[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep Vrijwilligers

Beleidswerkgroep Vrijwilligers

Kracht van Vrijwilligers

Beleidswerkgroep vrijwilligers 

Inleiding

Jeugdwerk wordt mogelijk gemaakt door het engagement van ontelbare vrijwilligers. Ze staan mee aan het stuur van de organisaties en zijn de drijvende kracht achter de vele jeugdwerkactiviteiten. Jeugdwerkorganisaties steunen op de inzet, tijd en passie van vele jongeren die een warm hart hebben voor jeugdwerk. Deze jongeren engageren zich vaak vrijwillig om bij te dragen aan een van de vele jeugdwerkinitiatieven.

Dit vrijwillig engagement staat momenteel enorm onder druk. Het leven wordt steeds duurder, waardoor de keuze om vrijwillig actief te zijn niet vanzelfsprekend is. Bovendien ervaren jongeren druk om te presteren op school of om een ondersteunende rol op te nemen thuis. Dat maakt langdurig engagement opnemen moeilijk. Daarnaast groeit de aandacht voor mentaal welzijn, waardoor jongeren niet langer zomaar op alle vragen en kansen ‘ja’ zeggen. 

Met de beleidswerkgroep vrijwilligers willen we uitdagingen rond dit thema niet uit de weg gaan, maar aanpakken. Als sector willen we de stem van vrijwilligers tot bij het beleid krijgen om ervoor te zorgen dat zij zorgeloos hun engagement binnen het jeugdwerk kunnen opnemen. We maken samen beleidsvoorstellen op om deze uitdagingen aan te gaan.

Doelstellingen

De beleidswerkgroep Vrijwilligers komt vier keer per jaar samen. 

 • De beleidswerkgroep verzamelt en werkt aan standpunten van het jeugdwerk rond vrijwilligers
 • De beleidswerkgroep buigt zich over actuele beleidsvraagstukken rond vrijwilligersbeleid.
Thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

 • Opvolging thematraject vrijwillig engagement in het kader van #Jeugdwerkwerkt (specifiek rond waardering van vrijwilligers en toegankelijkheid van jeugdwerk voor vrijwilligers). De werkgroep streeft naar jeugdwerk dat toegankelijk is voor iedereen die een vrijwillig engagement wil opnemen. We gaan voor meer waardering voor jongeren die een vrijwillig engagement opnemen binnen onze sector. 
 • Acties uit het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) opvolgen
 • Opvolging en aanbevelingen doen in het kader van het Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid.
 • Indien nodig: beleidsvoorbereidend werk verrichten voor de Hoge Raad Vrijwilligers

Structuur en mandaat 

De beleidswerkgroep komt vier keer per jaar samen.
De agenda wordt steeds in samenspraak met de leden van de beleidswerkgroep bepaald en voorbereid.  

Realisaties

Deze beleidswerkgroep is nieuw vanaf september 2023.

Lennert           Vorsselmans
Lennert Vorsselmans
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning