[anysurfer.logo]

10x how to kruispunt

10x how to kruispunt

Kracht van Kruispunten - #Jeugdwerkwerkt
How to kruispunt

Fried Aernouts van Stampmedia volgde de inspiratie- en debatnamiddag over de kracht van kruispunten in het jeugdwerk. De Ambrassade bracht namelijk op 20 december 2017 jeugdwerkers, experts en vertegenwoordigers van andere sectoren samen in De Branderij. Fried verzamelde enkele korte aanbevelingen als verslag.

De maatschappij verandert snel. Om die evoluties als (jeugdwerk)organisatie mee op te vangen, kan het helpen om vanuit een netwerk te opereren en vanuit kruispunten te denken. Maar hoe doe je dat? Wat zijn de ‘lessons learned’ van organisaties die daar al langer mee bezig zijn?

1. Denk vanuit je doelgroep, en niet vanuit je organisatie 

Onthoud dat je voor kinderen en jongeren werkt. Verlies die focus niet. Het maakt je verhaal als potentiële partner sterker en geloofwaardiger. Als je maximaal impact wil voor kinderen en jongeren, zal je ook medestanders moeten zoeken buiten je eigen organisatie.

2. Kom uit uw kot 

Trek je ogen open, kijk rond, en bouw je netwerk uit. Praat met mensen die met gelijkaardige doelen en/of dezelfde beoogde doelgroep bezig zijn en zoek de gemeenschappelijke uitdagingen. Zoek het niet onmiddellijk al te ver.

3. Neem tijd om samen te werken 

Kijk niet enkel naar de quick wins en denk genoeg op lange termijn. Durf je tijd te nemen en contacten rustig te laten rijpen. Netwerkopbouw en samenwerkingen zijn vaak pas rendabel op een lange of middellange periode.

4. Hoed je voor eendimensionale oplossingen 

Organisaties die de oplossing hebben voor alle problemen, bestaan niet. Meerdimensionale uitdagingen kan je enkel aanpakken vanuit integrale benadering. Durf jezelf hierin continu te herdenken en flexibel op te stellen.

5. Verbind ook medewerkers en hun kennis 

Denk na over de verschillende niveaus van je werking. Enkel op coördinator niveau samenwerken is riskant. Ook medewerkers en jongeren moeten elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Enkel op die manier kan je samenwerkingen duurzaam maken.

6. Kijk uit voor kneuterigheid 

Je kan anderen niet dwingen om met je samen te werken. Blijf weg van mensen die niet willen samenwerken of hun organisaties betonneren. Je verliest er zeer veel energie door. Gedeelde goesting en wederzijds vertrouwen is een absolute voorwaarde.

7. Verlies jezelf niet in samenwerkingen 

Niet elke organisatie spreekt dezelfde taal, en oppervlakkige gelijkenissen kunnen diepe en fundamentele verschillen verbergen. Spreek daar op voorhand genoeg over en bewaak je eigenheid en doelstellingen als jeugdwerker

8. Gewoon doen

Wees gul en open en durf samenwerkingen uit te testen. Het is altijd druk. Er zijn altijd redenen om dingen niet te doen. Andere mensen zien, zorgt ook voor nieuwe ideeën, nieuwe inzichten. Praten kost geen geld (of toch relatief weinig).

9. Pick your battles 

Ja zeggen is goed. Maar het heeft geen zin om je op kruispunten te positioneren waar je absoluut geen verhaal te vertellen hebt. Zoek die kruispunten op waar je in je kracht kan staan of waar je kracht kan ontwikkelen.

10. Durf ook buiten het jeugdwerk te denken 

Besef wat je bijzonder maakt. Als jeugdwerkorganisatie breng je vaak jeugdwerkexpertise en een jong netwerk binnen in een samenwerking. Wanneer je eigen sterktes aanvullend zijn op wat de potentiële partner te bieden heeft, kan je het snelste voor een win-win gaan.

Blader ook eens door de slides van de verschillende sprekers van het kruispuntendebat: