[anysurfer.logo]

Blended care: de toekomst voor jeugdwelzijnswerk

Blended care: de toekomst voor jeugdwelzijnswerk

Jeugdinformatie - Innovatie - Kracht van Experiment - Jeugdhulp en jeugdwerk - Waddist

LifeCity, LifeTree en B-adult zijn apps die ontwikkeld zijn als onderdeel van een blended care programma in het kader van jeugdwelzijnswerk. Blended care betekent dat digitale tools, zoals apps, aanvullend werken op de gangbare (offline) werking van jeugdhulp.

  • LifeCity is een digitale tool, ontwikkeld door HOGENT, om het gesprek met kinderen rond emoties, talenten, dromen, hulpbronnen en belangrijke gebeurtenissen te faciliteren. De app draagt ook bij aan hulpcontinu├»teit. Alle informatie wordt opgeslagen, zodat niks verloren gaat.
  • Met LifeTree bouwt HOGENT verder op dezelfde principes als bij LifeCity, alleen is deze app specifiek gericht op jongeren van 12 tot 18 jaar (en dus niet kinderen).
  • B-Adult maakt onderdeel uit van een doctoraatsonderzoek door Anna Raymaekers. De app is bedoeld om jongeren te begeleiden en ondersteunen in hun transitie naar volwassenheid, op het moment dat ze jeugdhulp verlaten.

B-Adult en LifeTree zijn nog in ontwikkeling.

Blended care kan de toekomst zijn voor jeugdwelzijnswerk. LifeCity, LifeTree en B-adult zijn hier praktijkvoorbeelden van. Ontwikkel je een app ter ondersteuning van jeugdwelzijnswerk? Hou dan rekening met de belangrijkste inzichten uit deze drie apps.

Ondersteun offline hulpverlening met digitale tools

B-Adult ondersteunt zo de transitie van jeugdhulp naar zelfstandigheid. Jongeren kunnen via de app zelf hun toekomstplan uitbouwen. Dit terwijl ze in nauw contact blijven met belangrijke steunfiguren en hun peers. LifeCity en LifeTree helpen dan weer het gesprek rond belangrijke pijlers bij kinderen en jongeren te faciliteren.

Geef kinderen en jongeren eigenaarschap

B-Adult geeft de jongeren het zeggenschap om te bepalen wie van de jeugdhulpverleners wat te zien krijgt. LifeCity en LifeTree geven kinderen en jongeren zelf het woord. Zo krijgen ze meer de regie over hun eigen traject. Ze zijn daardoor ook sneller geneigd zijn om gevoelige informatie te delen.

Bouw aan een online community

Jongeren kunnen anoniem tips en tricks met elkaar uitwisselen op B-Adult. LifeTree zal ook een chatfunctie hebben, om te connecteren met andere jongeren.