[anysurfer.logo]

#Jeugdwerkwerkt 2023

Een geactualiseerde agenda voor de toekomst en een nieuwe congres #Jeugdwerkwerkt 2023. Volg het op de voet!

Een geactualiseerde agenda voor de toekomst van jeugdwerk?

Stap mee naar het congres #Jeugdwerkwerkt 2023

De agenda voor de toekomst van het jeugdwerk - zoals opgesteld voor het congres #Jeugdwerkwerkt op 12 juni 2018 - is ondertussen 3 jaar oud. Vandaag stellen we ons de vraag: is de agenda nog voldoende actueel of heeft hij nood aan een update? 

In onze beleidsnota 2021-2025  van De Ambrassade stelden we als doel om samen met jeugdwerkorganisaties verder te werken aan de agenda van de toekomst. Dit om de maatschappelijke positie van jeugdwerk te versterken. In dat kader bereiden we ons voor op een nieuw congres #Jeugdwerkwerkt in 2023. Het doel? Onze taal over de waarde van het jeugdwerk uitbreiden en de agenda van de toekomst actualiseren. 

Hieronder lees je wat voorafging en roepen we op om binnenkort mee te praten en denken over de agenda van de toekomst. Maar eerst duiken we dieper met nieuwe vraagstukken uit onze inspiratie- en denkdag #Jeugdwerkwerkt van mei 2020.  


Coronacrisis: het jeugdwerk aan de kant … of een vat vol kansen? 

9 artikels met nieuwe vraagstukken voor het jeugdwerk

In 2020 strooide de coronacrisis roet in het eten. Jeugdwerkingen werden gedeeltelijk of volledig stilgelegd. Het jeugdwerk moest zichzelf heruitvinden, flexibel zijn en zich supersnel reorganiseren om het recht op jeugdwerk ook in tijden van crisis te waarborgen. De jeugdwerksector bleek bovendien essentieel om voor de belangen van kinderen en jongeren te ijveren bij politici en experts. Belangen die zeker in het begin van de crisis op de laatste plaats kwamen te staan. 

Op donderdag 21 mei 2021 organiseerden we de ‘inspiratiedag #Jeugdwerkwerkt’. Tien sprekers legden nieuwe vraagstukken voor aan jeugdwerkers en de jeugdwerksector. Zaken die zonder de coronacrisis niet zo opgevallen zouden zijn. We blikten terug op hoe het jeugdwerk creatieve oplossingen vond om met een crisis om te gaan, maar keken vooral vooruit naar de kansen voor de toekomst. 

De experten die meewerkten aan deze inspiratiedag schreven hun boodschap neer in 9 korte artikels. Je kan ze op deze deelwebsite #Jeugdwerkwerkt lezen. Deze artikels geven voeding om onze ‘agenda voor de toekomst van het jeugdwerk’ te actualiseren. 

Over de maatschappelijke positie van jeugdwerk

Digitaal jeugdwerk


5 Uitdagingen voor de toekomst anno 2021 

Na de inspiratiedag volgde meteen een ‘denkdag #Jeugdwerkwerkt’. Hier namen we alle uitdagingen van het congres van 2018 onder de loep. We formuleerden voor elke uitdaging vragen die ons doen nadenken of en hoe we deze uitdagingen moeten actualiseren. 

Kracht van vrijwilligers 

Vrijwilligers werden tijdens de coronacrisis geconfronteerd met veel regels, en dus minder eigenaarschap over wat er gebeurde. Terwijl dat net de sterkte is van jeugdwerkvrijwilligers. Daar waar het kon of moest, ontstonden nieuwe vormen van engagement. 

Hoe kunnen we out of de box denken in vrijwilligersconcepten voor het jeugdwerk?

Kracht van experiment 

De coronacrisis deed het jeugdwerk een enorm experiment belanden. Activiteiten konden niet doorgaan in de eigen lokalen, alleen achter schermpjes of in deelgroepjes. Er werd veel uitgeprobeerd, omgevormd, heruitgevonden ... Het jeugdwerk ontdekte ook nieuwe grenzen en drempels bij het experimenteren met online jeugdwerk. Sommige kinderen en jongeren vielen uit de boot, of waren na een tijdje schermmoe. Jeugdorganisaties ontdekten ook de grenzen van hun lef voor experimenteren. 

Hoe verder denken op digitaal en online jeugdwerk?
Hoe ‘laboruimte’ altijd garanderen, hoe moeilijk het ook is? 

