[anysurfer.logo]

#Jeugdwerkwerkt 2023

Een nieuw impactkader Jeugdwerk en een tweede editie Congres #Jeugdwerkwerkt op 6 juni 2023. Volg het op de voet!
Home

De stem van

De stem van kinderen en jongeren


Jeugdwerk luistert naar, praat met en versterkt de boodschap van kinderen en jongeren.

Kinderen en jongeren worden te vaak onderschat. Ze zouden nog niet genoeg kennis hebben om politiek te begrijpen of om een mening te hebben over maatschappelijke problemen. Maar niets is minder waar. Tal van jongeren hebben een duidelijke visie over hoe zij de maatschappij willen zien evolueren. En ze laten hun stem ook horen. Ze komen op straat tijdens klimaat- en antiracisme-betogingen en discussiëren online of aan de keukentafel.

Jongeren die de talenten en het lef hebben hun nek uit te steken om de stem van kinderen en jongeren te vertolken zijn in de publieke opinie vaak kop van Jut. Ondanks hun engagement wordt er niet op een evenwaardige manier naar hun stem geluisterd. Ze mogen niet stemmen, worden zelden serieus genomen en er wordt meer over dan met hen gesproken. Jongeren hebben al een stem, we moeten er gewoon naar leren luisteren.

In het jeugdwerk blinken we uit in het luisteren naar kinderen en jongeren. We zijn er voor jongeren maar vooral door jongeren. We vertrekken vanuit hun leefwereld en geven hun eigenaarschap over onze organisaties. We luisteren niet alleen. We ondersteunen hen ook. Zodat ze op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan het maatschappelijk debat en zodat hun stem gehoord wordt in alle beleidsdomeinen.  

Om de stem van kinderen en jongeren te blijven horen moeten zowel het jeugdwerk als beleidsmakers in actie komen.

Onze ambitie?

In 2028… 

  1. is elke jeugdwerkorganisatie een voorbeeld in participatie. De organisatie vertrekt vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren, weet waar en hoe ze naar de stem van kinderen en jongeren luistert en handelt ernaar. Want als wij het al niet doen, wie dan wel? 
  2. versterkt jeugdwerk de stem van kinderen en jongeren om volwaardig en gelijkwaardig aan het maatschappelijk debat te participeren. Hun stem doet ertoe en maakt een verschil.
  3. versterkt jeugdwerk de stem van kinderen en jongeren om volwaardig en gelijkwaardig mee aan tafel te zitten op alle bestuursniveaus en in alle beleidsdomeinen die hun aanbelangen. 

Jeugdwerker, het jeugdwerk is expert in participatie en jong zijn, neem deze rol bewust op. Verenig de signalen en bied handvaten en tools aan om die stem in actie om te zetten.

Beleidsmakers, kinderen en jongeren zijn volwaardige partners in elke fase van het beleid en over alle beleidsdomeinen heen. Erken en waardeer hun stem, experimenteer actief en kritisch met verschillende inspraakmogelijkheden en laat zien wat hun impact is en kan zijn.