[anysurfer.logo]

Kracht van de Stem #jeugdwerkwerkt

Kracht van de Stem #jeugdwerkwerkt

Kracht van de stem - #Jeugdwerkwerkt
Ter voorbereiding van het congres #Jeugdwerkwerkt verzamelden we goede voorbeelden en bronnen over de kracht van de stem. Hier vind je de selectie die we overhielden.
Macht in vraag gesteld

Boek ‘Macht in vraag gesteld’

Het jeugdwelzijnswerk strijdt samen met kinderen en jongeren voor een sociaal-rechtvaardige samenleving. Het zit dan ook in zijn DNA om structurele oorzaken van problemen bloot te leggen en te bekritiseren en machtsstructuren in vraag te stellen. Dit boek ‘Macht in vraag gesteld’ (redactie: Ikrame Kastit en Fleur Van Oyen van Uit de Marge / CMGJ) geeft inzicht in diverse praktijken op vlak van politiserend werken, deontologie en personeelsbeleid.

Nieuwe vormen van politisering

Stijn Oosterlynck, Els Hertogen en Thomas Swerts schreven voor CSI Flanders de paper ‘De politieke opdracht van het middenveld ter discussie : nieuwe vormen van politisering’ om, voornamelijk vanuit literatuuronderzoek, de betekenissen van het begrip ‘politisering’ te verkennen en daarmee het publieke debat erover te voeden.

Politisering: een kritische agenda voor het middenveld

Voor CSI Flanders hadden Thomas Swerts, Els Hertogen en Stijn Oosterlynck gesprekken met 14 kritische middenveldstemmen uit Vlaanderen en Brussel. Ze schreven er ‘Diversiteit en politisering: een kritische agenda voor het middenveld’ mee.

Depolitiseren of repolitiseren? Mmm … 

Als ’t vandaag gaat over over politisering vanuit het middenveld worden ‘het middenveld’ en ‘de politiek’ ideëel van elkaar gescheiden: ‘het middenveld is geen politiek, daarom moet het depolitiseren’.

Bart Van Bouchaute, als onderzoeker en lector gespecialiseerd in politicologie en gemeenschapsvorming, probeert het debat los te trekken met een alternatieve manier van kijken en denken: in plaats van depolitiseren … moet het middenveld misschien repolitiseren?