[anysurfer.logo]

#Jeugdwerkwerkt 2023

Een geactualiseerde agenda voor de toekomst en een nieuwe Congres #Jeugdwerkwerkt 2023. Volg het op de voet!
Home

Digitale leefwereld

Waarom is het belangrijk om binnen het jeugdwerk in te zetten op de digitale leefwereld van kinderen en jongeren? 

Digitale leefwereld 

Waarom is het thema digitale leefwereld van kinderen en jongeren zo belangrijk voor het jeugdwerk?

We zochten samen naar een antwoord en kwamen tot het volgende statement: 

Jeugdwerk vertrekt vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren en die is ook digitaal

Maar waarom is het vandaag belangrijk om hierop in te zetten? Wat is de urgentie om rond dit thema straffe ambities te formuleren?

 • We moeten dringend bijbenen want we lopen het risico dat de kloof tussen het jeugdwerk en de digitale leefwereld van kinderen en jongeren steeds groter wordt.
 • We zien mogelijkheden om meer doelgroepen te bereiken want er is een grote groep kinderen en jongeren die zich niet aangesproken voelen door de bestaande klassieke vormen van jeugdwerk.
 • We zien mogelijkheden om via het jeugdwerk de toegang tot de digitale wereld voor alle kinderen en jongeren te verbeteren
 • Slecht in je vel voelen bij jongeren heeft heel vaak een online component.
 • We zien kansen om vooroordelen rond de digitale leefwereld van kinderen jongeren de wereld (vb. gameverslavingen) uit te helpen.
 • Er liggen veel kansen in het digitale om als jongere je stem te laten horen of nieuwe initiatieven op te starten.  

Werkmomenten

Tijdens de open werkmomenten bouwen we aan een veranderingstheorie. Zo formuleren we binnen dit thema ambities die we over vijf jaar willen verwezenlijken.

Jasmien          Schutz
Jasmien Schutz
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning