[anysurfer.logo]

#Jeugdwerkwerkt 2023

Een geactualiseerde agenda voor de toekomst en een nieuwe Congres #Jeugdwerkwerkt 2023. Volg het op de voet!
Home

Kruispunten

Kruispunten

Waarom is het thema 'kruispunten' zo belangrijk voor het jeugdwerk?

We zochten samen naar een antwoord en kwamen tot het volgende statement: 

Jeugdwerk sluit aan op de leefwereld van kinderen en jongeren en die stopt niet aan de grenzen van beleids- of levensdomeinen

De bevindingen uit het eerste werkmoment dat doorging op 7 november worden hier zo snel mogelijk aangevuld. 

Werkmomenten

Tijdens de open werkmomenten bouwen we aan een veranderingstheorie. Zo formuleren we binnen dit thema ambities die we over vijf jaar willen verwezenlijken.

Lore          Van Dongen
Lore Van Dongen
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk op kruispunten