[anysurfer.logo]

Rapport Jeugdlokalenonderzoek

Rapport Jeugdlokalenonderzoek

  |  22 NOVEMBER 2023

Het jeugdlokalenonderzoek van 2022, uitgevoerd door de Vlaamse jeugdbewegingen én het corona- onderzoek van Formaat van 2021-2022, schetsen een pijnlijk beeld van de huidige staat van heel wat jeugdlokalen in Vlaanderen en Brussel: een gebrek aan toegankelijkheid, ferm verouderde faciliteiten, achterstallig onderhoud en gebouwen die amper te verwarmen zijn tijdens de wintermaanden. De Vlaamse Jeugdraad, de verschillende Vlaamse jeugdbewegingen en Formaat vragen dringend actie van beleidsmakers om de speelruimte van kinderen en jongeren kwalitatiever en duurzamer te maken.

In 2022 werd grondig onderzoek gedaan naar de jeugdwerkinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel, met focus op de beleving of tevredenheid van de staat van jeugdlokalen van jeugdbewegingen. Het initiatief, geleid door KSA, onthulde zorgwekkende cijfers. 


Als reactie organiseerden De Ambrassade, de jeugdbewegingen (FOS Open Scouting, Chirojeugd Vlaanderen, KLJ, Scouts en Gidsen Vlaanderen en KSA) en Formaat een inspiratiedag, leidend tot een Vlaamse Jeugdraad-advies jeugd(werk)infrastructuur

Het recent samengestelde rapport biedt een basis voor beleidsvorming en concrete stappen om jeugdwerkinfrastructuur te verbeteren en wil streven naar duurzame verandering. 

Het rapport is beschikbaar voor wie dieper wil duiken in de bevindingen en aanbevelingen.

Tina           Schuermans
Tina Schuermans
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning