[anysurfer.logo]

Kracht van Kruispunten #jeugdwerkwerkt

Kracht van Kruispunten #jeugdwerkwerkt

Kracht van Kruispunten - #Jeugdwerkwerkt
Ter voorbereiding van het congres #Jeugdwerkwerkt verzamelden we goede voorbeelden en bronnen over de kracht van kruispunten. Hier vind je de selectie die we overhielden.

Een voetbalclub… met huiswerkbegeleiding 

Duizend jeugdspelers met meer dan tachtig nationaliteiten. In voetbalclub City Pirates is het sociaal engagement even belangrijk als het voetbalspel. “Voetbal is de motor, sociaal engagement de brandstof en diversiteit de kracht.” Via een laagdrempelige werking en interculturele dialoog wordt voetbal toegankelijk voor iedereen en werken ouders, kinderen, jongeren en vrijwilligers samen aan een betere stad. Bij de City Pirates wordt ook tijd gegeven aan huisbezoeken, schoolbezoeken, huiswerkbegeleiding, bezoeken aan bejaardentehuizen …

Kort op de bal: leren door en voor voetbal 

Kort op de Bal was een sociaal-educatief voetbalproject van JES voor jongeren uit Brusselse voetbalclubs, als antwoord op een oproep van toenmalig Vlaams minister van jeugd Bert Anciaux om sport voor iedereen toegankelijker te maken. 17- en 18-jarige jongeren leerden er de kennis en vaardigheden van een voetbaltrainer: sporttechnieken, maar ook werken met de vrijwilligers die een club draaiende moeten houden, werken met de familie van de jongeren en kinderen die in de club spelen …

'Collective impact’, want 1 + 1 = zo veel meer 

Geen enkele organisatie kan grote maatschappelijke uitdagingen (zoals vervuiling, volksgezondheid, jeugdcriminaliteit en tewerkstelling voor kwetsbare groepen …) alleen de baas. Met samenwerking kom je heel wat verder. Dat is de basis van een Collective Impact-netwerk: een groep maatschappelijke actoren uit verschillende sectoren en burgers engageren zich voor een gezamenlijke agenda om een specifiek maatschappelijk probleem aan te pakken. Er zijn basisvoorwaarden en succesfactoren, uitgelegd in dit artikel van Kania en Kramer (2011).

Het Collective Impact-gezondheidsproject in Vancouver (Canada) inspireerde het eerste Belgische Collective Impact-project, Hasselt Zorgstad. Hasselt Zorgstad verbindt zorgorganisaties, overheid, kennisinstellingen, bedrijven en burgers voor een efficiënte en toegankelijke zorg.

Baanbrekers zetten je op je plek 

Formaat bouwt aan een sterke positie van jongeren in de samenleving. Dat doen ze via de jeugdhuismethodiek (waarmee ze meer dan 50.000 jongeren kansen bieden), maar ook met Baanbrekers in Antwerpen. Jongeren worden persoonlijk gecoacht naar een duurzame plaats op de arbeidsmarkt. “We brengen Antwerpse jongeren in contact met het reguliere arbeids- en onderwijsaanbod. We creëren kansen en prikkelen jongeren om die te grijpen. Op die manier bouwen ze zelfstandig aan hun toekomst en winnen ze vertrouwen.

Thuis tienermama’s begeleiden: jeugdwerk en OCMW kijken breed

In de strijd tegen kinderarmoede zet het OCMW van Gent in op de mobiele tienermoederwerking van Lejo vzw. “Zo bieden we kansen aan twee generaties. Met huisbezoeken bereiken we meer jonge mama’s en dankzij de warme doorverwijzing naar andere organisaties breiden we hun netwerk en dat van hun kinderen uit.”

Profo’s fietsenatelier: jongeren aan het stuur

In Lommel opende Profo vzw in het najaar van 2017 een bijzonder fietsatelier. Jongeren met een moeilijke achtergrond renoveerden zelf hun nieuwe werkplek en repareren hier nu fietsen voor onder ander Akindo, een vakantiehuis voor maatschappelijk kwetsbare kinderen. Met ondersteuning vanuit departement onderwijs!

JNM in praktijk: vleermuizen tellen!

JNM is de beestigste jeugdbeweging: kinderen en jongeren zetten zich actief in voor natuur en milieu. Dat doen ze op heel veel manieren, en een telweekend voor vleermuizen – een sterk bedreigde diersoort – is er daar eentje van. Hun cijfers en waarnemingen delen ze daarna met Natuurpunt.

Arktos werkt samen, anders lukt ’t niet

Zo legt Arktos zichzelf uit: “een Vlaams expertisecentrum dat kinderen en jongeren versterkt waar nodig, en ouders, scholen, partners, overheden en de bredere samenleving ondersteunt om hetzelfde te doen”. Samenwerking en partnerschap is dus de kern van deze organisatie. En ook de kracht. En soms ook de achilleshiel, of toch bijna.

AFS bouwt een brug naar het onderwijs

AFS Vlaanderen werkt samen met scholen om culturele diversiteit en actief wereldburgerschap te stimuleren. En dat past prima binnen de vakoverschrijdende eindtermen van het onderwijs. Kom meer te weten over hoe AFS scholen als partner zien, en hoe ze investeert in ondersteuning.

JACO’s als katalysator voor later

In Antwerpen vind je vier JACO’s. De Stad Antwerpen, JES en Formaat ontwikkelen deze bijzondere centra, op het kruispunt van jeugdwerk, arbeid, competenties en onderwijs. Want “dankzij een beter inzicht in je eigen competenties, verhoogt het zelfvertrouwen en kan je als jongere een geschiktere studiekeuze maken en je positioneren op de arbeidsmarkt”.