[anysurfer.logo]

Dit was de inspiratiedag gedeelde schoolspeelplaatsen

Dit was de inspiratiedag gedeelde schoolspeelplaatsen

Ruimte delen

Op dinsdag 27 oktober 2020 waren we te gast bij Jeugdcentrum Tranzit in Kortrijk voor onze inspiratiedag Open gedeelde speelplaatsen. Het werd een online editie door de verstrengde coronamaatregelen. De fietstocht met bezoeken in de namiddag konden we ook niet laten doorgaan.

Waarom deze inspiratiedag?

Het belang aan jeugdvriendelijke ruimte is meer dan ooit bewezen in de coronacrisis. Om tegemoet te komen aan de noden van kinderen, moeten we op zoek naar meer publieke en duurzame jeugdruimte in hun buurt. Door hun ligging in de wijk, door hun potentieel aan ruimte en speelimpulsen zijn schoolspeelplaatsen ook na schooltijd gedroomde speelplekken.  

Tijdens de inspiratiedag lieten we experten aan het woord. Een 50-tal deelnemers volgden de sessies:

De lokale overheid als fire starter voor het delen en openen van speelplaatsen 
(Hannes Vanmeenen, Stad Kortrijk)

De stad Kortrijk zet al jaren in op het openstellen van speelplaatsen. Hannes Vanmeenen, programmaregisseur Kortrijk Kinderrijk, legt uit hoe een proeftraject leidde tot nieuwe reglement ‘vergroenen en openstellen van schoolspeelplaatsen’. Via praktijkvoorbeelden schetst hij de rol en het belang van een lokale overheid in het creëren van kwaliteitsvolle jeugdruimte op scholen.

Je vindt hier ook nog een model gebruikersovereenkomst in functie van het openstellen van schoolspeelplaatsen.

Bouwstenen voor openstelling en delen van speelplaatsen
Participatie en ontwerp
(Els Huigens, Fris in 't Landschap)

Openstellen van speelplaatsen is een interessante uitdaging voor ontwerpers: hoe krijg je iedereen mee? Hoe kan je ervoor zorgen dat aan verschillende gebruikers hun noden wordt voldaan? Fris in het Landschap is een bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw met ruime ervaring in het ontwerpen van publieke ruimte, speelnatuur, speelplaatsen en speelweefsel. Els Huigens, landschapsarchitecte en ruimteplanner, legt uit welke ingrepen bij gedeelde ruimte werken en welke niet. Een verhaal dat bij hen steeds start met de participatie van verschillende stakeholders en doelgroepen. Een traject met drempels en gezonde weerstand, maar ook met successen en mooie resultaten.

De Ambrassade: appel voor meer gedeelde schoolruimte

Hoe kan het jeugdwerk zelf een rol spelen in de openstelling of gedeeld gebruik van speelplaatsen? En waarom loopt het nog vaak fout? Peter Bosschaert, beleidsmedewerker jeugdruimte van De Ambrassade, schetst het belang van een proactieve en outreachende houding van het jeugdwerk. Daarnaast geeft hij de nodige aanbevelingen voor jeugdwerkers en beleidsmakers om jeugdwerk een plek te geven en duurzaam werk te maken van het creëren van jeugdvriendelijke gedeelde plekken op scholen en speelplaatsen. 

Verslag Zoom chat voormiddag

Tijdens de voormiddag werden ook vragen gesteld in de Zoom chat. We bundelden al deze vragen en antwoorden in een verslag:

Van schoolspeelplaats naar speelplek voor de buurt

Door corona kon onze fietstocht in Kortrijk niet doorgaan. We maakten in de plaats een video met een 5-tal interessante firestarters in Kortrijk. Vanuit de rol als leerkracht, directeur, architect, jeugdambtenaar en Ambrassade licht ieder zijn kijk op het delen van schoolspeelplaatsen toe. 

Terugkoppelingsmoment

Op donderdag 29 oktober volgde een online terugkoppelingsmoment voor een 30-tal deelnemers en boden we hen zo extra leer- en netwerk kansen om aan de slag te gaan met het slim delen van speelplaatsen. 

De deelnemers reflecteerden en zetten hun eigen beginsituatie scherp rond het delen van speelplaatsen. We namen daarna de tijd om verder in groepen praktijken uit te wisselen en lokale drempels in kaart te brengen. We formuleerden samen oplossingen. We organiseerden dit Zoom moment aan de hand van 2 vragen:

  • Hoe kan een school het jeugdwerk betrekken bij openstelling van een speelplaats?
  • Wat is voor jullie nu de volgende stap?

Hieronder kan je de verslagen lezen van de 2 groepen.

Deze inspiratiedag is onderdeel van het traject rond de projectsubsidie ‘bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaatsen’ van de Vlaamse overheid. De Ambrassade en MOEV ondersteunen daarin de 114 scholen die subsidies hebben gekregen om hun speelplaats open te stellen voor andere gebruikers.