[anysurfer.logo]

#Jeugdwerkwerkt 2023

Een nieuw impactkader Jeugdwerk en een tweede editie Congres #Jeugdwerkwerkt op 6 juni 2023. Volg het op de voet!
Home

Vrijwillig engagement

Vrijwillig engagement

Jeugdwerk wordt mogelijk gemaakt door het engagement van ontelbare vrijwilligers. Ze staan mee aan het stuur van de organisaties en zijn de drijvende kracht achter de vele jeugdwerkactiviteiten. 

Jeugdwerkorganisaties steunen op de inzet, tijd en passie van vele jongeren die een warm hart hebben voor jeugdwerk. Deze jongeren engageren zich vaak vrijwillig om bij te dragen aan een van de vele jeugdwerkinitiatieven.

Dit vrijwillig engagement staat momenteel enorm onder druk. Het leven wordt steeds duurder, waardoor de keuze om vrijwillig actief te zijn niet vanzelfsprekend is. Bovendien ervaren jongeren druk om te presteren op school of om een ondersteunende rol op te nemen thuis. Dat maakt langdurig engagement opnemen moeilijk. Daarnaast groeit de aandacht voor mentaal welzijn, waardoor jongeren niet langer zomaar op alle vragen en kansen ‘ja’ zeggen. 

20.400 vrijwilligers namen deel aan de nationale DOE-meter, een onderzoek naar vrijwilligersengagement van Indiville, Bpact en Give a day. Wij zoomde in op de respondenten jongeren dan 30 jaar. De voornaamste motivatoren om aan vrijwilligerswerk te doen zijn de interesse in de activiteit en het goede gevoel dat mensen erbij krijgen.

Enkele cijfers: 

  • 94% van de respondenten jonger dan 30 jaar geven aan dat interesse voor de activiteit dé grootste motivatie geeft om een engagement op te nemen.
  • Als voornaamste reden geven 61% van de respondenten jonger dan 30 jaar aan dat ze stoppen met vrijwilligerswerk wegens tijdsgebrek. Beginnen werken (26%) en geen of te lage kostenvergoeding krijgen (12%) staan op plaats twee en drie als reden om een engagement stop te zetten. 

Om ervoor te zorgen dat jeugdwerk toegankelijk blijft voor jonge mensen én dat meer van deze geëngageerde jongeren vrijwillig aan de slag (willen) gaan binnen het jeugdwerk, is het tijd voor actie.

Onze ambitie? 

In 2028… 

  1. is vrijwilligerswerk binnen jeugdwerk toegankelijk voor jongeren die zich in een maatschappelijk en/of financieel kwetsbare positie bevinden.
  2. voelen jongeren zich gestimuleerd om te experimenteren en fouten te maken in het jeugdwerk, dankzij realistische verwachtingen van de samenleving, zoals van ouders, opvoedingsverantwoordelijken, jeugdwerkorganisaties en lokale besturen.
  3. wordt het engagement van jongeren binnen diverse vormen van jeugdwerk meer gewaardeerd in de samenleving.
  4. hebben jeugdwerkorganisaties een evenwichtige focus op jongeren als middel om jeugdwerkactiviteiten te realiseren én als doel om hen te laten groeien als persoon
  5. is vrijwilligerswerk in het jeugdwerk een haalbare keuze

Jeugdwerker,

geef prioriteit aan taal, visie en beleid creëren rond (vrijwillig) engagement in het jeugdwerk, zodat we jongeren optimaal kansen geven.

Beleidsmaker,

zorg voor meer maatschappelijke waardering van vrijwilligers. Erken de noden van jonge vrijwilligers en hun organisaties en pas regelgeving/wetgeving hierop aan. Zorg er mee voor dat vrijwilligerswerk aantrekkelijk blijft.