[anysurfer.logo]

Alles over Jeugdwerk

Alles over Jeugdwerk brengt zoveel mogelijk basiskennis over het jeugdwerk in Vlaanderen bij elkaar.
Home

Meer weten?

Er zijn diverse bronnen beschikbaar over het jeugdwerk in Vlaanderen. Hieronder vind je alvast een aantal bronnen die je meer informatie kunnen geven. 


Presentaties: 

Er zijn verschillende presentaties m.b.t. de regelgeving voor (kandidaat) Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties te vinden op de website van het departement Cultuur, Jeugd & media per werksoort. 


Onderzoeksrapporten en cijfers: 

Er zijn verschillende Vlaamse en Europese onderzoeken en rapporten over (het Vlaams) jeugdwerk geschreven. Hieronder vind je een thematisch overzicht. 

De bronnen zijn per thema van nieuwst naar oudst geordend.  

Algemene bronnen jeugdwerk & beleid: 

  • [Onderzoeksrapport] Op zoek naar de waarde van het jeugdwerk (iSOS Kenniscentrum, 2022) 
  • [Boek] De kracht, niet de klacht. Visies op jeugd, jeugdbeleid en jeugdwerk (Guy Redig, 2020)
  • [Boek] Pedagogische professionaliteit: een inleiding op het werken met en voor jeugd (Roel van Goor, Loes Houweling, 2021) 
  • [Boek] Kwetsbare vrije tijd? – Uitdagingen voor emanciperend jeugdbeleid (Carmen Mathijssen, Maarten Loopmans en Robert Crivit, 2014) 
  • [Publicatie] De pedagogiek van het jeugdwerk (Filip Coussée, 2006) 
  • [Boek] Jeugdwerk en sociale uitsluiting : handvatten voor emanciperend jeugdbeleid (Filip Coussée, Lieve Bradt, 2012) 
  • [Publicatie] Ooievaars en bloemkolen – Historisch-pedagogische schets van het jeugdwerk (Kurt de Backer, Els Van Effelterre, 2012) 

Europees onderzoek & beleid

Lokaal jeugdbeleid 

Meer info en onderzoekrapporten over lokaal beleid vind je op de website van Bataljong.  

Specifieke soorten jeugdwerk 

Diversiteit & gelijke kansen

Vrijwilligerswerk 

Kinderrechten 

Meer informatie en onderzoek over kinderrechten vind je op de website van Kenniscentrum Kinderrechten (KEKI). 


Cijfers over het jeugdwerk 


 Ben je op zoek naar meer cijfers? Bekijk dan zeker ook onze webpagina jeugdwerk in cijfers!