[anysurfer.logo]

#Jeugdwerkwerkt 2023

Een nieuw impactkader Jeugdwerk en een tweede editie Congres #Jeugdwerkwerkt op 6 juni 2023. Volg het op de voet!
Home

Jeugdwerkeffect

Wat is het positieve effect van jeugdwerk op jouw persoonlijke leven, op je buurt en op de maatschappij? 

Jeugdwerkeffect

In 2022 startten we met het oog op het Congres #Jeugdwerkwerkt, de zoektocht naar het positieve effect van jeugdwerk

Dit jeugdwerkeffect is een volledig nieuw element in het impact-kader #Jeugdwerwerkt. Dit kader is de geüpdatet versie van de agenda van de toekomst dat we voorstelden op het congres in 2018.

#Jeugdwerkwerkt omdat jeugdwerk ... 

 • kinderen en jongeren, verstrekt, laat groeien en verbindt. 
 • leidt tot (nieuwe) initiatieven vanuit kinderen en jongeren.
 • bijdraagt aan actieve en verbonden buurten. 
 • de samenleving over grenzen en domeinen heen verbindt en zo maatschappelijke uitdagingen aanpakt.
 • het beleid uitdaagt en versterkt.

Hoe hebben we input verzamelt om het jeugdwerkeffect vast te pinnen? 

Verhalen van jeugdwerkers

Tot eind december 2022 konden jeugdwerkers hun verhalen, herinneringen, anekdotes, quotes, foto’s en bronnen over het positieve effect van jeugdwerk achterlaten in een Padlet
We vroegen hen om in eigen woorden te beschrijven wat volgens hen het positieve effect, gevolg of de impact is van jeugdwerk. 

Wat anderen over ons zeggen

Omdat we ervan overtuigd zijn dat onze impact de grenzen van het jeugdwerk overstijgt, vroegen we ook aan mensen buiten het jeugdwerk wat er zo sterk is aan hun samenwerkingen met jeugdwerkorganisaties.

Bekijk de vier filmpjes:

Sportaround

Sportaround leert van hun jeugdwerkpartners dat de hele stad een sportterrein kan zijn. En beveelt al hun begeleiders een animatorcursus aan.

De Wissel

De Wissel ontdekte via jeugdwerkpartner TRILL dat jongeren een eigen weg en stem kunnen vinden in artistieke expressie.

Basisschool Apenstaartjes

Basisschool Apenstaartjes biedt ruimte voor speelpleinwerking op de speelplaats, binnen een buurtnetwerk van jeugdwerkorganisaties.

Politiezone Antwerpen 

Politiezone Antwerpen weet nu, door samenwerking met verschillende jeugdwerkorganisaties, dat er zoveel meer context is rond acute interventies. 


Onderzoek impact van het jeugdwerk

Tegelijkertijd liep het onderzoek impact van het jeugdwerk. Met dit onderzoeksproject sloegen De Ambrassade en UCLL (expertisecentrum inclusive society) de handen in elkaar om de ‘impact van het jeugdwerk’ te verkennen en samen met het jeugdwerk uit te diepen. 

Werkgroep inhoud

Al deze resultaten werden samengelegd door de werkgroep inhoud.

Om ervoor te zorgen dat het verhaal dat we brengen op het Congres #Jeugdwerkwerk op 6 juni 2023 gedragen en relevant is voor het hele jeugdwerk, vaardigde de kerngroep van de Commissie Jeugdwerk zeven jeugdwerkers af. Samen met hen toetsen we de inhoud aan de praktijk en waken we erover dat het denkproces participatief verloopt. Want het Congres #jeugdwerkwerk is van, voor en door het hele jeugdwerk. En dat kunnen we allemaal maar bereiken als iedereen mee is en de kans heeft gehad om te kunnen bijdragen aan het verhaal. 

Wie zit er in de werkgroep?

 • Katrien (JES)
 • Stijn (Free-time)
 • Nick (Formaat)
 • Ellen (Chirojeugd Vlaanderen)
 • Lies (KSA)
 • Emiel (Lejo)
 • Rilke (JINT)
De werkgroep wordt ondersteund en gevoed door Timmy, Frederique en Jasmien van De Ambrassade. 

Wat nu? 

Om ervoor te zorgen dat jongeren, vrijwilligers en jeugdwerkers met elkaar in gesprek gaan over het positieve effect van het jeugdwerk, ontwikkelen we een kaartspel vol boeiende vragen.

Het spel wordt gelanceerd en uitgedeeld op het Congres #Jeugdwerkwerkt op 6 juni 2023.