[anysurfer.logo]

Dit was de inspiratiedag Speelplaats met Toekomst

Dit was de inspiratiedag Speelplaats met Toekomst

Ruimte delen

Op dinsdag 19 oktober 2021 organiseerde De Ambrassade samen met partner MOEV en in samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming en het departement Jeugd, een boeiende inspiratiedag Speelplaats met Toekomst. Met de inspiratiedag sloten we het project bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaatsen af, dat in het leven werd geroepen na een projectoproep van de Vlaamse Overheid in 2018. De Ambrassade en MOEV ondersteunden een 114 scholen in het omvormen van hun speelplaats naar uitdagende, groene, gedeelde en kwaliteitsvolle speel- en leerplekken. Lees meer over dit proces in dit artikel.  

Door de onzekere situatie in het covid-tijdperk, nodigden we slechts een 50-tal deelnemers fysiek uit en schreven een 200-tal scholen, lokale besturen, beleidsmakers en organisaties zich in om online het event te volgen. Meteen een bewijs hoe actueel dit thema is en hoe groot de noden van scholen zijn. 

We startten de dag met een welkomstwoord van Joeri Verfaille van MOEV en Eva Vereecke van De Ambrassade. Zij legden de nadruk op het belang van speelplaatsen voor de gezondheid van kinderen en jongeren en op de meerwaarde van deze groene speelplekken als jeugdruimtes in de (dichtbebouwde) buurt.  

minister Dalle op inspiratiedag

Nadien legde Vlaams Minister van Jeugd Benjamin Dalle in zijn inleiding de link met de ruimtelijke ordening in Vlaanderen en de investeringen in jeugdwerkinfrastructuur: “ Ruimte in Vlaanderen is schaars. We moeten op een slimme manier onze publieke ruimte indelen. Net daarom staan onze investeringen in jeugdinfrastructuur in het teken van multifunctioneel en gedeeld ruimtegebruik. Zo kunnen we kinderen en jongeren extra kansen krijgen.“  

10 streefpunten

In een eerste deel stelden we de visie van de ‘Speelplaats met Toekomst’ voor en we koppelden deze aan concrete voorbeelden. Op vraag van de klankbordgroep speelplaatsen werkten we een visietekst uit, die als leidraad kan dienen voor scholen om een eigen visie op speelplaatsen te ontwikkelen, aan de hand van 10 streefpunten.

Je kan deze hier nog eens nalezen.  

Visietekening Speelplaats met Toekomst

Om deze visie letterlijk te ‘visualiseren’, lieten we een beeld opmaken die leerlingen, leerkrachten, directies en schoolbesturen kan helpen om de discussie op gang te brengen rond de invulling en waarde van de speelplaats. We onthulden dit beeld samen met Minister Dalle.  

Wil je aan de slag met deze visiepunten? We maakten ism MOS Vlaanderen een poster die je kan omhoog hangen in je lerarenlokaal of jeugdlokaal. Of gebruik hem ter ondersteuning van je gesprek op school. We maakten 3 formaten (A2, A3 en A0)


Download hier de poster


Wat leerden we uit dit project?

Projectverantwoordelijken Peter Bosschaert van De Ambrassade en Inge Opdebeeck van MOEV stelden hun conclusies voor na 3 jaar praktijkbegeleiding en onderzoek bij scholen, het jeugdwerk en lokale besturen. Dit project bracht daarnaast een stevige lijst aan aanbevelingen voor scholen, lokale besturen en de Vlaamse Overheid voort. Inge en Peter haalden er de belangrijkste uit.   

Panelgesprekken

Na de pauze hielden we verschillende boeiende panelgesprekken op niveau van scholen, lokale besturen en de Vlaamse Overheid.  

Panelgesprek 1: De ‘Speelplaats met Toekomst’ op elke school: een haalbare kaart?

 • Cédric Ryckaert: Leerkracht Sint Paulus Kortrijk en haar klimaatspeelplaats / mede oprichter BLES
 • Yannic Vanovenberghe: MOEV - Verantwoordelijke natuurgebonden sporten / schoolondersteuner
 • Loes van Looke: Scholier van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK)
 • Philippe Moreau: MOS-begeleider Secundair Onderwijs in Vlaams-Brabant
 • Ann Cautreels: beleidsmedewerker Katholiek Onderwijs Vlaanderen
In dit gesprek ging het over hoe scholen het omvormen van speelplaatsen op een duurzame manier kunnen realiseren. De panelleden hadden het over investeren in visie (link met pedagogische visie), mensen (expertise, draagvlak en hulp), middelen (subsidies en acties) en ruimte (ruimte delen, brede schoolaanpak).

