[anysurfer.logo]

Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid

Jeugd(werk)beleid is zowel categoriaal als sectoraal van aard, een uniek gegeven in Vlaanderen. Categoriaal, omdat het over alle beleid met impact op kinderen en jongeren gaat. Sectoraal, want het omvat beleid specifiek voor de jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen. 

Die aard van het beestje vertaalt zich ook naar het decreet houdende een vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het decreet bevat zowel instrumenten die op breed jeugdbeleid gericht zijn, als een resem artikelen die vorm geven aan de jeugdwerksector en alle verenigingen.

Het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid en de besluiten die het vormgeeft, vind je op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Een meer toegankelijke vertaling van dit decreet en hoe je als organisatie erkenning en subsidies kan aanvragen, lees je op de website Basiswerk Jeugdwerk.