[anysurfer.logo]

#Jeugdwerkwerkt 2023

Een nieuw impactkader Jeugdwerk en een tweede editie Congres #Jeugdwerkwerkt op 6 juni 2023. Volg het op de voet!
Home

Kruispunten

Kruispunten


Jeugdwerk sluit aan op de leefwereld van kinderen en jongeren en bouwt bruggen over de grenzen van beleids- of levensdomeinen.

De leefwereld van kinderen en jongeren kan niet in aparte domeinen en hokjes worden geplaatst. We kunnen dit als samenleving niet negeren en moeten hierop inspelen. Kinderen en jongeren moeten centraal staan, niet de structuren. Het jeugdwerk sluit aan bij de leefwereld van kinderen en jongeren en volgt hen in al hun levensdomeinen: vrije tijd, onderwijs en opleiding, welzijn, arbeidsmarkt …

Maar jeugdwerk kan dit niet alleen. Op (boven)lokaal niveau moeten we inzetten op bruggenbouwers. Zij ondersteunen jeugdwerk en andere sectoren om elkaar te leren kennen en zich te bewegen over de grenzen van domeinen heen. Zo wordt de positie van kinderen en jongeren versterkt.

Het jeugdwerk draagt zijn kracht en DNA uit, waardoor andere sectoren dit meer zien en erkennen. Dit resulteert in meer uitwisseling met het jeugdwerk.

Sterk jeugdbeleid, dat de kinderrechten maximaal invult voor alle kinderen en jongeren, vertrekt vanuit brede jeugdbeleidsplannen op verschillende beleidsniveaus met betrokkenheid uit alle sectoren. 

Onze ambitie?

In 2028…

  1. erkennen beleidsmakers dat de leefwereld van kinderen en jongeren niet te vatten is in aparte domeinen en sectoren. Daarom bouwen ze bruggen over beleidsdomeinen heen.
  2. worden bruggenbouwers op (boven)lokaal en Vlaams niveau structureel aangesteld en geactiveerd. Deze bruggenbouwers hebben expertise over en zijn aanwezig in de verschillende domeinen waar kinderen en jongeren in bewegen en vertrekken vanuit het perspectief van kinderen en jongeren.
  3. krijgen jeugdwerkorganisaties tijd en middelen om actief te bouwen aan of de deur open te zetten voor bruggen met organisaties uit andere beleidsdomeinen. Om zo aan de noden van kinderen en jongeren te kunnen beantwoorden.
  4. kent het (boven)lokaal jeugdwerk zijn bruggenbouwers en staan ze open om actief mee te zoeken naar antwoorden voor kinderen en jongeren. De lokale jeugdwerkers kennen hun unieke rol binnen het netwerk en bewaken de eigen grenzen.
  5. kennen jongeren de structuren en organisaties om zich heen, kunnen ze er gebruik van maken en kunnen ze hun stem over beleidsdomeinen heen laten horen. 

Jeugdwerker, bouw vanuit je eigen DNA mee aan bruggen tussen domeinen en erken en versterk elkaars krachten.

Beleidsmaker jeugd, investeer in domein-overschrijdend jeugdbeleid door het JKP en een breed jeugd- en kinderrechtenbeleid daadkrachtig te maken en participatief vorm te geven.

Organisatie uit een ander domein, bouw mee aan bruggen tussen domeinen en erken de kracht van het jeugdwerk.

Beleidsmaker uit een ander domein, maak actief mee werk van een daadkrachtig domein-overschrijdend jeugdbeleid en stimuleer je sector om mee te bouwen aan bruggen over domeinen heen. 


Opinie

Kruispunt of rondpunt? Hoe beleid rondjes blijft draaien met het jeugdwerk 

Toon Vanotterdijk is jeugdwerker sinds 2004 en professioneel aan de slag in de sector sinds 2010. Al heel die tijd en wellicht ook al lang ervoor, wordt er binnen het jeugdwerk gesproken over beleidsoverschrijdend werken en over domeinen heen gaan werken. We zijn bijna 15 jaar verder en toch blijft dat meer wens dan werkelijkheid.

Toon neemt ons in het kader van het Congres #Jeugdwerkwerkr mee in zijn visie op het belang van beleidsoverschrijdend werken.

Benieuwd? Lees het volledige artikel via onderstaande knop.