[anysurfer.logo]

Basiswerk jeugdwerk

Het Basiswerk jeugdwerk brengt zoveel mogelijk basiskennis over het Vlaamse Jeugdwerk bij elkaar.

Wat is jeugdwerk?

We vroegen aan meer dan 100 jeugdwerkers (en studenten in humane en socio-culturele opleidingen) wat “jeugdwerk” is. We kregen evenveel verschillende antwoorden terug. Het Vlaamse jeugdwerk proberen samen te vatten is een hachelijke onderneming. Maar het is net dat wat we willen bereiken met dit “Basiswerk Jeugdwerk”.  

De 101 verschillende antwoorden weerspiegelen meteen ook de diversiteit en variëteit in het jeugdwerk. Een groot divers landschap met verschillende werkvormen en soorten en een nog groter bereik van kinderen en jongeren. Jeugdwerk is daarom altijd actueel, zinvol en relevant en vooral ook voortdurend in ontwikkeling. 

Regelmatig worden bepaalde onderdelen en thema’s van het jeugdwerk sterk in beeld gebracht, onderzocht, over gereflecteerd of over geschreven, maar er zijn weinig plaatsen waar deze informatie gebundeld terug te vinden is. Zo divers als het jeugdwerk is, zo verspreid is ook de te vinden informatie over jeugdwerk in Vlaanderen. 
Bovendien worden jeugdwerkpraktijken beïnvloed door een snel veranderende samenleving en door de verschillende beleidsorganen die op korte tijd beslissingen nemen met een groot effect op de ontwikkelingen in het jeugdwerk. Ook jeugdwerk zelf rouleert aan een hoog tempo door snelle wissels van jonge beroepskrachten en vrijwilligers. Verworven kennis gaat daarom vaak ook snel weer verloren. 

Met het basiswerk jeugdwerk reiken we een informatieplatform aan die de nodige basiskennis over het Vlaamse Jeugdwerk bundelt op één plaats. Op die manier dragen we bij aan het geheugen van het jeugdwerk, algemene kennis over het jeugdwerk, gemeenschappelijk taalgebruik en verhogen we ons eigen bewustzijn over jeugdwerk. 

De meeste kennis over jeugdwerk die je in dit basiswerk jeugdwerk zal terugvinden komen voort uit de vele vormingen die we met de Ambrassade vzw hierover in elkaar staken en uit allerhande onderzoek, publicaties en artikels die te vinden zijn over het jeugdwerk. Waar het kan linken we door naar verschillende bronnen of artikels uit de kennis-pagina van de Ambrassade.

Om pragmatische reden splitsen we het basiswerk op en enkel aparte delen:

Vlaams jeugdwerklandschap 

Een introductie in het jeugdwerk landschap van Vlaanderen: Wie zijn de organisaties die er in zitten? Wat is het verschil tussen lokaal en Vlaams jeugdwerk? Welke cijfers hebben we over het jeugdwerk? Hoeveel wordt er aan jeugdwerk uitgegeven?

Geschiedenis van het jeugdwerk 

Vlaanderen kent een lange geschiedenis in jeugdwerk, meer dan 150 jaar. Dat zijn dus ook meer dan 10 generaties kinderen en jongeren die in het jeugdwerk zijn gepasseerd. Reden te meer om even terug te blikken op die rijke geschiedenis.

Jeugd(werk)beleid 

Het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid wordt geregeld door een Vlaamse decreet. De laatste versie hiervan dateert van 2012, maar werd verschillende keren gewijzigd. Het is ook het wettelijk kader waar de verdeling van subsidies voor de jeugdverenigingen in wordt vastgelegd. In dit deel zomen we in op deze regelgeving.

Woordenboek

Soms worden er in het jeugdwerk nieuwe woorden uitgevonden of is het niet meteen duidelijk wat eronder wordt verstaan. In een bescheiden woordenboek proberen we de meest belangrijkste begrippen kort uit te leggen.

Gastles

We richten ons met dit basiswerk jeugdwerk ook doelbewust op studenten die leren over jeugdwerk in hun opleiding (bv. sociaal-cultureel werkers, pedagogen of agogen, ...). We komen dus ook graag al deze basiskennis ter plaatsen uitleggen. Daarom kan je een gastles over jeugdwerk bij ons aanvragen. 


Jeugdwerkwerkt

#Jeugdwerkwerkt 

Dit basiswerk jeugdwerk bundelt voornamelijk de 'objectieve' informatie over het Vlaamse jeugdwerklandschap. We beschouwen dit als basiskennis. In 2018 en 2023 organiseerden we ook ons congres #Jeugdwerkwerkt. Hier geven we samen met de Vlaamse jeugdwerksector taal aan de waarde en impact van jeugdwerk. Deze taal bestaat uit een gedeelde missie, het DNA van de jeugdwerker en het jeugdwerkeffect. Telkens werden er ook straffe amibities geformuleerd binnen verschillende prioritaire thema's. Wil je dus beter het 'verhaal' van jeugdwerk kennen, ga dan naar de deelwebsite van #Jeugdwerkwerkt of lees de folder.


Laat van je horen. 

Heb je suggesties, verbeteringen, extra bronmateriaal of wil je een bijdrage leveren aan het basiswerk jeugdwerk. Neem contact op met onze medewerker:

Timmy          Boutsen
Timmy Boutsen
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning