[anysurfer.logo]

Alles over Jeugdwerk

Alles over Jeugdwerk brengt zoveel mogelijk basiskennis over het jeugdwerk in Vlaanderen bij elkaar.
Home

Gastles

Naast de website Alles over Jeugdwerk bieden we voor studenten ook een gastles over jeugdwerk aan.

Gastles voor toekomstige jeugdwerkers

Regelmatig komen we met De Ambrassade in contact met studenten die in hun opleiding les krijgen over het jeugdwerk. Vaak zijn dit studenten Sociaal Werk, Sociaal-cultureel werk, Pedagogen of Agogen, ... . De kans is groot dat ze later ook in het Vlaams jeugdwerk een job vinden of op zijn minst in contact zullen komen als professional met het jeugdwerk. We vinden het daarom belangrijk dat deze studenten het jeugdwerk goed leren kennen en ook in hun opleiding de juiste basiskennis meekrijgen.

Ook voor docenten die verantwoordelijk zijn voor deze inhoud van jeugdwerk over te brengen naar studenten is het niet altijd evident om de juiste en laatste informatie te vinden over het Vlaamse Jeugdwerk. Net zoals jongeren snel doorgroeien, evolueert het Vlaamse jeugdwerklandschap ook snel mee.

Met Alles over jeugdwerk bieden we hier alvast een informatieplatform voor aan waarop de meest belangrijkste zaken uitgelegd worden en jaarlijks aangepast wordt. Maar we komen dit ook graag ter plaatse uitleggen.

Gastles over jeugdwerk

Op 1,5 tot 2 uur tijd geven we studenten inzicht in het Vlaamse Jeugdwerklandschap. 

  • We geven enkele cijfers over het jeugdwerk zodat studenten zien hoe groot het jeugdwerk in Vlaanderen is.
  • We geven een overzicht van de meer dan 100 Vlaamse erkende jeugdwerkverenigingen
  • In vogelvlucht gaan we doorheen meer dan 150jaar geschiedenis
  • We halen de belangrijkste decreten aan die het jeugd(werk)beleid in Vlaanderen regelen en hoe verenigingen hiermee een subsidie kunnen krijgen.
  • We ronden altijd af door studenten zelf de kans te geven om te vertellen waarom zij jeugdwerk belangrijk vinden en vullen dit aan met het DNA, onze gedeelde MISSIE, het jeugdwerkeffect en de 6 ambities die het jeugdwerk vastneemt om de impact van het jeudgwerk meer zichtbaar te maken. #Jeugdwerkwerkt!

Na deze gastles hebben studenten meer inzicht gekregen in hoe onze Vlaamse jeugdwerksector in elkaar steekt en is de perfecte basis gelegd om in andere lessen hier verder op door te gaan of uit te diepen.

Deze gastles bieden we speciaal voor hogescholen en universiteiten aan. Een medewerker komt deze les ter plaatse geven in jullie leslokalen. De gastles laten doorgaan op de Ambrassade is ook mogelijk, met een maximum van 25 studenten. Voor de gastles wordt er een presentatie gebruikt die ook aan de studenten wordt bezorgd.
 Alles over jeugdwerk vormt de uitgeschreven documentatie waar studenten verder mee aan de slag kunnen.

Gastles over de impact van het jeugdwerk

Op 2 uur tijd geven we studenten van het tweede of derde jaar meer inzicht over de impact van het jeugdwerk en hoe we als jeugdwerk impactgericht werken. Deze les wordt opgebouwd aan de hand van het impactkader #jeugdwerkwerkt.

We lichten het proces naar dit impactkader toe en duiken dieper in op hoe we als jeugdwerk impactgericht werken om het jeugdwerkeffect zichtbaar te maken. We gaan aan de slag met tools die gecreëerd zijn om te reflecteren over het impactkader.

  • wat is impact?
  • wat is impactgericht werken?
  • hoe ging het jeugdwerk reeds aan de slag?
  • hoe werken we samen aan het zichtbaar maken van het jeugdwerkeffect?
Een belangrijke bron voor deze gastles is het verkennend onderzoek "impact van jeugdwerk" van de UCLL ism De Ambrassade.

Prijs gastles

  • €100 / uur (inclusief BTW) + vervoersonkosten

Graag een gastles aanvragen? 

Stuur je vraag naar Lisa.franken@ambrassade.be en we bekijken samen of we een geschikt moment vinden.