[anysurfer.logo]

#Jeugdwerkwerkt 2023

Een geactualiseerde agenda voor de toekomst en een nieuwe Congres #Jeugdwerkwerkt 2023. Volg het op de voet!
Home

De stem van

De stem van kinderen en jongeren

Waarom is het thema 'de stem van kinderen en jongeren' zo belangrijk voor het jeugdwerk?

We zochten samen naar een antwoord en kwamen tot het volgende statement: 

  • Als wij het als jeugdwerk al niet zouden doen, waarom zou een ander het doen?
  • Omdat vaak ‘een volwassene’ nog de inschatting maakt wat de impact van een beleidsbeslissing is op kinderen en jongeren, terwijl we het hen gewoon kunnen en moeten vragen.
  • In het werken met kinderen en jongeren in kwetsbare situaties moet je vaak al over de drempel van vooroordelen, omdat ingeschat wordt dat zij niet volwaardig kunnen participeren.
  • Bij verkiezingen wordt participatie vlot in de mond genomen en als toverwoord gebruikt, maar in realiteit beperkt toegepast.
  • Evenwicht tussen structurele participatie in adviesraden en ad hoc participatie bevragingen is zoek.
  • Vaak in dossiers een onbewuste instrumentalisering van kinderen en jongeren, bijvoorbeeld: kindvriendelijke steden en gemeenten. 
  • Jongeren geven zelf aan dat het moeilijk is om hun stem te laten horen.
  • Engagement van jongeren wordt gebagatelliseerd.
  • Jongeren die de talenten en het lef hebben hun kop boven het maaiveld te steken om de stem van kinderen en jongeren te vertolken, zijn in de publieke opinie (bijv. via social media) vaak kop van jut. 

Werkmomenten

Tijdens de open werkmomenten bouwen we aan een veranderingstheorie. Zo formuleren we binnen dit thema ambities die we over vijf jaar willen verwezenlijken.