[anysurfer.logo]

#Jeugdwerkwerkt 2023

Een geactualiseerde agenda voor de toekomst en een nieuwe Congres #Jeugdwerkwerkt 2023. Volg het op de voet!
Home

Jeugdinfrastructuur

Jeugdinfrastructuur

Waarom is het thema jeugdinfrastructuur zo belangrijk voor het jeugdwerk?

We zochten samen naar een antwoord en kwamen tot het volgende statement: 

De weinige ruimte voor kinderen en jongeren is een steeds toenemende problematiek. 

Maar waarom is het vandaag belangrijk om hierop in te zetten? Wat is de urgentie om rond dit thema straffe ambities te formuleren?

 • Er ontbreken vaak aan aantrekkelijke ruimtes waar kinderen en jongeren tijd kunnen doorbrengen. Er is een grote vraag naar en klein aanbod van gepaste jeugdwerkinfrastructuur 
 • Lokale besturen bekijken 'hang'-jongeren vaak als een probleem, als overlast. Er is een te klein maatschappelijk draagvlak voor jeugdinfrastructuur. 
 • Jeugdinfrastructuur wordt vaak naar de rand van de gemeente geduwd, terwijl dat eigenlijk in de kern moet zitten. 
 • De structuren waarop het jeugdwerk in het verleden kon inzetten (de zuilen) brokkelen af. 
 • Er zijn teveel regels als het aankomt op jeugdinfrastuctuur. Dit moet eenvoudiger kunnen. 
 • Te weinig financieel kader/ back up bij het jeugdwerk
 • Discussie over de bevoegdheid en beslissingsniveau van jeugdwerkinfrastructuur (na discussie lokaal of Vlaams is dit thema losgelaten?).
 • Ongekend / onzeker juridisch kader

Werkmomenten

Tijdens de open werkmomenten bouwen we aan een veranderingstheorie. Zo formuleren we binnen dit thema ambities die we over vijf jaar willen verwezenlijken.

Tina           Schuermans
Tina Schuermans
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning