[anysurfer.logo]

Vlaanderen op de 3e Europese Jeugdwerk Conventie

Vlaanderen op de 3e Europese Jeugdwerk Conventie

Jeugdwerk   |  24 NOVEMBER 2020

Van 7 tot 10 december 2020 wordt er voor de derde keer een European Youth Work Convention (EYWC) georganiseerd. Dit is ondertussen een 5-jaarlijkse traditie geworden. De eerste edities vonden plaats in BelgiĆ« in 2010 (Gent) en 2015 (Brussel). Voor deze derde editie hebben de Duitsers de fakkel overgenomen en zou de conventie plaats hebben in Bonn, mocht het coronavirus daar geen stokje voor gestoken hebben. De conventie zal nu dus volledig online plaatsvinden, maar dat heeft meteen zijn voordeel dat nog meer jeugdwerkers, beleidsmakers en onderzoekers over heel Europa er aan kunnen deelnemen. Er zullen verschillende sessies op deze conventie ook live uitgezonden worden zodat iedereen kan mee volgen wat er hier gebeurd. 

De EYWC is het platform om de laatste ontwikkelingen op gebied van jeugdwerkpraktijken en beleid samen te brengen in Europa. Deze keer zal die ook een belangrijke rol spelen in de European Youth Work Agenda (EYWA). Deze agenda op Europees niveau voor het jeugdwerk zal een belangrijk strategisch kader worden dat jeugdwerk verder kan versterken en doen ontwikkelen. De conventie zal meteen ook de Kick-off zijn voor de agenda. Een belangrijke mijlpaal voor jeugdwerk in Europa.

European Youth Work Convention
Vlaamse delegatie 

Zeg Europa, maar denk dan niet alleen aan de 27 landen van de Europese Unie, maar ook aan de 47 lidstaten van de Raad van Europa. Op de conventie zullen beide instituten samenkomen, want ja, overal in Europa wordt er aan jeugdwerk gedaan. 

Vanuit het kleine Vlaanderen zullen we met een grote delegatie aanwezig zijn. Momenteel zijn we ons nog volop aan het voorbereiden door met onze delegatie zelf te debatteren over wat we belangrijk vinden in het jeugdwerk in Vlaanderen, waarin we ons nog verder moeten ontwikkelen en waar Europa  kan ondersteunen. Een kleine pre-uitwisseling met delegaties van KroatiĆ«, Duitsland & Litouwen staat ook op ons voorbereidingsprogramma. 

Na de conventie is het de taak van de delegatie om de geleerde lessen, de uitkomsten van de conventie en de Europese jeugdwerkagenda terug te koppelen en vertalen naar onze Vlaamse context. Je kan onze digitale trip naar de 3e Europese Jeugdwerk Conventie opvolgen via de sociale media kanalen van JINT & De Ambrassade of over onze digitale avonturen lezen in dit artikel [LINK]. 

Vlaamse delegatie EYWC 2020