaal welzijn (nieuw!): de kracht van jeugdwerk inzetten zodat kinderen en jongeren zich goed voelen en positief kunnen ontwikkelen
We zoomen even in op elk thema: 

Ruimte: meer plek voor kinderen en jongeren

Ruimte om jong te zijn is van groot belang voor kinderen, jongeren en jeugdwerk. Ruimte in Vlaanderen staat sterk onder druk. Kinderen, jongeren en jeugdwerk ondervinden steeds meer de gevolgen. De vraag naar ruimte om jong te zijn, ontmoetingsplekken en jeugdinfrastructuur is bijgevolg heel groot. Met De Ambrassade willen we beschikbare ruimte (anders) in zetten. Waarom zou de speelplaats bijvoorbeeld in het weekend geen leuke speelplek kunnen zijn voor kinderen en jongeren en/of het jeugdwerk in de buurt? En hoe geef je die ruimtes samen met kinderen en jongeren vorm? Samen met tal van partners zetten we er onze tanden in en overtuigen we de verschillende spelers in diverse sectoren (onderwijs, ruimte, welzijn, lokale besturen, vrije tijd, mobiliteit, architectuur ….) van de meerwaarde van kwaliteitsvolle jeugdplekken in de buurt. 

Recht op vrije tijd: Meer vrije tijdskansen voor meer kinderen en jongeren

Alle kinderen en jongeren hebben recht op vrije tijd. Voor veel kinderen staat dit recht onder druk door de situatie waarin ze opgroeien of drempels die ze ervaren. Jeugdwerk kan bijvoorbeeld iets onbekend zijn omdat jeugdwerk in het land van oorsprong niet bestaat of de kostprijs om deel te nemen aan een sportclub te hoog is. De Ambrassade wil samenwerken met andere beleidsdomeinen om het recht op vrije tijd te realiseren voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren. Wat moet er bijvoorbeeld veranderen bij jeugdwerk, lokale besturen en jeugdhulpvoorzieningen om kinderen en jongeren in de jeugdhulp structureel betere vrijetijdsinvulling te geven? 

Mentaal welzijn: de kracht van jeugdwerk inzetten 

Het was al duidelijk voor ons vóór corona uitbrak, maar het gaat niet zo goed met het mentaal welzijn bij jongeren. De Vlaamse Jeugdraad trok 5 jaar geleden al aan de alarmbel. Volgens hun enquête gaf één op de drie jongeren aan zich niet goed in hun vel te voelen. Wat als we de kracht van jeugdwerk écht inzetten om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren maximale kansen hebben om te leren omgaan met hun mentale gezondheid, weerbaar en veerkrachtig zijn? Hoe springen we mee in de bres om deze gigantische maatschappelijke uitdaging aan te pakken? Hoe kunnen we zelf actor in de verandering zijn?

Door een roadmap tot echte verandering te maken, waarbij experimenten een significante rol krijgen, willen we de sociale transitie naar een duurzamer mentale gezondheidssysteem samen met het jeugdwerk én jongeren stimuleren. Het ondersteunen van de sector, vormen van jeugdwerkers en vrijwilligers maar ook organisatievisieontwikkeling is hierbij essentieel.

Heb je zin om samen met ons mee te werken aan onze generatiedoelen? Laat het ons weten! Zo kunnen we samen het verschil maken voor die 2,6 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel.