[anysurfer.logo]

Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid

Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid

Jeugdbeleid in Vlaanderen bevindt zich op een uniek kruispunt: het is een categoriaal beleidsthema, gericht op één categorie van de bevolking: kinderen & jongeren. Maar doorkruist ook sectorale beleidsdomeinen als sport, cultuur, sociaal beleid, ruimtelijke planning, enz. Kortom: een sectoraal beleidsomein met een categoriaal karakter. 

Artikels