Kracht van diversiteit 

Jeugdwerk moet voor alle kinderen en jongeren een veilige plek zijn. Want soms is het de enige veilige plek die kinderen en jongeren kennen, dat kon de coronacrisis belichten. Deelnemers willen ruimte zien voor hun identiteit in de organisatie. Jeugdorganisaties moeten dus inzetten op diversiteit, losbreken uit een eigen netwerk, verder kijken dat wat ze al kennen, voluit voor ontmoeting en dialoog gaan. Het jeugdwerk moet durven reflecteren, durven voor de spiegel te gaan staan. 

Doet het jeugdwerk voldoende zijn best?

Kracht van kruispunten 

Jeugdwerkers bevinden zich op de kruispunten van andere sectoren en beleidsdomeinen: onderwijs, sport, cultuur, welzijn … Daar vangen ze verhalen en signalen op en werken ze samen. De coronacrisis toonde de felrode verkeerslichten op die kruispunten, en jeugdwerkers zagen die vaak als eerste. Een geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleid, door alle muurtjes heen, is in het belang van elk kind en elke jongere.

Op welke kruispunten staan we vandaag?
En waar moeten we staan? Wat betekent kruispuntdenken vandaag? 

Kracht van stem van kinderen en jongeren 

Kinderen en jongeren weten meer dan vroeger over wat zich in de samenleving afspeelt. Ze hebben meer vaardigheden en kanalen om van zich te laten horen. Maar kinderen en jongeren worden lang niet altijd echt gehoord of gezien door beleidsmakers. Ook dat werd duidelijk tijdens de coronacrisis. De noden van kinderen en jongeren werden vergeten: om buiten te spelen, om vrienden te zien, om hulp te krijgen omdat dat dringend nodig is. Het jeugdwerk speelt hierin een rol. Jeugdwerk geeft een stem aan kinderen en jongeren. We zorgen ervoor dat mét hen gepraat wordt, niet alleen óver hen.
Maar helaas is de jeugdwerklobby nog niet sterk genoeg. Ja, er is een enorm bereik van 1 miljoen Vlaamse en Brusselse kinderen met tienduizenden activiteiten. Maar de jeugdwerksector krijgt - relatief gezien - weinig middelen. Wat de sector een kleinere garnaal maakt, in de branding van het beleid. Soms is het jeugdwerk een speelbal, op een veld met heel veel andere actoren, die het jeugdwerk als instrument willen inzetten voor eigen doelstellingen.

Hoe kan het jeugdwerk naar waarde worden geschat, ook als spreekbuis,
 voor een sterkere positie van kinderen en jongeren? 


Even terug naar de start

De agenda voor de toekomst op het congres #Jeugdwerkwerkt 2018 

Op 12 juni 2018 presenteerde het congres #Jeugdwerkwerkt een agenda voor de toekomst van het jeugdwerk. Honderden jeugdwerkers hadden een jaar lang met ons en andere experten samengewerkt om tot dit eindresultaat te komen. We zochten naar gemeenschappelijke kenmerken van verschillende jeugdwerkers en jeugdwerkpraktijken. Wát maakt ons jeugdwerkers? Wát verbindt ons? #Jeugdwerkwerkt: hoe en waardoor? Zo ontwikkelden we een taal waarmee we de waarde van het jeugdwerk kunnen benoemen. We omschreven het DNA van de jeugdwerker en een gedeelde missie om het recht op jeugdwerk waar te maken: 

Schema Agenda voor de toekomst 2018

Meer over de waarde van het jeugdwerk en de agenda van de toekomst in 2018?

Wat betekent dit DNA en de missie voor je eigen jeugdwerkorganisaties?

De samenleving waarin #Jeugdwerkwerkt verandert stelt stevige uitdagingen. De wereld waarin kinderen en jongeren opgroeien wordt steeds complexer. Dus wat het jeugdwerk is en hoe het jeugdwerk zijn werk doet, verandert mee met nieuwe realiteiten. 

Het jeugdwerk kan zulke grote uitdagingen niet op zijn eentje aan, maar kan wel bijdragen aan de antwoorden erop. Tijdens het congres van 2018 plaatsten we 5 thema’s centraal, ze stuwden de agenda voor de toekomst: de kracht van vrijwilligers, van experiment, van diversiteit, van kruispunten en van de stem van kinderen en jongeren. 

#Jeugdwerkwerkt leefde verder 

Sinds het congres #Jeugdwerkwerkt van 2018 hebben we de nieuwe taal voor de waarde van jeugdwerk verspreid. Het #Jeugdwerkwerkt-verhaal werd vermenigvuldigd, en dat lazen we bijvoorbeeld hier: 

De beleidsnota voor jeugdbeleid 2019-2024 van de minister van jeugd erkent het recht op jeugdwerk

“Het Vlaams jeugdwerk is het strafste jeugdwerk in de wereld. Vanuit haar missie ‘jeugdwerk versterkt kinderen en jongeren’ bouwt het mee aan een samenleving die kinderen en jongeren actief versterkt. Versterken staat voor het creëren van een klimaat waarin iedereen kan groeien en op zijn tempo zijn kwaliteit kan ontdekken.” 

“Om kinderen en jongeren de nodige ruimte te geven om jong te zijn strijdt het jeugdwerk voor vier rechten voor kinderen en jongeren: recht om te mogen experimenteren, recht om ten volle te participeren, recht op vrije tijd, recht om te groeien. Ik volg de stelling van het jeugdwerk dat vanuit het perspectief van de rechtenbenadering, jeugdwerk een recht is voor alle kinderen en jongeren. Het is belangrijk dat jeugdwerk een breder bereik kent, zodat alle kinderen en jongeren kunnen opgroeien in een jeugdwerkcontext en ruimte krijgen om volop jong te zijn.” 

Het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024 heeft oog voor de kracht van vrijwilligerswerk en kruispunten 

“Prioriteit 3 is het engagement aan de samenleving door vrijwillige inzet. De Vlaamse overheid wil met de keuze voor deze prioriteit kinderen en jongeren stimuleren om zich vrijwillig te engageren in de samenleving. De Vlaamse overheid wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren actief kunnen bijdragen aan de samenleving.” 

“Prioriteit 4 is vrijetijdsbesteding voor allen. De Vlaamse overheid wil met de keuze voor deze prioriteit kinderen en jongeren optimaal van hun vrije tijd laten genieten. Dit betekent dat alle kinderen en jongeren toegang hebben tot een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod. De Vlaamse overheid wil hier met een inclusief en divers vrijetijdsbeleid werk van maken.” 

De nieuwe beleidsnota’s 2022-2025 van Vlaams erkende jeugdverenigingen lieten zich inspireren door #Jeugdwerkwerkt

 “Samen met onze vrijwilligers halen wij de grootste inspiratiebron voor het maken van onze beleidskeuzes vandaag nog steeds uit de deelname met het Free-Time team aan het congres Jeugdwerk werkt (juni 2018). Wij dragen op onze eigen manier deze agenda voor de toekomst uit en versterken die door wat we doen.” [Free-Time] 

 “We toetsten ons pedagogisch kader aan de unieke eigenschappen én een gemeenschappelijk DNA die jeugdwerkers delen.” [Grafitti Jeugddienst] 

 “Samen met de partners werken we aan het recht op jeugdwerk voor alle kinderen en jongeren.” [VDS]

De slotverklaring ‘Wegwijzers voor de toekomst’ van de 3e Europese jeugdwerkconventie rond de Europese Jeugdwerkagenda

“Het jeugdwerkaanbod in Europa versterken is een essentiële doelstelling van [de Europese jeugdwerkagenda in praktijk]. De jeugdwerkgemeenschap moet hoog te mikken: het jeugdwerkaanbod ontwikkelen en uitbreiden, en meer jongeren bereiken en betrekken.”

Taal geven aan de waarde en uitdagingen van het jeugdwerk werkte, dat zagen we. Meer mensen weten nu wat jeugdwerk is, waarom jeugdwerkers doen wat ze doen en wat hen uniek maakt. Dat is een belangrijke stap richting meer jeugdwerk, voor nog meer kinderen en jongeren.


Tekening congres #Jeugdwerkwerkt 2018

Werk mee aan een nieuw congres #Jeugdwerkwerkt 2023

In 2023 organiseert De Ambrassade opnieuw een groot congres om de krachten van de jeugdwerkgemeenschap te bundelen voor de agenda van de toekomst van jeugdwerk. Ons doel? Onze taal over de waarde van het jeugdwerk uitbreiden en de agenda van de toekomst actualiseren om zo de maatschappelijke positie van jeugdwerk te versterken. 

 En daar zijn we nu al mee bezig.  

Volg mee 

En meld je aan voor onze nieuwsbrief door onderstaand formulier in te vullen:

Werk actief mee

Om het congres voor te bereiden starten we een participatief traject. We nemen 1,5 jaar de tijd om samen het congres in mei of juni 2023 vorm te geven. Een projectgroep met medewerkers van De Ambrassade zal dit traject trekken samen met de commissie jeugdwerk en de kerngroep van de commissie jeugdwerk. We splitsen vervolgens op in drie werkgroepen: de werkgroep inhoud, de werkgroep praktische organisatie en de werkgroep communicatie en campagne. Jeugdwerkers kunnen zich kandidaat stellen voor iedere werkgroep. De werkgroep inhoud zal starten vanaf februari 2022. De werkgroep organisatie en de werkgroep communicatie zullen pas in een latere fase opstarten.

Klik hieronder door om meer te weten te komen hoe je actief kan meewerken en stel je kandidaat voor de werkgroep inhoud: