[anysurfer.logo]

#Jeugdwerkwerkt 2023

Een nieuw impactkader Jeugdwerk en een tweede editie Congres #Jeugdwerkwerkt op 6 juni 2023. Volg het op de voet!
Home

Jeugdinfrastructuur

Jeugdinfrastructuur


Kwaliteitsvolle jeugdinfrastructuur maakt jongeren eigenaar van de ruimte en biedt jeugdwerk een houvast.

Goede jeugdinfrastructuur draagt enorm bij aan de tevredenheid van jongeren in en rond deze plekken. Daar kunnen ze samenkomen, zich thuis voelen én leren van en met elkaar. Bovendien heeft dat polyvalente gebruik van jeugdinfrastructuur impact op de uitstraling en het imago van de werking. De coronacrisis, de energiecrisissen en de stijgende inflatie belemmeren broodnodige investeringen. 

Uit het Lokalenonderzoek van de jeugdbewegingen, De Ambrassade, Hogeschool VIVES en uit het onderzoekstraject ‘Waar waren we gebleven? Open jeugdwerk na corona’ van Formaat, blijkt duidelijk dat het tijd is om de verouderde jeugdinfrastructuur te herwaarderen en dat de Vlaamse overheid én de lokale besturen dringend extra moeten investeren om de 10-jarige stilstand om te keren. Enkel zo kan jeugdinfrastructuur ook in de toekomst bijdragen aan een kwaliteitsvol jeugdwerk en een sterker lokaal sociaal weefsel in Vlaanderen.  

In 2022 deden 928 groepen van vijf verschillende jeugdbewegingen mee aan het jeugdlokalenonderzoek. Een onderzoek dat werd uitgevoerd door VIVES Hogeschool in samenwerking met KSA, KLJ, Scouts & Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Chirojeugd Vlaanderen en De Ambrassade.

  • 75% van de jeugdinfrastructuur is onvoldoende geïsoleerd.
  • 24% weet niet of ze nog over hun infrastructuur kunnen beschikken de komende 5 jaar. 
  • 63% is tevreden met de capaciteit van hun jeugdinfrastructuur.
  • 13% verliest binnen dit en 5 jaar hun speelterrein in en rond de lokalen.

Onze ambitie?

In 2028… 

  1. ondersteunt een ‘aanspreekpunt jeugdinfrastructuur’ het jeugdwerk met een breed netwerk en expertise. 
  2. heeft jeugdwerk duurzame, betaalbare, kwalitatieve en gemeenschapsvormende jeugdinfrastructuur.
  3. is de regelgeving rond infrastructuur haalbaar, duidelijk, eenvoudig, op maat en aanpasbaar op basis van de noden in de samenleving.
  4. wordt het potentieel aan lokale infrastructuur en terreinen geactiveerd en gebruikt door het jeugdwerk.
  5. heeft het jeugdwerk financiële modellen en samenwerkingsmogelijkheden om jeugdinfrastructuur te beheren, waarin de sector, Vlaanderen en lokale besturen een partner zijn. 

Jeugdwerker,

beheer infrastructuur structureel met je netwerk met oog op de toekomst: duurzaam, kwalitatief en gemeenschapsvormend.

Beleidsmaker,

investeer in een meerjarenplan jeugdinfrastructuur dat over beleidscycli heen visie, acties en middelen voorziet op maat van en in samenspraak met het (lokale) jeugdwerk. 


Uitwisseling in Luxemburg rond Jeugdinfrastructuur

Luxemburg uitwisseling 2023

Eind februari trokken we er met 14 jeugdwerkers, jeugdambtenaren en beleidsmakers op uit naar Luxemburg. 

Luxemburg is gekend om de vele historische kastelen en kloosters en door de ligging tussen Frankrijk, België, Duitsland. Het is een groene plek voor jongeren en jeugdtoerisme. 

We toonden grote belangstelling voor de infrastructuur en de financiering van jeugdstructuren en -organisaties. Chelsea Reuter en George Metz van de Service National Luxembourg (SNJ), de nationale jeugddienst van Luxemburg, namen ons mee naar een tiental boeiende plekken. 

Benieuwd hoe deze uitwisseling er exact uitzag?