[anysurfer.logo]

#Jeugdwerkwerkt 2023

Een nieuw impactkader Jeugdwerk en een tweede editie Congres #Jeugdwerkwerkt op 6 juni 2023. Volg het op de voet!
Home

Jeugdwerk2daagse 2022

Met welke uitdagingen wordt het jeugdwerk vandaag en in de toekomst geconfronteerd? We bogen er ons over tijdens de Jeugdwerk2daagse. 

De Jeugdwerk2daagse is een belangrijke stap richting het congres in 2023. Samen met jeugdwerkers dachten we tijdens deze twee dagen na over hoe we het recht op jeugdwerk voor alle kinderen en jongeren nog meer kunnen waarmaken. Vanuit die insteek verkenden we de belangrijkste toekomstuitdagingen voor het jeugdwerk. We zoomden dieper in op zes uitdagingen die door de werkgroep inhoud werden aangebracht en dachten breed na over mogelijke andere uitdagingen.

Daarnaast reflecteerden we over de waarde van het jeugdwerk. Aan de hand van het onderzoek ‘Waarde van het Jeugdwerk’ van Els De Ceuster ontdekten we waarom kinderen en jongeren jeugdwerk waardevol vinden.
Als laatste stelden we deze vraag ook aan spelers uit sectoren waarmee we samenwerken. Waarom vinden zij het waardevol om samen te werken met jeugdwerkorganisaties? Wat leren ze uit deze samenwerkingen? 

Donderdag 19 mei

Donderdag stond in het teken van zes uitdagingen die geformuleerd werden samen met de werkgroep inhoud. We gingen op zoek naar antwoorden voor deze uitdagingen. Omdat we het belangrijk vinden om niet alleen maar bezig te zijn met het verbeteren van bestaande structuren en systemen zochten we naar pioniers en projecten of organisaties die zich eerder in de periferie van ons jeugdwerklandschap bevinden. Zij kijken op een andere manier naar de bestaande structuren en systemen of experimenteren ermee.
Op die manier kunnen we andere antwoorden bedenken op de toekomstuitdagingen voor het jeugdwerk en het recht op jeugdwerk voor alle kinderen en jongeren nog meer in de praktijk te brengen.

Nadat de projecten of organisaties zich voorstelden gingen we hierover met de aanwezige jeugdwerkers verder in dialoog. We gaven aan hoe actief we al met deze uitdaging aan de slag gingen. We bespraken welke achterliggende principes naar voor komen en deden een poging om aanbevelingen naar beleidsmakers en jeugdwerk te formuleren. Je kan de samenvatting lezen in de slides van onze ‘recap’. 

Recap

 • Hoe kunnen we de impact van jeugdwerk zichtbaarder maken?
  Kras jeugdwerk, de stedelijke jeugddienst van Stad Antwerpen en onderzoekers Timmy en Geert aan het woord. 

 • Hoe kunnen we als jeugdwerkorganisaties betrouwbare partner zijn van een overheid zonder ons eigen speels en experimenteel karakter te verliezen?
  Stormkop en Man Over Boord aan het woord

 • Welke samenwerkingsmodellen zijn er mogelijk om nieuwe experimentele initiatieven te ondersteunen?
  Trill aan het woord

 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jeugdwerkorganisaties op lokaal niveau mee nadenken over breed jeugdbeleid (en niet enkel over thema’s die hun organisatie aanbelangen)?
  KSA, Tine (vrijetijdsmederwerker van gemeente Lint) en Bas (schepen van jeugd in Wevelgem) aan het woord

 • Hoe gaan we aan de slag met een diverse groep jongeren in hun vrijwillig engagement? 
  Chirojeugd Vlaanderen aan het woord

 • Verwachten we dat een eerstelijns (vrijwillige) jeugdwerker een hulpverleningsrol opneemt? En zoja, welke? 
  Het VECK, de jeugdbewegingen i.s.m. het JAC en Sara vanuit het generatiedoel Mentaal welzijn aan het woord

Vrijdag 20 mei

Werkmoment 

Na de recap van donderdag begonnen we opnieuw.

Welke grote uitdagingen komen er af op de kinderen en jongeren van morgen en hoe kunnen we daar als jeugdwerkorganisaties een antwoord op bieden? We brainstormden en prioritiseerden.

We lieten ons hierbij ook inspireren door de prioriteiten van de Vlaamse Jeugdraad (Klimaat, Goed in je vel, gelijke kansen), de Europese Jeugdwerkagenda en de prioriteiten uit het JKP.

