[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep Jeugddecreet

Beleidswerkgroep Jeugddecreet

Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid - Lokaal Jeugdbeleid - Bovenlokaal Jeugdbeleid

Beleidswerkgroep Jeugddecreet

Inleiding

Deze beleidswerkgroep volgt de uitvoering van het Jeugddecreet en de ondersteuning van het bovenlokaal en Vlaams jeugdwerk op, stuurt bij en adviseert waar nodig. De werkgroep wilt signalen uit de sector verzamelen, beleidsvoorstellen formuleren en standpunten innemen ter voorbereiding van de de reflectiegroepen jeugddecreet (Vlaams en bovenlokaal) en Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid. 

Doelstellingen 

De werkgroep heeft een aantal doelstellingen:

 • Signalen uit de sector verzamelen
 • Beleidsvoorstellen formuleren
 • De reflectiegroepen voorbereiden
 • Opvolging van de uitvoering van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 


Structuur en mandaat
De beleidswerkgroep is open en toegankelijk voor alle jeugdwerkorganisaties erkend of gesubsidieerd binnen het Jeugddecreet. 
Realisaties
De beleidswerkgroep jeugddecreet volgde de opmaak van het nieuw Jeugddecreet nauw op. Hierbij gaven ze input en advies, zowel voor het decreet als voor het uitvoeringsbesluit. 
Contact
Wens je meer informatie of wil je graag deelnemen aan deze beleidswerkgroep? 

Neem contact op met Elmo Peeters 

Elmo          Peeters
Elmo Peeters
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk