[anysurfer.logo]

#Jeugdwerkwerkt 2023

Een geactualiseerde agenda voor de toekomst en een nieuwe Congres #Jeugdwerkwerkt 2023. Volg het op de voet!

#Jeugdwerkwerkt omdat het een positief effect heeft op kinderen en jongeren

Op zoek naar het jeugdwerkeffect

Denk mee na over wat het jeugdwerkeffect betekent voor kinderen en jongeren en vul onze padlet in. We gebruiken deze input om ons nieuwe schema over #Jeugdwerkwerkt te vervolledigen en presenteren dit op ons congres #Jeugdwerkwerkt op 6 juni 2023.

Beschrijf in eigen woorden wat volgens jou het positieve effect, gevolg of de impact is van jeugdwerk op kinderen en jongeren. Gebruik een quote, herinnering, anekdote, voeg een foto toe of link naar een bron over het effect van jeugdwerk. Je kan berichten ook liken door op het hartje te klikken of opmerkingen toevoegen.

Je kan deze padlet invullen tot eind december 2022

Gemaakt met Padlet#Jeugdwerkwerkt 2018 > 2023

Waarom werkt jeugdwerk eigenlijk? We zien en zeggen wel dat we jeugdwerk belangrijk vinden, maar weten we echt waarom #Jeugdwerkwerkt? Waarom jeugdwerk marcheert, effect heeft, rendeert?

Met deze vraag gingen we in 2018 aan de slag. We zochten naar gemeenschappelijkheden tussen jeugdwerkpraktijken. We dachten na over wat ons verbindt.

Zo ontwikkelde De Ambrassade in samenwerking met vele jeugdwerkers een taal om de waarde van jeugdwerk uit te drukken. Dit alles werd voorgesteld op het Congres #jeugdwerkwerkt in juni 2018 in de Ancienne Belgique. Maak kennis met:

 • de missie van het jeugdwerk,
 • het DNA van de jeugdwerker,
 • en de 5 toekomstuitdagingen waar we samen aan willen werken.  

In 2023 zijn we vijf jaar verder. Tijd om die missie, het DNA en de uitdagingen opnieuw onder de loep te nemen en verder uit te diepen. We gaan opnieuw aan de slag samen met het jeugdwerk en actualiseren onze agenda voor de toekomst. 

Als voorbereiding op het tweede congres #Jeugdwerkwerkt op dinsdag 6 juni 2023 maakten we een nieuw werkschema met de titel: "ImPACT van het jeugdwerk".

 • We zullen taal geven aan onze impact en gaan op zoek naar het jeugdwerkeffect (zie ook hierboven). 
 • We bereiden een pact voor, want als we in de toekomst nog steeds straf jeugdwerk willen verwezenlijken, moeten we ambities formuleren binnen deze zes belangrijke thema's: 

  1. Vrijwillig engagement 
  2. Digitale leefwereld van kinderen & jongeren 
  3. Mentaal welzijn 
  4. Jeugdinfrastructuur 
  5. De stem van kinderen & jongeren 
  6. Kruispunten

  Hiermee bereiken we:

  • Straf en kwaliteitsvol jeugdwerk vandaag en over 5 jaar
  • Meer maatschappelijke waardering voor het jeugdwerk
  • Meer jeugdwerk voor meer kinderen & jongeren


  Werkschema congres #Jeugdwerkwerkt 2023 - evolutie

  Congres #Jeugdwerkwerkt 2023

  In 2023 staat een nieuw congres op de planning. En daarvoor hebben we al een datum én een locatie. Pak er alvast je agenda bij en blokkeer deze dag. Want dit wil je niet missen! 

  Door een congres te organiseren, creëren we een moment waarop we onze verbondenheid met elkaar benadrukken. Aanwezige jeugdwerkers delen allemaal hetzelfde DNA en kunnen samen vertellen waarom #Jeugdwerkwerkt. 