Benieuwd naar de uitdagingen die eruit kwamen? Bekijk ze hieronder:  

 • Beleidsinstrumenten aanpassen aan vernieuwing en innovatie die we zien op het veld..
 • Onbezorgd opgroeien in veranderende ‘angst’ samenleving.
 • Hoe allesomvattend moet een vrijwilliger in het jeugdwerk zijn?
 • Duurzame jeugdruimte
 • Is er voldoende kwalitatieve jeugdinfrastructuur?
 • Invloed van verstedelijking en impact (online) publieke ruimte op kinderen, jongeren en het jeugdwerk.
 • Hoe kan het jeugdwerk tools geven aan jongeren om zichtbaar te maken wat ze meenemen uit het jeugdwerk zonder te vervallen in instrumentalisering?
 • Vrijwilliger zijn is kostbaar. Time is money versus impact van jeugdwerk. Hoe spelen we hierop in om kansarme jongeren meer aan te trekken?
 • Het jeugdwerk moet een plek blijven waar niet te veel moet. Je kan proberen, vallen en opstaan, falen, leren, enz.
 • Actief inzetten op participatie. Toeleiding van jongeren die zelf geen stappen kunnen zetten naar het jeugdwerk.
 • Hoe een kader ontwikkelen of jeugdwerkorganisaties stimuleren om kwetsbare kinderen en jongeren te bereiken? (vindplaatsgericht/outreachend werken, samenwerken over sectoren heen, enz.)
 • Gebrek aan ondersteuning en monitoring van het lokaal jeugdwerk.
 • Hoe gaan we om met armoede bij kinderen en jongeren en hun gezinnen?
 • Gebrek aan gecoördineerde aanpak en visie voor de opleiding en vorming van professionele jeugdwerkers + beperkte aandacht voor jeugdwerk in het hoger onderwijs.
 • Hoe kan het jeugdwerk kinderen en jongeren in contact laten komen met andere visies en meningen?
  Het meer en meer online gebeuren/leven zorgt voor gesloten bubbels/egotunnels waarin kinderen en jongeren alleen maar bevestigd worden in hun visie. Ze worden niet uitgedaagd om open minded te zijn.
 • De digitale druk op kinderen en jongeren.
 • De jeugd wordt teveel betutteld.
 • De veranderende onstabiele samenleving waarin jongeren veel moeten processen en waar het jeugdwerk in mee moet (corona, Oekraïne, klimaat,enz.).
 • Bewaken dat het belang/de wensen en noden van kinderen jongeren (en hun organisaties) centraal staan en niet de ambities van politici en kabinetten.
 • Er is te weinig kennisopbouw (onderzoek) over jeugdwerk + te weinig samenwerking tussen praktijk en onderzoek (universiteiten en hogescholen).
 • Hoe kan het jeugdwerk, met oog op diversiteit, de verwachtingen naar vrijwilligers toe realistisch en aantrekkelijk maken zonder de meerwaarde van hun engagement te verliezen?
 • Hoe kan het jeugdwerk identiteitsontwikkeling stimuleren bij jongeren?
 • Aanpak van organisatie en beleid afstemmen op veranderend engagement van jongeren (vb. Regelgeving kadervorming).
 • Kinderen en jongeren hebben nood aan stabiele organisaties want het vat is vol. Zelfzorg centraal zetten + meer kennisdeling 

Keynotes 

Daarnaast reflecteren we over de waarde van het jeugdwerk.

Aan de hand van het onderzoek ‘Waarde van het Jeugdwerk’ van Els De Ceuster ontdekken we waarom kinderen en jongeren jeugdwerk waardevol vinden. De acht belangrijkste waarden die terugkwamen uit het jeugdwerk waren: 

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/49520

Als laatste stellen we deze vraag ook aan spelers uit sectoren waarmee we samenwerken. Waarom vinden zij het waardevol om samen te werken met jeugdwerkorganisaties? Wat leren ze uit deze samenwerkingen?

Sportaround

Sportaround vzw is een organisatie die streeft naar sportmogelijkheden voor iedereen. Zij werken o.a. samen met de jeugdwerkorganisatie vzw Jong. Door deze samenwerking slagen zij erin om laagdrempelige sportactiviteiten voor de kinderen en jongeren uit de buurt aan te bieden.

Bekijk het filmpje van Sportaround 

De Wissel 

De Wissel vzw is een organisatie in de bijzondere jeugdzorg en de samenleving want De Wissel wil niet op een eilandje leven en probeert daarbij contact te leggen met andere werelden. Eén van die andere werelden is het jeugdwerk. Bekijk het filmpje van De Wissel 

Hoe gaan we met deze input verder?

Tijdens de Jeugdwerktweedaagse kregen we heel wat input over de toekomstuitdagingen voor het jeugdwerk. Samen met de Werkgroep Inhoud zullen we deze input verwerken en clusteren tot enkele grotere thema’s waarmee we tijdens de rest van het traject aan de slag gaan. Maar we stoppen niet met het verzamelen van meningen en input. We brachten samen met de Werkgroep Inhoud de belangrijkste stakeholders in kaart en we puzzelen samen een strategie in elkaar om hen allemaal te betrekken en bevragen tijdens het proces. Enkel op die manier kunnen we ervoor zorgen dat het Congres #jeugdwerkwerkt een moment wordt van, voor en door het jeugdwerk!

Blijf je graag op de hoogte?