“De speelplaats is een plek voor leerlingen, niet voor leerkrachten en bestuur" LOES (VSK)
Quotes

Loes: “De speelplaats is een plek waar leerlingen zouden moeten kunnen ontspannen en vrienden maken, dit zou pas echt kunnen als leerlingenparticipatie bij het maken van de speelplaats serieus wordt genomen, de speelplaats is tenslotte een plek voor leerlingen en niet voor leerkrachten en het bestuur.”

Cédric: “Wanneer je de speelplaats wil aanpakken en veranderen heb je in Vlaanderen iedereen nodig: van MOS tot het schoolbestuur tot gemeenten en steden tot de leerling in de 3e kleuterklas. Betrek iedereen. Maak er je eigen verhaal van en aanvaard dat het x aantal jaar duurt.” 

Panelgesprek 2: De Vlaamse Overheid en een evenwaardige benadering van speelplaatsen bij infrastructuurprojecten op school.

 • Begga Willems: Directeur Grasmus Leuven
 • Annelies Geerts: Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
 • Elisabeth Meuleman: Parlementair uit de commissie onderwijs
 • Nele Daenen: Coördinator Team Kennis Infrastructuur bij GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
In dit gesprek ging het over hoe scholen het omvormen van speelplaatsen op een duurzame manier kunnen realiseren. De panelleden hadden het over investeren in visie (link met pedagogische visie), mensen (expertise, draagvlak en hulp), middelen (subsidies en acties) en ruimte (ruimte delen, brede schoolaanpak).

“Er is goesting, goede wil en kennis.
Nu enkel de centen nog"
EVA VEREECKE
Quotes

Loredana, adviseur Vlaamse Jeugdraad: Laat jongeren opgroeien in een zo groen mogelijke omgeving op school om een zo leerrijk mogelijke ervaring te creëren. 

Elisabeth Meuleman: De luchtkwaliteit komt misschien nog te weinig aan bod in deze aanbevelingen. Secundaire scholen zijn vaak centraal in de stad gelegen en daar is nood aan extra groene longen. Samenwerking met bijvoorbeeld ANB zou hiervoor opportuun zijn. 

Eva Vereecke: Er is goesting, goede wil, kennis. Nu enkel de centen nog. Laat dus nog meer beleidsdomeinoverschrijdende projectoproepen komen. 

Panelgesprek 3: De rol van lokale overheden in het omvormen en openstellen van schoolspeelplaatsen.

 • Fien Morren: Globelink
 • Liesbet Van Houtte: procesbegeleider Ecohuis Antwerpen
 • Loes van Dromme: Parlementair Commissie Onderwijs voor CD&V / voorzitter OVSG
 • Vincent Ooms: Netwerk Lokaal Sportbeleid    
In dit gesprek kwam vooral naar voor hoe een lokale overheid een verbindende rol kan spelen tussen scholen onderling, het jeugdwerk en het verenigingsleven. Er wordt aandacht gevraagd om vanuit verschillende beleidsdomeinen kinderen en jongeren meer centraal te plaatsen en dus niet top-down te werken. Verder werd er veel gefocust op het belang van vertrouwen tussen de verschillende actoren indien speelplaatsen worden opengesteld. Tenslotte is er meer nodig dan subsidies alleen, scholen hebben ook nood aan goede procesbegeleiding. Want speelplaatsen duurzaam omvormen vraagt tijd. 

“Laten we als lokaal bestuur kinderbrillen uitdelen" LOES VAN DROMME
Quotes

Loes Van Dromme: Ik denk dat we misschien als lokaal bestuur moeten zorgen dat we kinderbrillen uitdelen.

Liesbeth Van Houtte: Het is al heel vaak gezegd: je moet buiten je eigen bubbel gaan. Maar dat geldt ook voor lokale overheden. Ik zou heel graag leren van andere lokale overheden en hun ervaringen. 

Meer lezen?

De inspiratiedag was tenslotte een moment om onze publicaties rond speelplaatsen voor te stellen: De Speelplaats met Toekomst, Inspiratiegids: Delen van speelplaatsen met het jeugdwerk en de buurt.