  Het is een moment om ons allemaal samen achter onze missie te zetten


  Werkgroep

  Om ervoor te zorgen dat het verhaal dat we brengen op het Congres #Jeugdwerkwerk op 6 juni 2023 gedragen en relevant is voor het hele jeugdwerk, vaardigde de kerngroep van de Commissie Jeugdwerk zeven jeugdwerkers af. Samen met hen toetsen we de inhoud aan de praktijk en waken we erover dat het denkproces participatief verloopt. Want het Congres #jeugdwerkwerk is van, voor en door het hele jeugdwerk. En dat kunnen we allemaal maar bereiken als iedereen mee is en de kans heeft gehad om te kunnen bijdragen aan het verhaal.

  Wie zit er in de werkgroep?

  • Katrien (JES)
  • Stijn (Free-time)
  • Nick (Formaat)
  • Ellen (Chirojeugd Vlaanderen)
  • Lies (KSA)
  • Emiel (Lejo)
  • Rilke (JINT)
  De werkgroep wordt ondersteund en gevoed door Timmy, Frederique en Jasmien van De Ambrassade.

  Dit groepje jeugdwerkers engageert zich voor de volgende opdrachten:

  • Actualiseren van de uitdagingen voor het jeugdwerk, het DNA van de jeugdwerker en de missie van het jeugdwerk (huidige Agenda voor de Toekomst).
  • Het DNA van de jeugdwerker en de missie van het jeugdwerk zijn blijvend en moeten we vooral uitdragen naar andere sectoren. Maar misschien moeten we het DNA en de missie wel uitbreiden of uitdiepen?
  • De uitdagingen: worden herbekeken en eventueel (op)nieuw geformuleerd.
  • Strategie uitwerken. Hoe gaan we aan de slag met de geformuleerde uitdagingen en met het DNA van de jeugdwerker en de missie van het jeugdwerk?
  • Antwoord vinden op de vraag: Wat is de impact die we willen verwezenlijken?
  • Sterk groepsgevoel creëren binnen het jeugdwerk.

  Welke stappen hebben we al gezet richting Congres 2023?

  Jeugdwerktweedaagse 2022

  De Jeugdwerktweedaagse van donderdag 19 en vrijdag 20 mei 2022 was een belangrijke stap richting het congres in 2023. Samen met jeugdwerkers dachten we na over hoe we het recht op jeugdwerk voor alle kinderen en jongeren nog meer kunnen waarmaken. Vanuit die insteek verkenden we de belangrijkste toekomstuitdagingen voor het jeugdwerk. We zoomden dieper in op zes uitdagingen die door de werkgroep inhoud werden aangebracht en dachten breed na over mogelijke andere uitdagingen.

  Daarnaast reflecteerden we over de waarde van het jeugdwerk. Aan de hand van het onderzoek ‘Waarde van het Jeugdwerk’ van Els De Ceuster ontdekten we waarom kinderen en jongeren jeugdwerk waardevol vinden. Als laatste stelden we deze vraag ook aan spelers uit sectoren waarmee we samenwerken. Waarom vinden zij het waardevol om samen te werken met jeugdwerkorganisaties? Wat leren ze uit deze samenwerkingen?

  Inspiratiedag 2021

  In 2020 strooide de coronacrisis roet in het eten. Jeugdwerkingen werden gedeeltelijk of volledig stilgelegd. Het jeugdwerk moest zichzelf heruitvinden, flexibel zijn en zich supersnel reorganiseren om het recht op jeugdwerk ook in tijden van crisis te waarborgen. De jeugdwerksector bleek bovendien essentieel om voor de belangen van kinderen en jongeren te ijveren bij politici en experts. Belangen die zeker in het begin van de crisis op de laatste plaats kwamen te staan.

  Op donderdag 21 mei 2021 organiseerden we de ‘inspiratiedag #Jeugdwerkwerkt’. Tien sprekers legden nieuwe vraagstukken voor aan jeugdwerkers en de jeugdwerksector. Zaken die zonder de coronacrisis niet zo opgevallen zouden zijn. We blikten terug op hoe het jeugdwerk creatieve oplossingen vond om met een crisis om te gaan, maar keken vooral vooruit naar de kansen voor de toekomst.

  De experten die meewerkten aan deze inspiratiedag schreven hun boodschap neer in 9 korte artikels. Je kan ze op deze deelwebsite #Jeugdwerkwerkt lezen. Deze artikels geven voeding om onze ‘agenda voor de toekomst van het jeugdwerk’ te actualiseren.