[anysurfer.logo]

#Jeugdwerkwerkt 2023

Een nieuw impactkader Jeugdwerk en een tweede editie Congres #Jeugdwerkwerkt op 6 juni 2023. Volg het op de voet!
Home

Congres 2018

Even terugblikken naar het congres #Jeugdwerkwerkt van 12 juni 2018

De agenda voor de toekomst op het congres #Jeugdwerkwerkt 2018 

Op 12 juni 2018 presenteerde het congres #Jeugdwerkwerkt een agenda voor de toekomst van het jeugdwerk. Honderden jeugdwerkers hadden een jaar lang met ons en andere experten samengewerkt om tot dit eindresultaat te komen. We zochten naar gemeenschappelijke kenmerken van verschillende jeugdwerkers en jeugdwerkpraktijken. Wát maakt ons jeugdwerkers? Wát verbindt ons? #Jeugdwerkwerkt: hoe en waardoor? Zo ontwikkelden we een taal waarmee we de waarde van het jeugdwerk kunnen benoemen. We omschreven het DNA van de jeugdwerker en een gedeelde missie om het recht op jeugdwerk waar te maken: 

Meer over de waarde van het jeugdwerk en de agenda van de toekomst in 2018?

De samenleving waarin #Jeugdwerkwerkt verandert stelt stevige uitdagingen. De wereld waarin kinderen en jongeren opgroeien wordt steeds complexer. Dus wat het jeugdwerk is en hoe het jeugdwerk zijn werk doet, verandert mee met nieuwe realiteiten. 

Het jeugdwerk kan zulke grote uitdagingen niet op zijn eentje aan, maar kan wel bijdragen aan de antwoorden erop. Tijdens het congres van 2018 plaatsten we 5 thema’s centraal, ze stuwden de agenda voor de toekomst: de kracht van vrijwilligers, van experiment, van diversiteit, van kruispunten en van de stem van kinderen en jongeren. 

#Jeugdwerkwerkt leefde verder 

Sinds het congres #Jeugdwerkwerkt van 2018 hebben we de nieuwe taal voor de waarde van jeugdwerk verspreid. Het #Jeugdwerkwerkt-verhaal werd vermenigvuldigd, en dat lazen we bijvoorbeeld hier: 

De beleidsnota voor jeugdbeleid 2019-2024 van de minister van jeugd erkent het recht op jeugdwerk 

“Het Vlaams jeugdwerk is het strafste jeugdwerk in de wereld. Vanuit haar missie ‘jeugdwerk versterkt kinderen en jongeren’ bouwt het mee aan een samenleving die kinderen en jongeren actief versterkt. Versterken staat voor het creëren van een klimaat waarin iedereen kan groeien en op zijn tempo zijn kwaliteit kan ontdekken.” “Om kinderen en jongeren de nodige ruimte te geven om jong te zijn strijdt het jeugdwerk voor vier rechten voor kinderen en jongeren: recht om te mogen experimenteren, recht om ten volle te participeren, recht op vrije tijd, recht om te groeien. Ik volg de stelling van het jeugdwerk dat vanuit het perspectief van de rechtenbenadering, jeugdwerk een recht is voor alle kinderen en jongeren. Het is belangrijk dat jeugdwerk een breder bereik kent, zodat alle kinderen en jongeren kunnen opgroeien in een jeugdwerkcontext en ruimte krijgen om volop jong te zijn.” 

Het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024 heeft oog voor de kracht van vrijwilligerswerk en kruispunten 

“Prioriteit 3 is het engagement aan de samenleving door vrijwillige inzet. De Vlaamse overheid wil met de keuze voor deze prioriteit kinderen en jongeren stimuleren om zich vrijwillig te engageren in de samenleving. De Vlaamse overheid wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren actief kunnen bijdragen aan de samenleving.” “Prioriteit 4 is vrijetijdsbesteding voor allen. De Vlaamse overheid wil met de keuze voor deze prioriteit kinderen en jongeren optimaal van hun vrije tijd laten genieten. Dit betekent dat alle kinderen en jongeren toegang hebben tot een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod. De Vlaamse overheid wil hier met een inclusief en divers vrijetijdsbeleid werk van maken.” 

De nieuwe beleidsnota’s 2022-2025 van Vlaams erkende jeugdverenigingen lieten zich inspireren door #Jeugdwerkwerkt 

“Samen met onze vrijwilligers halen wij de grootste inspiratiebron voor het maken van onze beleidskeuzes vandaag nog steeds uit de deelname met het Free-Time team aan het congres Jeugdwerk werkt (juni 2018). Wij dragen op onze eigen manier deze agenda voor de toekomst uit en versterken die door wat we doen.” [Free-Time] 

“We toetsten ons pedagogisch kader aan de unieke eigenschappen én een gemeenschappelijk DNA die jeugdwerkers delen.” [Grafitti Jeugddienst] 

“Samen met de partners werken we aan het recht op jeugdwerk voor alle kinderen en jongeren.” [VDS] 

De slotverklaring ‘Wegwijzers voor de toekomst’ van de 3e Europese jeugdwerkconventie rond de Europese Jeugdwerkagenda 

“Het jeugdwerkaanbod in Europa versterken is een essentiële doelstelling van [de Europese jeugdwerkagenda in praktijk]. De jeugdwerkgemeenschap moet hoog te mikken: het jeugdwerkaanbod ontwikkelen en uitbreiden, en meer jongeren bereiken en betrekken.” 

Taal geven aan de waarde en uitdagingen van het jeugdwerk werkte, dat zagen we. Meer mensen weten nu wat jeugdwerk is, waarom jeugdwerkers doen wat ze doen en wat hen uniek maakt. Dat is een belangrijke stap richting meer jeugdwerk, voor nog meer kinderen en jongeren.